Кафедра твердотільної електроніки та

Інформаційної безпеки ДВНЗ „УжНУ

ЗАКАРПАТСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО

АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


imagІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Інформаційні технології у житті студентів

та молодих науковців Закарпаття”

17 листопада 2015 року

 

ПРОГРАМА Конференції

Місце проведення: Велика фізична аудиторія (181), фізичний факультет ДВНЗ „УжНУ”, вул. Волошина, 54, м. Ужгород

УЖГОРОД – 2015

Організаційний комітет

Морозов А.О. – Почесний голова, д.техн.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України;

Різак В.М. – Голова, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова Закарпатського фізичного товариства;

Шебень Владімір — канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри фізики, математики і техніки Пряшівського університету (Словаччина);

Король І.І. – д. фіз-мат. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ”УжНУ”;

Повхан І.Ф. – к. техн. н., декан факультету інформаційних технологій ДВНЗ „УжНУ”;

Король І. Ю. – канд. фіз.-мат. н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж ДВНЗ „УжНУ”;

Пагіря М.М. – к.фіз.-мат.н., доцент кафедри природничих дисциплін та інформаційних технологій МДУ;

Юркович Н.В. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Чобаль О.І. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Головко В.П.– к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Галас М.І. – асистент кафедри ТЕІБ;

Данилюк П.С. – аспірант кафедри ТЕІБ;

Фролов А.С. – аспірант кафедри ТЕІБ.

Журі

Морозов А.О. – Почесний голова, д.техн.н., професор, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Різак В.М. – Голова, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Голова Закарпатського фізичного товариства;

Шебень Владімір — канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри фізики, математики і техніки Пряшівського університету (Словаччина);

Пагіря М.М. – к.фіз.-мат.н., доцент кафедри природничих дисциплін та інформаційних технологій МДУ;

Головко В.П.– к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Юркович Н.В. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Чобаль О.І. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Галас М.І. – асистент кафедри ТЕІБ;

Маркевич П.В. – аспірант кафедри ТЕІБ;

Данилюк П. С. – аспірант кафедри ТЕІБ;

Фролов А. С.– аспірант кафедри ТЕІБ;

Ійбер Р. І. студентка фізичного факультету.

Головуючий: Різак В.М. – д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Голова Закарпатського фізичного товариства;

Секретар: Ійбер Р. І. студентка фізичного факультету.

09:00

Відкриття Конференції – Різак В.М., д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки ДВНЗ УжНУ. Вітальне слово від Сопкової Г.І. – т.в.о. директора департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА; Короля І.І. – д. фіз-мат. н., професора, проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ”УжНУ”

09:30

Я. Кокряшкіна «Розробка допоміжного засобу захисту інформації під час запуску задач в мережі Грід на основі симетричного алгоритму блочного шифрування AES»

09:40

Д.Петрінко, О.Хижун «Використання Unity при розробці ігрових Android додатків»

09:50

П. Данилюк «Розробка техніки та побудова мобільного додатку для боротьби із прокрастинацією»

10:00

Х.Чернявська, А.Смужаниця, Т.Смертіна «Проектування та розробка автоматизованої інформаційної системи “Студент” із синхронізацією даних ЄДЕБО»

10:10

А.Барта «Ab initio розрахунки електронних та коливних спектрів біоінформаційної молекули аденіну»

10:20

М.Сичов «Android-додаток доступу до елементів інфо-центру, анонсів та новин «УжНУ»»

10:30

М.Кузьмін «Порівняння CSS та SASS (переваги та недоліки)»

10:40

І.Бедей «Створення звітної документації засобами MS Office»

10:50

Ю.Голодняк «Використання VR технологій для відображення 3d моделей в реальних умовах»

11:00

В.Грещук «Особливості візуалізації об’єктів на Canvas в Android OS»

11:10

А.Халус, В. Туряниця «Моделювання методом Монте-Карло процесу напилення тонких плівок оксиду церію»

11:20

А.Фролов «Розробка криптографічного ключа за допомогою голографічних зображеннь»

11:30

Т.Матьовка «Можливість використання інформаційно-комунікаційних технологій у регіональних кластерах»

11:40

Перерва на каву

12:00

А. Богаш, А.Зубанич «Ідентифікація та виявлення фішингу електронної пошти, використовуючи методи обробки природної мови»

12:10

Е.Зайдел, Ю.Яцько «Реалізація веб-сервісу роботи університетської кафедри»

12:20

М. Галас «Економічна кіберзлочинність – глобальна загроза для банкіської системи України»

12:30

В.Шиченко «Інформаційна доктрина, як необхідна складова Стратегії національної безпеки України»

12:40

П.Русин, С.Пухляк «Соціальні мережі як засіб конкурентної розвідки»

12:50

Я.Крижанівська «Електронні цифрові підписи»

13:00

Ю.Мисло «Системи диференціальних рівнянь в криптографії»

13:10

Р.Ійбер «Розробка роз’яснювальних матеріалів орієнтованих на державних працівників за ключовими напрямами: соціальна інженерія, фішинг»

13:20

П.Маркевич, А.Дзямко « Передача даних по волоконно-оптичних лініях з елементами захисту»

13:30

І.Капітан «Порівняння систем керування версіями: Subversion і Git»

13:40

Ю.Галас, В.Бабич «Спосіб стеганографії зображень з фрагментацією стеганоданих та розділенням закритого ключа»

13:50

О. Пирогов «Штучний інтелект»

14:00

М.Сопко, Ю.Парашинець «Сучасні технології розробки та шифрування даних»

14:10

В. Густі, Л. Логачов «Веб-додаток для біометричної авторизації»

14:20

В.Фогел, О.Любка «Автоматизація складання розкладу»

14:30

І.Піган, А.Дребітко «Захист програмного коду від аналізу та декомпіляції»

14:40

Б.Біланич «Використання халькогенідних матеріалів для створення елементів захисту та збереження інформації»

14:50

Б.Білей, Є.Вукста, К.Єщенко «Проектування систем відеоспостереження»

15:00

О.Глеба, О.Мицьовда «Дослідження засобів розширення функціоналу iOS-пристроїв за допомогою додаткових модулів»

15:10

В.Юркович, М. Ман, В.Григоревський «XSS атаки та методи і засоби захисту web-ресурсів»

15:20

Є.Каменца «Організація міграції данних з різних текстових редакторів в базу данних MySQL»

15:30

Н.Михальчина, М.Блискун «Створення анонімної телефонної лінії з використанням технології voip та шифруванням каналу через vpn»

15:40

В.Кузьма «Халькогенідні плівки системи GeAsSe – як матеріали для запису інформації»

15:50

С.Харук, Н.Пожідаєва «Колірні фільтри. Фільтр Байера. Дебайеризація»

16:00

С.Ігнатьо «Програмне забезпечення системи внутрішнього захисту

(охорона територій та приміщень)»

16:10

Урочисте закриття конференції, оголошення переможців, вручення винагород.