М.М. БЛЕЦКАН, К.Є. ГЛУХОВ, О.О. ГРАБАР

Власні та домішкові точкові дефекти й електронно-енергетичні характеристики ромбічного моносульфіду олова

О.В. БОКОТЕЙ, І.І. НЕБОЛА

Опис структури і симетрії коливного спектру кристалів Tl3TaS4 в концепції надпросторової симетрії

1
109.4 KiB
150 Downloads
Details

Р.Р. РОСУЛ, П.П. ГУРАНИЧ, О.О. ГОМОННАЙ, О.Г. СЛИВКА, О.М. ХМАРА, О.В. ГОМОННАЙ, І.Ю. РОМАН

Температурна та барична поведінка краю фундаментального поглинання монокристалів TlIn(S0.98Se0.02)2

Д.И. БЛЕЦКАН, В.Н. КАБАЦИЙ

Фотоэлектрические свойства кристаллического и стеклообразного PbGeS3

2
224.5 KiB
111 Downloads
Details

В.М. САБАДОШ, О.І. ЧОБАЛЬ, І.М. РІЗАК, В.М. РІЗАК

Першопринципні розрахунки фононних спектрів кристалів Sn2P2S6

3
141.6 KiB
96 Downloads
Details

І.П. СТУДЕНЯК, Ю.Ю. НЕЙМЕТ, А.Ф. ОРЛЮКАС, А. КЕЖОНІС, Е. КАЗАКЕВІЧЮС, Т. САЛКУС

Дослідження імпедансу та електричної провідності в суперіонних стеклах системи (Ag3AsS3)Х(As2S3)1-Х

4
272.6 KiB
102 Downloads
Details

В.Ю. КЛЕВЕЦЬ, М.Д. САВЧЕНКО, Т.М. ЩУРОВА, О.Г. СЛИВКА

Моделювання електронної структури складних халькогенідів типу

M2P2Se6 (M = Sn, Mn)

5
166.4 KiB
95 Downloads
Details

О.В. ШУСТА, О.Г. СЛИВКА, П.П. ГУРАНИЧ, В.С. ШУСТА

Анізотропія діелектричних властивостей кристалів СuInP2S6

6
178.6 KiB
96 Downloads
Details

М.Ю. БОБИК, В.П. ІВАНИЦЬКИЙ, В.С. КОВТУНЕНКО, М.М. РЯБОЩУК

Природа фазових переходів в аморфних плівках трисульфіду миш’яку

7
1.9 MiB
128 Downloads
Details

А.Б. КОНДРАТ, Н.И. ПОПОВИЧ, В.М. МИЦА, Н.Д. САВЧЕНКО

Область структурной корреляции в стеклах (GeS2)X(As2S3)1-X

8
159.9 KiB
100 Downloads
Details

А.В. ДАЛЕКОРЕЙ, Ш.Ш. ДЕМЕШ, В.С. КОВТУНЕНКО, Р.О. МЕШКО

Мас-спектри парових потоків при випаровуванні матеріалів системи As-S та їх роль у формуванні аморфних плівок

9
386.7 KiB
91 Downloads
Details

І.Д. РУБІШ, К.О. ПОПОВИЧ, О.О. БАЛОГ

Вплив змінного електричного поля на параметри випромінювання люмінофора на основі легованого ZnS:Cu

10
117.8 KiB
104 Downloads
Details

І.І. НЕБОЛА, В.Я. КІНДРАТ

Фрактальні структури з елементами симетрії пятого порядку, що здатні захоплювати мікрохвильове випромінювання

11
219.5 KiB
106 Downloads
Details

П.П. ПУГА, К.П. ПОПОВИЧ, П.С. ДАНИЛЮК, В.Н. КРАСИЛИНЕЦ, Г.Д. ПУГА, И.И. ТУРОК, В.Ю. ЛОЯ

Рентгенолюминесценция и уровни энергии ионов Tb3+ в стеклообразном и поликристаллическом тетраборате лития, активированном ТbО2

12
355.6 KiB
124 Downloads
Details

В.С. БОХІНЮК, В.І. ЖАБА, О.М. ПАРЛАГ

До питання про енергетичну залежність перерізу реакції (,’)

В.М. МАЗУР, Д.М. СИМОЧКО, З.М. БІГАН, П.С. ДЕРЕЧКЕЙ

Переріз реакції (γ,n) на ядрі 120Те в області Е1-гігантського резонансу

14
170.8 KiB
100 Downloads
Details

М.В. СТЕЦЬ, Н.Н. КОРОЛЬ, О.М. ПОП, В.Т. МАСЛЮК

Розробка алгоритму отримання узгоджених значень періодів напіврозпаду радіоактивних ядер

15
162.3 KiB
94 Downloads
Details

В.Ф. ГЕДЕОН

Розсіяння електронів на іоні Si

16
771.4 KiB
107 Downloads
Details

Л.В. МЕСАРОШ, О.К. ШУАІБОВ, М.П. ЧУЧМАН

Дослідження емісійних характеристик лазерної плазми алюмінію

17
101.9 KiB
93 Downloads
Details

Р.Ч. КОВДУШ

Розрахунки перерізів збудження кремнію електронним ударом

18
658.2 KiB
93 Downloads
Details

Р.В. ГРИЦАК, О.К. ШУАІБОВ, О.Й. МИНЯ, З.Т. ГОМОКІ

Лампа бар’єрного розряду на сумішах інертних газів з парою важкої води

19
433.2 KiB
97 Downloads
Details

М.І. МИГОВИЧ, В.А. КЕЛЬМАН, Ю.О. ШПЕНИК

Фотолюмінесценція гліцину під дією лазерного збудження

20
170.3 KiB
103 Downloads
Details

Л.О. БАНДУРИНА, В.Ф. ГЕДЕОН

Резонансна структура перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю

21
544.7 KiB
100 Downloads
Details

І.Ю. КРИВСЬКИЙ, Т.М. ЗАЯЦЬ, В.М. СИМУЛИК, І.Л. ЛАМЕР

Про бозонні розв’язки рівняння Дірака для вільного поля

22
217.6 KiB
115 Downloads
Details

С.Ю. МЕДВЕДЄВ, І.Ф. ГАЛАМБА

Про деякі наслідки з перетворень Тангерліні

23
207.7 KiB
122 Downloads
Details

В.Ю. ЛАЗУР, В.В. ПОП, О.К. РЕЙТІЙ, С.І. МИГАЛИНА

Вплив симетрії на обмін одним і двома електронами при повільних зіткненнях від’ємного іона водню з протоном

24
219.0 KiB
105 Downloads
Details

І.С. ПОТОКІ

Параметричний опис абсолютної ефективності напівпровідникових детекторів для виміру активності об’ємних проб

25
831.0 KiB
112 Downloads
Details

П.В. МАРКЕВИЧ, В.М. РІЗАК

Встановлення залежності загасання сигналу в одномодовому оптичному волокні типу G652 за умов наближених до експлуатаційних на довжинах хвиль 1310 нм і 1550 нм

26
264.1 KiB
99 Downloads
Details

І.І. ТРИКУР, І.І. САКАЛОШ, Г.Т. ГОРВАТ, М.Ю. СІЧКА, С.О. КОРПОШ, Й.П. ШАРКАНЬ, В.М. РІЗАК

Вплив параметрів оточуючого середовища на характеристики нанокомпозитних плівкових структур золь-гельна SiO2 матриця – бактеріородопсин – квантові точки CdSe/ZnS

27
342.5 KiB
116 Downloads
Details

В.М. СИМУЛИК

Професор Кривський Іван Юрійович. До 80-річчя від дня народження

28
132.5 KiB
99 Downloads
Details