В.Ю. БІГАНИЧ, Е.І. ГЕРЗАНИЧ

Фазова р,Т,х-діаграма та інверсія знаку баричного коефіцієнту зсуву температури Кюрі в сегнетиелектриках CuInP2(SeхS1-х)6

1
495.6 KiB
776 Downloads
Details

А.ЯШТЕЙФАН, І.ІНЕБОЛА, В.ІСІДЕЙ

Опис та коливне зображення кристалів пірохлору типу А2В2X6Y

2
116.2 KiB
1136 Downloads
Details

R. HOLOMB, V. MITSA, E. AKALIN, S. AKYUZ, M. SICHKA

Spectroscopic studies of medium range ordering in g-GeSe2: theory and experiment

3
247.4 KiB
663 Downloads
Details

П.П. МАРКУШ

Спектри постійних залишкових енергій електронів приїх взаємодії з сіркою у газовій фазі

4
464.1 KiB
668 Downloads
Details

А.О. ХРЕБТОВ, Н.М. ЛАВРИНЕНКО, А.Н. ПЕРЕСАДЧЕНКО, В.П. КОМАРОВ, Ю.А. АЛЕХОВ

Экспериментальное исследование магнитоэлектрических композиционных феррит-пьезоэлектрических структур с целью оптимизации их состава

5
156.7 KiB
994 Downloads
Details

М.І. ЛІНТУР, М.В. ПРИХОДЬКО, Л.М. МАРКОВИЧ,

І.Є. МИТРОПОЛЬСКИЙ, С.С. ПОП

Дослідження наногетероструктур Se/As2S3, Te/As2S3 та Bi/As2S3 методом

електрон-фотонної спектроскопії

6
491.8 KiB
684 Downloads
Details

В.С. БОХІНЮК, В.І. ЖАБА, О.М. ПАРЛАГ, Л.О. ШАБАЛІНА

Дослідження збудження ізомерних станів в (γ,n)реакціях

7
882.1 KiB
709 Downloads
Details

О.М. ПОП

Часова залежність інтерференцій аналітичних ліній радіоактивних нуклідів рядів 232Th, 235U та 238U

8
206.8 KiB
680 Downloads
Details

DIÁNA HIMICS, A.I. LENGYEL, Z.TARICS, JOLÁN TURÓCI

Proton elastic scattering at the large hadron collider

9
415.3 KiB
661 Downloads
Details

HIDEZUMI TERAZAWA

Higgs boson mass in the minimal unified subquark model

10
88.8 KiB
648 Downloads
Details

В.В. ТОКАРЕВСЬКИЙ

Ядерні технології і ядерні трансмутації

11
149.6 KiB
657 Downloads
Details

А.Н. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО, Е.В. ГРЫЗЛОВА, А.С. БИТЮЦКАЯ

Нелинейные явления в атомах при взаимодействии с излучением ВУФ и мягкого рентгеновского диапазонов

12
429.8 KiB
620 Downloads
Details

Р.В. ГРИЦАК, О.К. ШУАІБОВ, О.Й. МИНЯ, З.Т. ГОМОКІ

Емісійні характеристики наносекундного бар’єрного розряду в суміші аргону та гелію з парами важкої води (D2O)

13
293.8 KiB
755 Downloads
Details

Г.Е. ЛАСЛОВ, М.П. ЧУЧМАН, О.К. ШУАІБОВ

Часова еволюція електронної температури у багатокомпонентній лазерній плазмі

14
301.8 KiB
615 Downloads
Details

Л.В. МЕСАРОШ, О.К. ШУАІБОВ, М.П. ЧУЧМАН

Дослідження тліючого розряду над поверхнею дистильованої води

15
571.4 KiB
764 Downloads
Details

О.Й. МИНЯ, О.К. ШУАІБОВ, З.Т. ГОМОКІ, І.В.ШЕВЕРА, Р.Ю. ШУЛЕВКА, Я.Ю.КОЗАК

Характеристики наносекундного розряду в дистильованій воді з електродами на основі алюмінію

16
531.3 KiB
805 Downloads
Details

Р.М. ПЛЕКАН, І.В. ХІМІЧ

Дослідження дводіркових збуджених станів та енергій спарювання нуклонів

парно-парних ядер

17
175.5 KiB
677 Downloads
Details

V.M. SIMULIK, I.YU. KRIVSKY, I.L. LAMER, T.M. ZAJAC

Оn the group-theoretical foundations for Fermi – Bose duality of the spinor field.

Solutions and conservation laws

18
164.5 KiB
563 Downloads
Details

V.M. FEDORCHUK, V.I. FEDORCHUK

Сlassification of non-singular manifolds in the space M(1,4)×R(u) invariant under one- and two- dimensional non-conjugate subalgebras of the lie algebra of the poincaré group P(1,4)

19
138.7 KiB
636 Downloads
Details

DIÁNA HIMICS, YURI ILYIN, JOLÁN TURÓCI

Excited nucleon as a van der Waals system of partons

20
480.4 KiB
567 Downloads
Details

YU.A. KUROCHKIN, I.YU. RYBAK

The system of the particles in the magnetic field on the background Lobachevsky space

21
110.0 KiB
636 Downloads
Details

E. OVSIYUK

Generalized plane waves for Schrödinger and Dirac particles on the background of Bolyai–Lobachevsky geometry: simulating of a special medium

22
358.5 KiB
630 Downloads
Details

V. REDKOV, E. OVSIYUK, O. VEKO

Spin 1/2 particle in the field of the Dirac string on the background of de Sitter space–time

23
406.5 KiB
744 Downloads
Details

О.І. ЗАПІСОЧНИЙПрофесор І.П. Запісочний (спогади про батька)

24
235.8 KiB
850 Downloads
Details

О.Б. ШПЕНИК, А.М. ЗАВІЛОПУЛО

До 90-річчя профессора Івана Прохоровича Запісочного

25
241.7 KiB
1055 Downloads
Details