І.П. СТУДЕНЯК, В.В. МИТРОВЦІЙ, Д.Ш. КОВАЧ, О.А. МИКАЙЛО,

М.І. ГУРЗАН, Ю.М. ВИСОЧАНСЬКИЙ

Край оптичного поглинання та фазові переходи в кристалах СuІnР26

 
5-10 St Stud
424.0 KiB
544 Downloads
Details
Т.І. ДАНИЛО, В.І. САБОВ, М.Я. ЛЮБКА

Асиметрія в розсіянні лептонів та протонів

  
11-17 St Dan
368.4 KiB
515 Downloads
Details
Н.І.КАБЛАК, В.У.КЛІМІК, М.Т.МИРОНОВ, І.В.ШВАЛАПН,

М.М.ОСИПЕНКО

Вплив атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників землі

  
18-21 St Kab
319.8 KiB
560 Downloads
Details
Г.В.ВАСІЛЬЄВА, А.П.ОСИПЕНКО, В.В. СТРЕЛКО, О.М.ФРАДКІН

Радіохімічне дослідження уламків поділу ядер важких елементів в системі водний розчин – селективний сорбент

  
22-25 St Vas
399.2 KiB
523 Downloads
Details
М.І. МАР’ЯН, І.М.СЛИВКА

Біфуркаційна діаграма та дисипативні структури в системах різної природи

  
26-29 St Mar
386.2 KiB
559 Downloads
Details
В.М.КЕДЮЛИЧ, О.Г.СЛИВКА, О.І.ГЕРЗАНИЧ, П.П. ГУРАНИЧ,

В.С. ШУСТА, П.М.ЛУКАЧ

Вплив температури і гідростатичного тиску на анізотропію діелектричних властивостей кристала Sn2Р2S6

  
30-32 St Ked
350.8 KiB
568 Downloads
Details
В. ЛЕНДЬЕЛ, Ю. ФЕКЕТЕ, С. ХАЛУПКА, М. САЛАК

Застосування методу накладання конфігурацій до опису спін-спінового розщеплення у легких мезонах

  
33-38 St Len
623.4 KiB
595 Downloads
Details
І.Й.РОСОЛА

Оптичні властивості стекол розрізу Gе20Аs14Sх52-xJ14

  
39-43 St Ros
477.0 KiB
598 Downloads
Details
А.А.ГОРВАТ, Д.І.КАЙНЦ, Ю.С.НАКОНЕЧНИЙ

Діелектричні властивості SbSJ у електричних, механічних та температурних полях

 
44-49 St Kayn
444.6 KiB
620 Downloads
Details
І.І.ОПАЧКО

Про можливість напилення періодичних структур цугом наносекундних лазерних імпульсів

  
50-55 St Op
398.0 KiB
535 Downloads
Details
І.І. ОПАЧКО

Особливості лазерної очистки ілюмінаторів

  
56-61 St Op
357.2 KiB
559 Downloads
Details
В.В. БУНДА, Р.Т. МАРІЙЧУК, С.О. БУНДА, П.П. ПОПОВИЧ,

А.М. СОЛОМОН

Дослідження надпровідних властивостей кераміки СdBа2Саn-ІСunОх

  
62-67 St Bun
669.7 KiB
552 Downloads
Details
Ю.М. ВИСОЧАНСЬКИЙ, І.П. СТУДЕНЯК, В.В. МИТРОВЦІЙ,

О.О.МОЛНАР, Д.Ш. КОВАЧ, О.А. МИКАЙЛО, В. КАЖІПЕ*

Дослідження природи проміжкової квазі-антиполярної фази в кристалах СuСrР2S6

  
68-77 St Vys
644.0 KiB
513 Downloads
Details
В.В.ГАБОРЕЦЬ, А. А.ГОРВАТ

Дослідження внутрішнього тертя в халькогенідних стеклах на звукових

частотах

  
78-82 St Gab
359.7 KiB
538 Downloads
Details
В.М.МАЗУР, З.М.БІГАН, Т.Й.МАРИНЕЦЬ, Ю.В.ПИЛИПЧЕНКО

Заселення ізомерних станів ізотопів барію в реакціях (γ,N)

  
83-86 St Maz
235.6 KiB
501 Downloads
Details
М.М. ГУЙВАН, О.М. МАЛІНІН, Л.Л. ШИМОН

Дослідження можливості підвищення вихідних характеристик високочастотної НgВr/НgСl-ексимерної лампи

  
87-91 St Guiv
331.5 KiB
514 Downloads
Details
І.М.ТЕГЗА

Порівняльна оцінка моделей для визначення вологої складової атмосферної поправки у відстань до штучних супутників землі

  
92-98 St Teg
451.0 KiB
589 Downloads
Details
В.-Ф.З.ПАПП

Дослідження іонізації атому аргону електронним ударом по випромінюванню у

УФ області спектру

  
99-104 St Pap
408.8 KiB
552 Downloads
Details
П.А.СЕЛИЩЕВ

Возникновение пространственно-периодических диссипативньгх структур

плотности точечных дефектов и кислородных преципитатов в облучаемом

кремнии

  
105-110 St Sel
449.6 KiB
558 Downloads
Details
В.В. БУНДА

Незвичайна температурна трансформація спектрів люмінесценції в шаруватих

кристалах ВіОСl:Ті

  
111-117 St Bun
502.3 KiB
551 Downloads
Details
V.І.МІКLA, YU. YU.NAGY, V.V.МІКLA

Тransient and steady-state behavior of electrical contacts to pure and alloyed amorphous selenium

  
118-122 St Mik
620.7 KiB
505 Downloads
Details
М.І. КОЛІНЬКО, А.Г. НЕВІДОМСЬКИЙ

Процедура Чеді—Коeна для низькосиметричних середовищ

  
123-128 St Kol
635.7 KiB
610 Downloads
Details
О.О. ПАРЛАГ, М.В. СТЕЦЬ, В.Т.МАСЛЮК, П.П.ПУГА, І.А.СЕНИНЕЦЬ

Про спектральний склад природньої гамма-активності

  
129-133 St Par
559.1 KiB
538 Downloads
Details
С.А.ПИРОГА

Вивчення фотохімічних реакцій у монокристалах СdJ2 з домішкою міді

методом ЕПР

  
134-137 St Pir
461.6 KiB
558 Downloads
Details
Д.І. БЛЕЦКАН, Й.Й. МАДЯР, С.В. МИКУЛАНИНЕЦЬ, М.Ю. СІЧКА

Електропровідність і термостимульована провідність шаруватих кристалів GеS,

одержаних різними методами

  
138-144 St Bl
809.4 KiB
555 Downloads
Details
Д.И.БЛЕЦКАН, Ю.В.ВОРОШИЛОВ, Л.В. АЛЕКСИК

Политипизм дихалькогенидов олова

  
145-154 St Bl
638.1 KiB
492 Downloads
Details
Д.И. БЛЕЦКАН, Ю.В. ВОРОШИЛОВ, Л.М. ДУРДИНЕЦ, В.Н. КАБАЦИЙ,

П.П. МИГАЛКО, В.А. СТЕФАНОВИЧ

Структура и фононные спектры кристаллических и стеклообразных

полупроводников типа МІІАІVВ3VI

  
155-162 St Bl
563.7 KiB
537 Downloads
Details
Д.И. БЛЕЦКАН, Ю.В. ВОРОШИЛОВ, Л.М. ДУРДИНЕЦ, П.П. МИГАЛКО,

В.А. СТЕФАНОВИЧ, В.Н. КАБАЦИЙ

Кристаллическая структура и особенности формирования колебательных

спектров Рb2GеS4

  
163-169 St Bl
468.5 KiB
518 Downloads
Details
Д.І.БЛЕЦКАН, Н.В.ЮРКОВИЧ, В.М.КАБАЦІЙ, І.М.МИТРОВЦІЙ,

І.М.МИГОЛИНЕЦЬ, М.Ю.СІЧКА

Оптичні властивості і ЕПР стекол GеS2 І GеSе2, модифікованих телуром

  
170-177 St Bl
574.8 KiB
526 Downloads
Details
Б.М. ГУНДА, А.М. СОЛОМОН, П.П. ПУГА, Д.И. БЛЕЦКАН, Й.Й. БУНДАШ, Г.Д. ПУГА

Рентгено- та термостимульована люмінесценція монокристалів лейкосапфіру

  
178-185 St Hun
515.9 KiB
538 Downloads
Details
Ю.Ю. БІЛАК

Кінематичні характеристики пружного розсіювання повільних електронів

атомами в діапазон кутів, залежний від енергії зіткнень

  
186-192 St Bil
353.2 KiB
515 Downloads
Details
І.І.ГАЙСАК, В.І.ЛЕНДЄЛ, В.С.МОРОХОВИЧ

Спектр мас кварконіїв з врахуванням тензорних сил

  
193-197 St Hay
451.2 KiB
541 Downloads
Details
Б. М.ГУНДА

Багатофункціональна установка для дослідження рентгенолюмінесценції та

термостимульованої люмінесценції

  
198-212 St Hun
1.8 MiB
586 Downloads
Details
Р.П.ЛОГОЙДА, О.М.КОНОПЛЕВ, Й.Й.БУНДАШ

Іон-фотонна емісія α-Аl2О3

  
213-215 St Log
283.4 KiB
599 Downloads
Details
БУЛЕЦА Е.П., ДОВКА М.В., ІВАНЯС О.Ф., НЕБОЛА І.І.

Аналіз динамічних матриць складних кристалів типу АuСu3

  
216-220 St Bul
392.1 KiB
505 Downloads
Details
В.П.ПИНЗЕНИК, А.М.ПОТАПЧУК, Й.П.ШАРКАНЬ, В.Я.РИБАК,

Ю.Ю.РУБІШ, В.І.ТОКАЧ, Т.А.ПОТАПЧУК

Оптимізація форми та вивчення механічних напруг навколо дентальних

імплантатів при різних навантаженнях

  
221-227 St Pin
625.9 KiB
512 Downloads
Details