О.О. ПАРЛАГ, В.М. ГОЛОВЕЙ, В.Т. МАСЛЮК, П.П. ПУГА, Г.Д. ПУГА,

Д.І. БЛЕЦКАН, О.Д. БЛЕЦКАН

Визначення слідових кількостей молібдену в монокристалах сапфіра методом активації на мікротроні М-30

1St Par 5-11
744.8 KiB
561 Downloads
Details

І.Ю. КРИВСЬКИЙ, В.М. СИМУЛИК, 3.3. ТОРИЧ

До питання про інваріатність підсистеми роторних рівнянь Максвела і закони збереження

2St Kriv 12-17
819.1 KiB
587 Downloads
Details

І.Й. РОСОЛА, М.М. МАЛЬОВАНИК

Дисперсія в стеклах (Аs2S3)хІ1

3St Ros 18-23
613.7 KiB
1278 Downloads
Details

І.Ю. КРИВСЬКИЙ

Про рівняння типу Баба, Дірака та Вейля у просторах довільних розмірностей

4St Kriv 24-33
1.0 MiB
590 Downloads
Details

А.М. НЕМЕТ

Дослідження збудження резонансних ліній іона Сd+ при елетрон-іонних зіткненнях

5St Nem 34-39
653.0 KiB
542 Downloads
Details

П.А. СЕЛИЩЕВ

Возникновение пространственно-периодических диссипативных структур плотности точечных дефектов и кислородных преципитатов в облучаемом кремнии

6St Sel 40-45
630.2 KiB
581 Downloads
Details

В.М. СИМУЛИК, І.Ю. КРИВСЬКИЙ

Класично електродинамічна модель релятивістського атома водню – короткий огляд

7St Sim 46-49
392.6 KiB
546 Downloads
Details

А.І. ГУТІЙ, В.С. БОХІНЮК, О.Г. ОКУНЄВ, А.П. ОСИПЕНКО,

О.М. ПАРЛАГ, О.М. ФРАДКІН, І.В. ХІМІЧ

Інтегральні перерізи реакцій 77Sе(γ,γ)77mSе, 111Сd(γ,γ)111mСd, 179Нf(γ,γ)179mHf;

8St Guth 50-55
646.3 KiB
532 Downloads
Details

І.І. ОПАЧКО

Особливості інтегральної емісії компонент лазерної плазми

9St Op 56-60
578.2 KiB
569 Downloads
Details

Ю.Ю. БІЛАК, Л.Л. ШИМОН, Є.Ю. РЕМЕТА

Кінематичні характеристики пружного розсіювання повільних електронів атомами, з врахуванням спін-орбітальної взаємодії, в діапазон кутів, залежний від енергії зіткнень

10St Bil 61-67
691.2 KiB
557 Downloads
Details

І.С. ШАРОДІ, Ю.А. БАНДУРИН, С.С. ПОП

Іон-фотонна емісія при бомбардуванні поверхні берилію іонами

11St Sh 68-72
518.1 KiB
567 Downloads
Details

В.І. МАРУШКА, І.І. ШАФРАНЬОШ, Л.Л. ШИМОН, С.П. БОГАЧОВА,

В.Ф. ГЕДЕОН, Т.І. ЗАЦАРШНА, О.I. ЗАЦАРІННИЙ, Т.М. ЗАЯЦЬ

Експериментальні дослідження та R-матричні розрахунки перерізів над пружного розсіяння електронів на метастабільних станах (3s3p)3P0,2Мg

12St Mar 73-82
1.2 MiB
548 Downloads
Details

В.В. СУРАН

Утворення двозарядних іонів при багато фотонній іонізації атомів лужноземельних атомів

13St Sur 83-88
653.7 KiB
542 Downloads
Details

І.I. НЕБОЛА, Е.П. БУЛЕЦА, В.Я. КІНДРАТ, О.Ф. ІВАНЯС

Нееквідистантне наближення в динаміці ґратки структур типу АuСu3

14St Neb 89-93
476.2 KiB
562 Downloads
Details

О.К. РЕЙТІЙ, В.Ю. ЛАЗУР

Релятивістський воднеподібний атом в 2+1 вимірах

15St Rei 94-109
1.4 MiB
546 Downloads
Details

В.М. КРИШЕНИК

Релаксаційні процеси в плівкових хвилеводах на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників

16St Kr 110-120
1.2 MiB
614 Downloads
Details

Д.І. БЛЕЦКАН, Л.В. ТРАПЕЗНІКОВА, В.І. СІДЕЙ, В.В. ТОВТ

Рекуперація монодисперсного α-Аl2О3 з відходів промислового виробництва монокристалів сапфіру

17St Bl 121-125
369.5 KiB
587 Downloads
Details

А.О.ЖУКОВ, Ю.Ю.ЖИГУЦ, Г.І.СІЛЬМАН, Л.І.АГАПОВА

Перспективні технологічні матеріали (білі та стабільно-половинчасті чавуни, механічні властивості, мікроструктура) і принцип Шарпі-Бочвара

126-130
652.4 KiB
532 Downloads
Details

130-136
1.0 MiB
521 Downloads
Details

137-143
1.1 MiB
591 Downloads
Details

О.О. ШПЕНИК, Ю.Ю. ФЕКЕТЕ, Я.І. КІС

Застосування теорії потенціальних моделей до розрахунків спектру мас глюболів

 
19St Shp 144-149
510.0 KiB
510 Downloads
Details

О.О. ШПЕНИК, М.Д. МЕЛІКА

Електромагнітна різниця мас мезонів

 
20St Shp 150-154
444.9 KiB
550 Downloads
Details

М.М. КАПУСТЕЙ, Р.М. ПЛЕКАН, В.Ю. ПОЙДА, І.В. ХІМІЧ

Чисельні розрахунки енергетичного спектру ядер 10Ве та 14С в адіатичній моделі ядра

 
21St Kap 155-161
692.2 KiB
579 Downloads
Details

М.М. ЧАВАРГА, Л.Л. ШИМОН, С.А. ЄВДОКИМОВ, О.М. ГАНИЧ, М.М. ГАНИЧ,Л.А. КОЦЮБНЯК

Дослідження спектрів фотолюмінесценсії біологічних рідин

 
22St Ch 162-170
965.9 KiB
597 Downloads
Details

С.В. МИКУЛАНИНЕЦЬ, Б.М. ШАРГА, Й.П. ШАРКАНЬ, Т.І. ПАНАІТ, І.Й. ЦЬОМА, В.В. ЯРОШ, М.Ю. СІЧКА

Дослідження газової фази культур Halobacterium salinarium

 
23St Mik 171-175
520.1 KiB
602 Downloads
Details