Шановні студенти та молоді вчені!
Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (ТЕІБ),

фізичного факультету ДВНЗ „УжНУ”, ЗФТ і АТН України проводить

ІVрегіональну науково-практичну  конференцію

“Інформаційні технології у житті студентів та молодих науковців Закарпаття”

Напрямки роботи конференції:

 • методи та засоби протиборства в інформаційному та кібернетичному просторі;
 • фундаментальні та прикладні дослід­ження в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • нові наукові і практичні результати застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ІТ-інновації для науки та освіти;
 • мікропроцесорні інформаційні системи;
 • методи і засоби обробки сигналів і зображень;
 • веб-технології;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • високопродуктивні обчислювальні системи;
 • паралельні та розподілені обчислення;
 • захист інтелектуальної власності;
 • нові форми навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Морозов А.О. – Почесний Голова, д.тех.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України;

Різак В.М. – Голова, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова Закарпатського фізичного товариства;

Студеняк І.П. – д. фіз-мат. н., професор, проректор з наукової роботи УжНУ, Заслужений діяч науки і техніки України;

Романовський В.М. – полковник, Начальник Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області ;

Повідайчик М.М. – к. ек. н.,декан математичного факультету  УжНУ;

Повхан І.Ф. – к. техн. н., декан факультету інформаційних технологій УжНУ;

Туряниця І.І. – к. фіз-мат. н., декан інженерно-технічного факультету УжНУ;

Пагіря М.М. – к.фіз.-мат.н., доцент Мукачівського Державного університету;

Юркович Н.В. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Халус А. – аспіранткаУжНУ;

Минда Г.– студентка УжНУ.

ЖУРІ

Морозов А.О. – Почесний Голова, д.техн.н., професор, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Різак В.М. – Голова, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Голова Закарпатського фізичного товариства;

Пагіря М.М. – к.фіз.-мат.н., доцент Мукачівського Державного університету;

Млавець  Ю.Ю. – к.ф.-м.н., заступник декана з наукової роботи математичного факультету  УжНУ;

Кут В. І. – к.техн.н., доцент УжНУ;

Сватюк О. Я.- старший викладач УжНУ;

Попович Н.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Юркович Н.В. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Чобаль О.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Барта А.А. – викладачУжНУ;

Маркевич П.В. – викладач УжНУ;

Мисло Ю.М. – викладач УжНУ;

Каменца Є. – – аспірантУжНУ;

Парлаг В. – аспірант ІЕФ НАН України;

Пірогов О. – аспірантУжНУ;

Халус А. – аспірантка УжНУ;

Минда Г.– студентка УжНУ.

Регламент роботи конференції:

 

Місце проведення – м. Ужгород , вул. Волошина, 54, ауд.181.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі – усна доповідь (до 15 хвилин).

Матеріали конференції – планується публікація тез та матеріалів конференції.

Участь у конференції – для включення до програми конференції Ваших матеріалів необхідно подати до Оргкомітету заявку на участь у роботі конференції та назву доповіді.

 

Прохання надіслати до 01 грудня 2017р. заповнену реєстраційну заявку на
е-mail:
teib@teib.info або kafteib@uzhnu.edu.ua або vasyl.rizak@teib.info

 

 

ЗАЯВКА

на участь у конференції

 

Прізвище, ім’я, по- батькові

_________________________________________________________________________
Організація

________________________________________________________________________
Поштова адреса

_________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________
моб.тел._________________________________________________________________
Назва доповіді___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

 

P.S. Ми будемо вдячні, якщо Ви доведете цю інформацію до відома своїх колег і всіх, кого вона може зацікавити.