КАФЕДРА ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УжНУ

УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО

АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК

         

Шановні студенти та молоді вчені!
Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (ТЕІБ) фізичного факультету ДВНЗ „УжНУ”, Закарпатське відділення Українського фізичного товариства (ЗВ УФТ) і Академія технологічних наук (АТН) України
7 листoпада 2019 року проводитимуть

 V регіональну науково-практичну конференцію

 “Інформаційні технології у житті студентів та молодих науковців Закарпаття”

 

Напрямки роботи конференції:

 • методи та засоби протиборства в інформаційному та кібернетичному просторі;
 • фундаментальні та прикладні дослід­ження в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • нові наукові і практичні результати застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ІТ-інновації для науки та освіти;
 • мікропроцесорні інформаційні системи;
 • методи і засоби обробки сигналів і зображень;
 • веб-технології;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • високопродуктивні обчислювальні системи;
 • паралельні та розподілені обчислення;
 • захист інтелектуальної власності;
 • нові форми навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Морозов А.О. – Почесний Голова, д.тех.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України;

Смоланка В.І. – Голова, д. мед. н., професор, ректор  УжНУ, Президент Української асоціації нейрохірургів;

Різак В.М. – заступник голови, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова ЗВ УФТ, академік та керівник Закарпатського осередку АТН України;

Студеняк І.П. – д. фіз-мат. н., професор, проректор з наукової роботи УжНУ, Заслужений діяч науки і техніки України;

Романовський В.М. – полковник, Начальник Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області ;

Рубіш В. М. – д.ф.-м.н., професор, завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та фотоніки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Повідайчик М.М. – к. ек. н.,декан математичного факультету  УжНУ;

Повхан І.Ф. – к. техн. н., декан факультету інформаційних технологій УжНУ;

Туряниця І.І. – к. фіз-мат. н., декан інженерно-технічного факультету УжНУ;

Пагіря М.М. – д.фіз.-мат.н., професор Мукачівського державного університету;

Біланич В.С. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ, член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Попович Н.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Мисло Ю.М. – викладач УжНУ;

Барта А.А. – викладач УжНУ.

 

ЖУРІ

Морозов А.О. – Почесний Голова, д.техн.н., професор, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Смоланка В.І. – Голова, д. мед. н., професор, ректор  УжНУ, Президент Української асоціації нейрохірургів;

Різак В.М. – заступник голови, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова ЗВ УФТ, академік та керівник Закарпатського осередку АТН України;

Рубіш В. М. – д.ф.-м.н., професор, завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та фотоніки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Пагіря М.М. – д.фіз.-мат.н., професор Мукачівського державного університету;

Млавець  Ю.Ю. – к.ф.-м.н., заступник декана з наукової роботи математичного факультету  УжНУ;

Кут В. І. – к.техн.н., доцент УжНУ;

Сватюк О. Я.- старший викладач УжНУ;

Біланич В.С. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ, член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Попович Н.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Чобаль О.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Барта А.А. – викладач УжНУ;

Маркевич П.В. – викладач УжНУ;

Мисло Ю.М. – викладач УжНУ;

Пірогов О. – аспірант УжНУ;

Буковецький В. – аспірант УжНУ;

Пішковцій Марія-Ольга – студентка УжНУ;

Нейдел Є. – студент УжНУ;

Малицький Б. – студент УжНУ;

Черепов О. – студент УжНУ.


Регламент роботи конференції:

Місце проведення – м. Ужгород , вул. Волошина, 54, ауд.181.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі – усна доповідь (до 15 хвилин).

Матеріали конференції – планується публікація тез та матеріалів конференції.

Участь у конференції – для включення до програми конференції Ваших матеріалів необхідно подати до Оргкомітету заявку на участь у роботі конференції та назву доповіді.

 

Прохання надіслати до 01 листопада 2019р. заповнену реєстраційну заявку на
е-mail: 
kafteib@uzhnu.edu.ua або vrizak@uzhnu.edu.ua

 

ЗАЯВКА
на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по- батькові
__________________________________________________________________________
Організація
__________________________________________________________________________
Поштова адреса
__________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
моб.тел.___________________________________________________________________
Назва доповіді___________________________________________________________________
 

Залишити заявку можна за посиланням тут  

З програмою та тезами конференції можна ознайомитися тут   

Автори кращих робіт отримають цінні призи 

У рамках конференції “Інформаційні технології у житті студентів та молодих науковців Закарпаття” проходитиме
сателітна конференція ACCELERATE