И.А. ГОСПОДАРЕВ, М.С. КЛОЧКО, В.М. РИЗАК, Е.С. СЫРКИН, С.Б. ФЕОДОСЬЕВ

Условия существования, фононный спектр и колебательные характеристики

ван-дер-ваальсовых кристаллов с ОЦК структурой

1st 9-22 Syrkin
1.8 MiB
622 Downloads
Details

І.О. АФАНАСЬЄВА, В.В. БОБКОВ, В.В. ГРИЦИНА,
Д.І. ШЕВЧЕНКО

Методика підготовки органічних об’єктів для досліджень методом іонно-фотонної спектрометрії

2st 23-29 Afanas'eva
203.1 KiB
618 Downloads
Details

А.Я. ШТЕЙФАН, І.І. НЕБОЛА, В.І. СІДЕЙ

Коливне зображення борного ангідрида В2О3

3st Shteyfan
188.9 KiB
872 Downloads
Details

О.В. ДРОБНИЧ, М.П. ДРОБНИЧ, В.М. РІЗАК

Проблема виконання стороннього коду у грідах, що побудовані на віртуальних машинах Ruby

4st 34-39 Drobnych
88.9 KiB
626 Downloads
Details

О.С. ВОДОРЕЗ, А.С. БОНДАРЕНКО, Е.И. РОГАЧЕВА

Температурные зависимости теплопроводности полупроводниковых твердых растворов PbTe-Bi2Te3

5st 40-44 Vodorez
376.8 KiB
818 Downloads
Details

O.I. GIRKA, I.O. BIZYUKOV, O.A. BIZYUKOV, K.M. SEREDA, O.VROMASHCHENKO

Focused ion source for the microelectronics thin films processing

6st 45-51 Girka
614.3 KiB
607 Downloads
Details

Т.О. ОКУНЄВА, В.Т. МАСЛЮК, І.Г. МЕГЕЛА, В.М. ГОЛОВЕЙ, М.М. БІРОВ

Люмінесцентні властивості кристалів Li2B4O7:Cu та Li2B4O7:Mn в залежності від типу та умов опромінення іонізуючими частинками

 
Документ Microsoft Word
625.3 KiB
662 Downloads
Details
В.Ю. БІГАНИЧ, О.І. ГЕРЗАНИЧ, О.Г. СЛИВКА, С.Ф. МОТРЯ

Вплив гідростатичного тиску на аномалію діелектричної проникності при фазовому переході в сегнетиелектрику CuInP2(Se0.9S0.1)6.

8st 57-62 Bihanich
174.0 KiB
697 Downloads
Details

С.В. БАРАХВОСТОВ, М.Б. БОЧКАРЕВ, Н.Б. ВОЛКОВ,
К.А. НАГАЕВ, В.П. ТАРАКАНОВ, С.И. ТКАЧЕНКО,
Е.А. ЧИНГИНА

Сверхбыстрый электрический взрыв микропроводников:

Структура и оптические характеристики плазменного канала

9st 63-68 Barahvostov
1.2 MiB
849 Downloads
Details

В.О. КОНСТАНТИНОВ, В.П. РЕВЯКІН, В.В. САГАН

Ізохорна теплопровідність твердого C6H12

10st 69-73 Konstantinov
135.8 KiB
717 Downloads
Details

В.Ю. ІЗАЙ, І.П. СТУДЕНЯК, М. ВОРОХТА, В. МАТОЛІН,

П. КУШ, А. ПЛЕЦЕНІК, М. ЗАГОРАН, Т. РОЧ, Я. ГРЕГУШ

Вплив іонної імплантації на оптичні параметри тонких плівок Cu6PS5I

11st 74-79 Izaj
241.5 KiB
818 Downloads
Details

I.П. ШАПОВАЛОВ, П.О. САЙКО

Квадрупольна фаза з порушеною симетрією в одновісному SU(3) – магнетику

12st 80-86 Shapovalov
351.2 KiB
577 Downloads
Details

Д.Ф. ТИМОХОВ

Стабилизирующие покрытия люминесцирующих слоев пористого кремния

13st 87-90 Timokhov
114.7 KiB
572 Downloads
Details

О.С. КУШНІР, І.С. ГІРНИК, Р.Я. ШОПА, В.С. ДЗЮБАНСЬКИЙ , О.С. ЄРМАКОВ

Особливості термічного розширення сегнетоелектричних кристалів германату свинцю з нестехіометрією

14st 91-97 Kushnir
400.5 KiB
623 Downloads
Details

М.О. ВАСИЛЬЄВ, В.С. ФІЛАТОВА, Л.Ф. ЯЦЕНКО, П.О. ГУРІН

Зміна морфології та хімічного складу поверхні сплаву ВТ-6 при опроміненні Nd:YAG лазером у різних середовищах

15st 98-106 Vasylyev
330.1 KiB
749 Downloads
Details

А.Н. ДОРОШЕНКО, А.А. ДРОЗДОВА, В.И. ПИНЕГИН, Е.И. РОГАЧЕВА

Рентгенографическое исследование твёрдых растворов висмут-сурьма

16st 107-112 Doroshenko
515.5 KiB
642 Downloads
Details

Д.И. БЛЕЦКАН, К.Е. ГЛУХОВ, В.Н. КАБАЦИЙ, В.В. ВАКУЛЬЧАК

Электронная структура низко- и высокотемпературной фаз дисульфида германия

О.М. ПОП, М.В. СТЕЦЬ, В.Т. МАСЛЮК, В.М. БУЗАШ

Регресійні залежності «вміст гамма-активного нукліда – температурна доза» в технологіях отримання кераміки

18st 128-134 Pop
777.3 KiB
644 Downloads
Details

О.О. ГРИЦАЙ, С.П. ВОЛКОВЕЦЬКИЙ, В.А. ЛІБМАН

Дослідження впливу загрузки детектора при визначенні перерізів за методом пропускання на фільтрованих реакторних пучках

19st 135-141 Gritzay
403.7 KiB
680 Downloads
Details

О.О. ГРИЦАЙ, А.К. ГРИМАЛО, В.В. КОЛОТИЙ, В.М. ВЕНЕДИКТОВ, С.П. ВОЛКОВЕЦЬКИЙ, В.П. ШАХОВ

Дослідження повного нейтронного перерізу гафнію на фільтрованому пучку нейтронів з енергією 59 кеВ

20st 142-147 Gritzay
222.6 KiB
694 Downloads
Details

С.Н. АФАНАСЬЕВ

Механизм образования ядра 8Bе в реакциях 12C(g,3a) и 16O(g,4a)

21st 148-153 Afanasiev
790.4 KiB
663 Downloads
Details

В.С. БОХІНЮК, О.М. ПАРЛАГ, В.А. ПИЛИПЧЕНКО

Дослідження збудження ізомерних станів на ізотопах індію в реакціях (γ, γ‘), (γ, n)

22st 154-159 Bohinyuk
127.3 KiB
639 Downloads
Details

О.С. ШЕВЧЕНКО, Ю.Н. РАНЮК, А.Н. ДОВБНЯ,
Е.Л. КУПЛЕНІКОВ

Інтегральні перерізи утворення ізомерних станів ядер113In, 115In, 111Cd, 117Sn, 87Sr в (γ,γ¢) реакціях

23st 160-163 Shevchenko
141.6 KiB
649 Downloads
Details

В.Н. ШВЕЦОВ, Н.В. АСТАХОВА, Н.А. ГУНДОРИН,
Т.Л. ЕНИК, Ш.С. ЗЕЙНАЛОВ, Л.В. МИЦИНА,
Л.Б. ПИКЕЛЬНЕР, А.Б. ПОПОВ, И.М. САЛАМАТИН,
К.М. САЛАМАТИН, Г.С. САМОСВАТ, П.В. СЕДЫШЕВ,
А.П. СИРОТИН, В.И. СМИРНОВ

Многовходовая система TOF для нейтронно-ядерных исследований по методу времени пролета нейтронов

24st 164-171 Shvensov
257.3 KiB
584 Downloads
Details

А. ПОНОМАРЕНКО, В. ОСТАШКО, М. ЛАТТУАДА,
А. ДІ П’ЄТРО, Д. МІЛЯНІЧ, М. ЗАДРО, А. МУЦУМАРА,
М.-Г. ПЕЛЕГРІТІ, С. РОМАНО, С. ТУДІСКО, А. ТУМІНО,
П. ФІГУЕРА

Дослідження альфа-кластерних станів ізотопів бору з А = 10-12

25st 172-180 Ponomarenko
882.3 KiB
585 Downloads
Details

І.C. ПОТОКІ

Моніторинг вмісту природних та техногенних радіонуклідів у місті Ужгород гамма-спектрометричним методом

26st 181-187 Potoki
822.8 KiB
707 Downloads
Details

Ю.Ю. ЮРКУЦ, О.М. ПОП, М.В. СТЕЦЬ, В.Т. МАСЛЮК

Система стабілізації та пониження фону в гамма-спектрометричному комплексі

27st  188-196 Yurkuz
580.7 KiB
623 Downloads
Details

М.Н. ХАЕРДИНОВ, А.Н. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО,
С.И. СТРАХОВА

Анализ возбужденных водородных фрагментов при фотодиссоциации молекул в приложении к экспериментам типа накачка-зондирование

28st 197-202 Khaerdinov
160.3 KiB
568 Downloads
Details

И.Л. БЕЙГМАН, Е.А. ВИШНЯКОВ, М.С. ЛУГИНИН,
Е.Н. РАГОЗИН, И.Ю. ТОЛСТИХИНА

Спектроскопическое исследование перезарядки многозарядных ионов фтора на атомах неона (область длин волн 125–350 Å)

29st 203-214 Beigman
594.6 KiB
650 Downloads
Details

В.І. РОМАН

Експериментальна установка та перші результати дослідження збудження автоіонізаційних станів атомів рубідію електронним ударом

30st 215-219 Roman
274.2 KiB
629 Downloads
Details

В.В. СТЕЦОВИЧ, М.І. СУХОВІЯ, М.М. ЧАВАРГА,
Р.О. ФЕДОРКО, І.Ю. МІНДА, І.І. ШАФРАНЬОШ

Емісійний спектр урацилу, ініційований повільними електронами

31st 220-224 Stetsovych
289.6 KiB
668 Downloads
Details

А.О. МАЛІНІНА

Енергетичні характеристики випромінювання низькотемпературної плазми на сумішах парів диброміду ртуті з газами

32st 225-233 Malinina
454.7 KiB
701 Downloads
Details

В.М. ГОРКАВЕНКО, Ю.О. СИТЕНКО, О.Б. СТЕПАНОВ

Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнітним вихором скінченного поперечного розміру

33st 234-239 Gorkavenko
172.9 KiB
803 Downloads
Details

М. ГАЙСАК, М. ГНАТИЧ, Ю. ФЕДОРНЯК

Енергія зв’язку синглетних та триплетних станів негативного іона мюонію

34 240-245 Haysak
153.7 KiB
768 Downloads
Details

М. ГАЙСАК, Ю. МУЧИЧКА, В. ОНИСЬКО

Енергія зв’язку нижчих 1,3s- станів двовимірного атома гелію у гіперсферичному адіабатичному підході

35st 246-251 Haysak
143.3 KiB
781 Downloads
Details

І. ГАЙСАК, М. ГАЙСАК, І. ЛАМЕР

Ізотопічні ефекти для синглетних та триплетних станів негативного іона атома водню

36st 252-259 Haysak
388.9 KiB
591 Downloads
Details

А.Б. БЫЧКОВ, В.В. СМИРНОВ

Оценка вероятности ионизации атома водорода под воздействием короткого фотоимпульса

37st 260-267 Bichkov
175.8 KiB
560 Downloads
Details

І.І. БОНДАР, В.В. СУРАН

Експериментальні дослідження впливу додатково індукованої поляризації атома барію в основному стані на реалізацію багатофотонних переходів

38st 268-273 Bondar
267.2 KiB
674 Downloads
Details

Л.В. МЕСАРОШ, М.П. ЧУЧМАН, О.К. ШУАІБОВ

Визначення концентрації та температури електронів у лазерній плазмі олова

39st 274-278 Mesarosh
110.4 KiB
700 Downloads
Details

І.О. ГІРКА, Я.І. МОРГАЛЬ

Збудження електромагнітних азимутальних поверхневих хвиль у діапазоні електронної циклотронної частоти кільцевим пучком електронів

40st 279-286 Girka
590.1 KiB
787 Downloads
Details

Г.А. ВИШНЯКОВА, А.Ю. САМОКОТИН, А.В. АКИМОВ,
Н.Н. КОЛАЧЕВСКИЙ, А.В. СОКОЛОВ, В.Н. СОРОКИН,
В.И. ЮДИН, А.В. ТАЙЧЕНАЧЕВ

Резонанс когерентного пленения населенности в N‑системе и исследование возможности квантовой фильтрации

41st 287-295 Vishnyakova
1.2 MiB
846 Downloads
Details

К.Ф. ЕРМАЛИЦКАЯ

Двухимпульсная лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия неоднородных объектов

42st 296-301 Ermalitskaia
221.7 KiB
667 Downloads
Details

М.С. КЛЕНІВСЬКИЙ, В.А. КЕЛЬМАН, Ю.В. ЖМЕНЯК, Ю.О. ШПЕНИК

Емісійні характеристики ексиламп на парогазових сумішах циліндричної геометрії

43st 302-308 Кlenivskyi
163.6 KiB
648 Downloads
Details

І.С. ШАРОДІ

Спектральний склад випромінювання розсіяних частинок при бомбардуванні іонами калію поверхні арсеніду галію

44st 309-312 Sharodi
92.6 KiB
717 Downloads
Details

К.В. ШПАКОВ, А.В. ОГИНОВ

Система регистрации оптического излучения с наносекундным разрешением для исследования начальной фазы атмосферных разрядов

Документ Microsoft Word (3)
1.3 MiB
673 Downloads
Details

Г.Ш. ГАРАЙ, С.О. КУРМАІ, Г.Ю. ХРОПІН

Система управління копіювальним станком на базі ПК

46st 321-325 Garai
253.8 KiB
730 Downloads
Details

В. КУЛІШ, А. БРУСНИК, О. ЛИСЕНКО

Підсилення мультигармонічних хвиль просторового заряду в системах з поздовжнім електростатичним ондулятором

47st 326-330 Kulish
256.9 KiB
723 Downloads
Details

І.С. ШАРОДІ, І.Є. МИТРОПОЛЬСЬКИЙ, М.В. ПРИХОДЬКО, В.С. БУКСАР, М.І. ЛІНТУР, Л.М. МАРКОВИЧ, С.С. ПОП

Застосування методу іон-фотонної спектроскопії для дослідження забруднення ґрунтів важкими металами

48st 331-338 Sharodi
541.9 KiB
709 Downloads
Details

І.І. САКАЛОШ, Й.П. ШАРКАНЬ, Н.Б. ЖИТОВ, М.Ю. СІЧКА, Л.І. КОЗИЧ, В.М. РІЗАК

Волоконно-оптичний пристрій для оцінки параметрів мікродоз фізіологічних розчинів

49st 339-343 Sakalosh
175.9 KiB
610 Downloads
Details