uznu_title

Тематика: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна та молекулярна фізика, теорія поля та фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, фізико-технологічні проблеми забезпечення інформаційної безпеки, міждисциплінарна фізика та суміжні галузі науки, техніка, історія фізики, хроніка, персоналії та бібліографія
Засновники: Ужгородський національний університет, фізичний факультет, Закарпатське фізичне товариство
Рік заснування: 1998
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.
Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/8 від 22.12.2010 р.
Спеціальність ДАК: фізичні науки
Головний редактор: Різак Василь Михайлович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Заступники головного редактора: Мар’ян Михайло Іванович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професор кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки, доктор фізико-математичних наук, професор
Відповідальний секретар: Попович Наталія Іванівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доцент кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки, кандидат фізико- математичних наук, доцент
Редколегія: 1. Баніс Юрас (Jūras Banys), Вільнюський університет,завідувач кафедри радіофізики, доктор фізико-математичних наук, професор

2. Вереш Микола (Veres Miklos), зав. відділом прикладноїоптики Інституту фізики твердого тіла і оптики Вігнеровського фізичного дослідного центру Угорської академії наук, кандидат фізико-математичних наук

3. Височанський Юліан Миронович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри фізики напівпровідників, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

4. Гуранич Павло Павлович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри оптики, кандидат фізико математичних наук, доцент

5. Зубек Маріуш (Mariusz Zubek), Політехнічний університет (Гданськ, Польща), доктор фізико-

математичних наук, професор

6. Карбованець Мирослав Іванович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри теоретичної фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

7. Копчанський Петер (Peter Kopčanský), директор Інституту експериментальної фізики Словацької АН (Кошіце, Словаччина), відділення теоретичної фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

8. Лазур Володимир Юрійович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», декан фізичного факультету, доктор фізико математичних наук, професор

9. Матолін Владімір (Vladimír Matolin), Карлів університет у Празі, завідувач кафедри фізики поверхні і плазми, доктор фізико-математичних наук, професор

10. Небола Іван Іванович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри прикладної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор

11. Сливка Олександр Георгійович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», проректор з навчально- наукової роботи УжНУ, доктор фізико-математичних наук, професор,Заслужений працівник освіти України

12. Студеняк Ігор Петрович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», проректор з наукової роботи ДВНЗ «УжНУ», доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

13. Фегер Олександр (Alexandr Feher), Кошицький університет ім. Шафарика, директор Інституту фізики, доктор фізико-математичних наук, професор

14. Шафраньош Іван Іванович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри квантової електроніки, доктор фізико-математичних наук, професор

15. Шпеник Отто Бартоломійович, Інститут електронної фізики НАН України, директор, академік НАН України,доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

16. Щебень Владімір (Vladimír Šebeň), Пряшівський університет (Пряшів, Словаччина), завідувач кафедри фізики, математики і техніки, кандидат педагогічних наук, доцент

17. Янєв Ратко (Ratko Janev), Дослідницький центр Юліха (Німеччина), Інститут енергії та кліматичних досліджень, відділення фізики плазми, доктор фізико-математичних наук, професор

18. Краньчец Младен (Mladen Kranjčec), Університет Норд (Вараждін, Хорватія), доктор наук, професор

Адреса вул. Волошина, 54, м. Ужгород, 88000, Україна
E-mail visnykuzhnufizyka@gmail.com
Телефон (03122) 3-20-24

За рішенням вищої атестаційної комісії Науковий вісник УжНУ (Cерія Фізика) залишається в переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Spysok Naukovykh Vydan' 2015(2)
20.6 KiB
982 Downloads
Details