uznu_title

Тематика: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна та молекулярна фізика, теорія поля та фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, фізико-технологічні проблеми забезпечення інформаційної безпеки, міждисциплінарна фізика та суміжні галузі науки, техніка, історія фізики, хроніка, персоналії та бібліографія
Засновники: Ужгородський національний університет, фізичний факультет, Закарпатське фізичне товариство
Рік заснування: 1998
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.
Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/8 від 22.12.2010 р.
Спеціальність ДАК: фізичні науки
Головний редактор: Різак Василь Михайлович (д-р фіз.-мат. наук, проф.)
Заступники головного редактора: Біланич Віталій Степанович (канд. фіз.-мат. наук, доц.)
Відповідальні секретарі: Біланич Віталій Степанович (канд. фіз.-мат. наук, доц.)
Редколегія: Височанський Ю. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Грабар О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Кельман В. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Копчанський П. (д-р фіз.-мат. наук, проф. (Словаччина)), Лазур В. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Мар’ян М. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Небола І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Попик Ю. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Сливка О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Студеняк І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Шафраньош І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Шебень В. (канд. пед. наук, доц. (Словаччина)), Шевелько В. (д-р фіз.-мат. наук, проф. (Росія)), Шимон Л. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Шпеник О. (акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Янєв Р. (д-р фіз.-мат. наук, проф. (Німеччина))
Адреса вул. Волошина, 54, м. Ужгород, 88000, Україна
E-mail visnykuzhnufizyka@gmail.com
Телефон (03122) 3-20-24