В.А. ГРАБОВСЬКИЙ, О.С. ДЗЕНДЗЕЛЮК, А.В. ТРОФІМУК

Українські Карпати: 25 років після Чорнобиля

1 Grab
561.3 KiB
812 Downloads
Details

Д.В АБДУЛКАДЫРОВ, Н.Н. БЕЛЕЦКИЙ

Туннелирование электронов через нестационарный, несимметричный туннельный переход

2 Abd
213.7 KiB
587 Downloads
Details

Г.Е. ЛАСЛОВ, М.П. ЧУЧМАН, О.К. ШУАІБОВ

Емісійний спектр лазерної плазми CuSbSe2

3 Las
98.3 KiB
743 Downloads
Details

А.Ю. ЖУРАВЛЁВ, Н.А. СЕМЁНОВ, В.И. ШЕРЕМЕТ,
Б.М. ШИРОКОВ, А.В. ШИЯН,
Г.В. БОКУЧАВА,
Г.Ш. ДАРСАВЕЛИДЗЕ, Р.И. ЧИКОВАНИ

Исследование процессов получения и некоторые электрофизические характеристики эпитаксиальных структур Si-Ge на подложках Si и Si-Ge

4 Zhur
328.5 KiB
656 Downloads
Details

Ю.И. ДЖЕЖЕРЯ, Е.С. КЛИМУК

Особенности фазовой доменной структуры цилиндрических магнетиков в условиях протекания фазового перехода первого рода

5 Klym
359.7 KiB
628 Downloads
Details

М.В. КОВАЛЕНКО, О.В. БОВГИРА, А.В. ФРАНІВ,
Р.В. БОВГИРА

Дослідження з перших принципів сенсорних властивостей нанотрубок оксиду цинку

6 Kov
968.7 KiB
873 Downloads
Details

І.В. ЧОБАЛЬ, І.М. РІЗАК, В.М.РІЗАК

Електронна і просторова структура кристалів Li(Na)2B4O7

7 Riz
291.6 KiB
837 Downloads
Details

С.Я. БРИЧКА, М.И. ТЕРЕЦ, А.В. БРИЧКА

Модифицирование углеродных нанотрубок окислителями и их термические свойства

8 Bric
855.7 KiB
874 Downloads
Details

В.А. ЛЫКАХ, Е.С. СЫРКИН

Локализованные состояния носителей в молекулярных криокристаллах

9 Syr
170.3 KiB
624 Downloads
Details

В.Є. ПОНОМАРЬОВ, І.П. СТУДЕНЯК, Л.М. СУСЛІКОВ, А.І. ПОГОДІН, О.П. КОХАН, А.Ф. ОРЛЮКАС, Е. КАЗАКЕВІЧЮС, Т. САЛКУС

Одержання, електричні та діелектричні властивості суперіонного композиту Cu6PS5Cl

10 Pon
246.1 KiB
822 Downloads
Details

Н.В. ЮРКОВИЧ, M.I. МАР’ЯН

Дисипативні структури та процеси самоорганізації в некристалічних матеріалах

11 Yur
189.5 KiB
1025 Downloads
Details

А.Е. КРІШТОФОРІЙ, А.А. ГОРВАТ, В.В. МІНЬКОВИЧ

Довгочасова механічна релаксація в халькогенідних стеклах

12 Kris
200.9 KiB
637 Downloads
Details

М.І. КОЗАК

Просторова дисперсія, паракристалічна структура та термо-фотоструктурні перетворення в халькогенідних склоподібних напівпровідниках

13 Koz
206.6 KiB
765 Downloads
Details

И.А. ГИРКА, В.Т. ГРИЦЫНА, Ю.Г. КАЗАРИНОВ,
И.Н. МИСЮРА

Оптические свойства наноразмерных металлических пленок на поверхности диэлектрика

14 Gir
126.4 KiB
835 Downloads
Details

В.Г. КИРИЧЕНКО, О.В. КОВАЛЕНКО

Ядерно – физический анализ феррогранатов

15 Kov
106.1 KiB
622 Downloads
Details

К.П. ПОПОВИЧ, М.В. ПРИМАК, В.M. КРАСИЛИНЕЦЬ

Оптичні властивості опроміненого рентгенівським випромінюванням монокристалічного Li2B4O7:Cu

16 Pop
810.7 KiB
706 Downloads
Details

Т.О. ОКУНЄВА, В.Т. МАСЛЮК, І.Г. МЕГЕЛА

Фосфоресценція опромінених на мікротроні м-30 кристалів LiF

17 Okun
429.1 KiB
772 Downloads
Details

О.М. ПОП, М.В. СТЕЦЬ, В.Т. МАСЛЮК, В.М. БУЗАШ

Ядерна гамма – спектрометрія в дослідженнях системи «вода+глина»

18 POP
605.5 KiB
748 Downloads
Details

Д. АНЧИШКІН, А. МУСКЕЄВ, В. ВОВЧЕНКО, С. ЄЖОВ

Просторово-часова структура релятивістських ядро-ядерних зіткнень

19 Anch
634.0 KiB
619 Downloads
Details

В.C. ЛОКАЙ, М.В. СТЕЦЬ, В.Т. МАСЛЮК

Мікротронний активаційний аналіз срібла в зразках золота, бісмуту та свинцю

20 Lok
791.4 KiB
708 Downloads
Details

О.М. ПОП, М.В. СТЕЦЬ, В.Т. МАСЛЮК, В.М. БУЗАШ

Ядерна гамма – спектрометрія калію – 40 в дослідженнях термічного впливу на зразки кераміки

21 Pop
1.0 MiB
773 Downloads
Details

Н.Р. ДЗИСЮК, А.О. КАДЕНКО, I.M. КАДЕНКО,
Г.І. ПРИМЕНКО

Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах диспрозію, ербію та ітербію

22 Kad
786.5 KiB
655 Downloads
Details

Т.В. ПОЛТОРЖИЦЬКА, Г.Ф. ПІТЧЕНКО

Енергетична залежність ізомерних відношень виходів в реакції 124Te(γ,n)123m,gTe в області 10 – 20 МеВ

23 Polt
416.7 KiB
731 Downloads
Details

М.І. МИКИТА, А.М. ЗАВІЛОПУЛО

Дисоціативна іонізація молекули метану низькоенергетичними електронами

24 Muk
573.7 KiB
903 Downloads
Details

А.А. МИТЮРЕВА, Г.А. ПОНОМАРЕНКО, И.А. ШЕВКУНОВ

Сопоставление величин сигналов трехфотонной ионизации и ионизации электронным ударом атомов Xe

25 Мit
303.1 KiB
641 Downloads
Details

Р.О. ФЕДОРКО, Т.А. СНІГУРСЬКА, M.O. МАРГІТИЧ,
В.В. СТЕЦОВИЧ,
I.I. ШАФРАНЬОШ

Ефективний переріз іонізації метастабільних атомів кадмію електронами

26 Fed
646.4 KiB
620 Downloads
Details

В.В. ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ

Збудження електронним ударом молекул аденіну, тиміну та урацилу у газовій фазі

27 Zven
345.7 KiB
693 Downloads
Details

П.П. МАРКУШ

Іонізація молекули урацилу повільними електронами

28 Mar
303.9 KiB
772 Downloads
Details

Є.А. НОДЬ, В.Ф. ГЕДЕОН, В.Ю. ЛАЗУР

Збудження електронним ударом 3s3p 3P0стану магнію з основного стану

29 Nag
700.9 KiB
593 Downloads
Details

А.І. ОПАЧКО, В.М. СИМУЛИК, Р.В. ТИМЧИК, Т.М ЗАЯЦЬ

Енергетичні рівні найнижчих автоіонізаційних станів атому Be в задачі іонізації електронним ударом

30 Tym
107.8 KiB
681 Downloads
Details

Н.В. МИШУСТИН, В.А. МИШУСТИН

Расчёт вероятностей электромагнитных переходов в адиабатической трёхчастичной модели ядра

31 Mish
418.5 KiB
580 Downloads
Details

С.В. ГЕДЕОН, В.Ю. ЛАЗУР

BSR-розрахунки розсіяння електронів на атомі кальцію та їх експериментальне підґрунтя

32 Ged
1.5 MiB
753 Downloads
Details

Г.С. ЄВДОКІМОВА, В.В. МАСЛЮК, Ю.Ю. БІЛАК

Магнітна структура кластера Cr3

33 Yev
685.5 KiB
557 Downloads
Details

М.С. КЛЕНІВСЬКИЙ, Ю.В. ЖМЕНЯК, В.А. КЕЛЬМАН,
Ю.О. ШПЕНИК

Ексилампи на сумішах ксенону з парами хлоридів лужних металів

34 Klen
120.3 KiB
643 Downloads
Details

Р.В. ГРИЦАК, Н.С. ІЛАВСЬКА, О.К. ШУАІБОВ

Вуф-лампа ємнісного розряду на сумішах HeH2O і ArH2O

35 Hryt
310.2 KiB
631 Downloads
Details

Я.Ю. ДЖУПІНА, О.К. ШУАІБОВ

Імпульсно-періодична безртутна лампа бар’єрного розряду на суміші криптону з елегазом

36 Dzh
421.5 KiB
694 Downloads
Details

Д.В. КУДИН, В.И. ГОЛОТА, С.В. РОДИОНОВ

Окисление примесей углеводородов в безбарьерном разряде при атмосферном давлении

37 Kud
303.0 KiB
549 Downloads
Details

Д.В. КУДІН, В.І. ГОЛОТА, С.В. РОДІОНОВ, С.Ю. ГОРБЕНКО, О.О. ЗАМУРІЄВ

Безбар’єрний розряд у пропан-бутановій газовій суміші

38 Kud
418.7 KiB
716 Downloads
Details

А.А. ГЕНЕРАЛ, Ю.В. ЖМЕНЯК, В.А. КЕЛЬМАН,
Ю.О. ШПЕНИК

Уф випромiнювач на сумiшi Ar/H2O

39 GEN
369.9 KiB
611 Downloads
Details

Є.А. СВІТЛИЧНИЙ, В.А. КЕЛЬМАН, Ю.В. ЖМЕНЯК,
Ю.О. ШПЕНИК

Вплив домішок металів на характеристики лазера на парі міді

40 Svit
1.0 MiB
736 Downloads
Details

А.В. ОГИНОВ, К.В. ШПАКОВ, Е.В. ОРЕШКИН,
С.А. ЧАЙКОВСКИЙ

Экспериментальное исследование начальной фазы атмосферных разрядов

41 Ogin
344.8 KiB
617 Downloads
Details

Е.Н. ОКРУШКО, В.Ю. ПЕДАШ, А.С. РАЕВСКИЙ

Применение разных типов отражателей в длинномерных детекторах для улучшения позиционной чувствительности

42 Ped
274.8 KiB
707 Downloads
Details

А.А. БУБРЯК, С.В. ВАСИЛЬЄВ, Г.Ю. ХРОПІН

Комп’ютерна система автоматичного розпізнавання та аналізу клітин крові

43 Hrop
889.5 KiB
830 Downloads
Details

І.Є. МИТРОПОЛЬСЬКИЙ, В.С. БУКСАР, М.І. ЛІНТУР,
С.С. ПОП

Застосування методу іон-фотонної спектроскопії в екологічних дослідженнях

44 Buk
371.8 KiB
806 Downloads
Details