КАФЕДРА ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УжНУ

УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО

АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК

         

Шановні студенти та молоді вчені!
Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (ТЕІБ) фізичного факультету ДВНЗ „УжНУ”, ЗФТ і АТН України
у листoпаді 2019 року проводитиме

 V регіональну науково-практичну конференцію

 “Інформаційні технології у житті студентів та молодих науковців Закарпаття”

 

Напрямки роботи конференції:

 • методи та засоби протиборства в інформаційному та кібернетичному просторі;
 • фундаментальні та прикладні дослід­ження в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • нові наукові і практичні результати застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ІТ-інновації для науки та освіти;
 • мікропроцесорні інформаційні системи;
 • методи і засоби обробки сигналів і зображень;
 • веб-технології;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • високопродуктивні обчислювальні системи;
 • паралельні та розподілені обчислення;
 • захист інтелектуальної власності;
 • нові форми навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Морозов А.О. – Почесний Голова, д.тех.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України;

Різак В.М. – Голова, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії технологічних наук України, Голова Закарпатського фізичного товариства;

Студеняк І.П. – д. фіз-мат. н., професор, проректор з наукової роботи УжНУ, Заслужений діяч науки і техніки України;

Романовський В.М. – полковник, Начальник Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області ;

Рубіш В. М. – д.ф.-м.н., професор, завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та фотоніки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Повідайчик М.М. – к. ек. н.,декан математичного факультету  УжНУ;

Повхан І.Ф. – к. техн. н., декан факультету інформаційних технологій УжНУ;

Туряниця І.І. – к. фіз-мат. н., декан інженерно-технічного факультету УжНУ;

Пагіря М.М. – д.фіз.-мат.н., доцент Мукачівського державного університету;

Біланич В.С. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ, член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Попович Н.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Барта А.А. – викладач УжНУ;

 

ЖУРІ

Морозов А.О. – Почесний Голова, д.техн.н., професор, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Різак В.М. – Голова, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, керівник Закарпатського регіонального відділення Академії технологічних наук України,  Голова Закарпатського фізичного товариства;

Рубіш В. М. – д.ф.-м.н., професор, завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та фотоніки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Пагіря М.М. – к.фіз.-мат.н., доцент Мукачівського державного університету;

Млавець  Ю.Ю. – к.ф.-м.н., заступник декана з наукової роботи математичного факультету  УжНУ;

Кут В. І. – к.техн.н., доцент УжНУ;

Сватюк О. Я.- старший викладач УжНУ;

Біланич В.С. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ, член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Попович Н.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Чобаль О.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Барта А.А. – викладач УжНУ;

Маркевич П.В. – викладач УжНУ;

Мисло Ю.М. – викладач УжНУ;

Пірогов О. – аспірантУжНУ.


Регламент роботи конференції:

Місце проведення – м. Ужгород , вул. Волошина, 54, ауд.181.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі – усна доповідь (до 15 хвилин).

Матеріали конференції – планується публікація тез та матеріалів конференції.

Участь у конференції – для включення до програми конференції Ваших матеріалів необхідно подати до Оргкомітету заявку на участь у роботі конференції та назву доповіді.

 

Прохання надіслати до 01 листопада 2019р. заповнену реєстраційну заявку на
е-mail: 
kafteib@uzhnu.edu.ua або vrizak@uzhnu.edu.ua

 

 

ЗАЯВКА
на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по- батькові

__________________________________________________________________________
Організація

__________________________________________________________________________
Поштова адреса

__________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
моб.тел.___________________________________________________________________
Назва доповіді___________________________________________________________________

 

У рамках  V регіональної науково-практичної  конференції проходитиме
сателітна конференція ACCELERATE