М.М. БЛЕЦКАН, К.Є. ГЛУХОВ, О.О. ГРАБАР

Власні та домішкові точкові дефекти й електронно-енергетичні характеристики ромбічного моносульфіду олова

О.В. БОКОТЕЙ, І.І. НЕБОЛА

Опис структури і симетрії коливного спектру кристалів Tl3TaS4 в концепції надпросторової симетрії

1
109.4 KiB
745 Downloads
Details

Р.Р. РОСУЛ, П.П. ГУРАНИЧ, О.О. ГОМОННАЙ, О.Г. СЛИВКА, О.М. ХМАРА, О.В. ГОМОННАЙ, І.Ю. РОМАН

Температурна та барична поведінка краю фундаментального поглинання монокристалів TlIn(S0.98Se0.02)2

Д.И. БЛЕЦКАН, В.Н. КАБАЦИЙ

Фотоэлектрические свойства кристаллического и стеклообразного PbGeS3

2
224.5 KiB
669 Downloads
Details

В.М. САБАДОШ, О.І. ЧОБАЛЬ, І.М. РІЗАК, В.М. РІЗАК

Першопринципні розрахунки фононних спектрів кристалів Sn2P2S6

3
141.6 KiB
680 Downloads
Details

І.П. СТУДЕНЯК, Ю.Ю. НЕЙМЕТ, А.Ф. ОРЛЮКАС, А. КЕЖОНІС, Е. КАЗАКЕВІЧЮС, Т. САЛКУС

Дослідження імпедансу та електричної провідності в суперіонних стеклах системи (Ag3AsS3)Х(As2S3)1-Х

4
272.6 KiB
659 Downloads
Details

В.Ю. КЛЕВЕЦЬ, М.Д. САВЧЕНКО, Т.М. ЩУРОВА, О.Г. СЛИВКА

Моделювання електронної структури складних халькогенідів типу

M2P2Se6 (M = Sn, Mn)

5
166.4 KiB
667 Downloads
Details

О.В. ШУСТА, О.Г. СЛИВКА, П.П. ГУРАНИЧ, В.С. ШУСТА

Анізотропія діелектричних властивостей кристалів СuInP2S6

6
178.6 KiB
690 Downloads
Details

М.Ю. БОБИК, В.П. ІВАНИЦЬКИЙ, В.С. КОВТУНЕНКО, М.М. РЯБОЩУК

Природа фазових переходів в аморфних плівках трисульфіду миш’яку

7
1.9 MiB
621 Downloads
Details

А.Б. КОНДРАТ, Н.И. ПОПОВИЧ, В.М. МИЦА, Н.Д. САВЧЕНКО

Область структурной корреляции в стеклах (GeS2)X(As2S3)1-X

8
159.9 KiB
526 Downloads
Details

А.В. ДАЛЕКОРЕЙ, Ш.Ш. ДЕМЕШ, В.С. КОВТУНЕНКО, Р.О. МЕШКО

Мас-спектри парових потоків при випаровуванні матеріалів системи As-S та їх роль у формуванні аморфних плівок

9
386.7 KiB
610 Downloads
Details

І.Д. РУБІШ, К.О. ПОПОВИЧ, О.О. БАЛОГ

Вплив змінного електричного поля на параметри випромінювання люмінофора на основі легованого ZnS:Cu

10
117.8 KiB
623 Downloads
Details

І.І. НЕБОЛА, В.Я. КІНДРАТ

Фрактальні структури з елементами симетрії пятого порядку, що здатні захоплювати мікрохвильове випромінювання

11
219.5 KiB
787 Downloads
Details

П.П. ПУГА, К.П. ПОПОВИЧ, П.С. ДАНИЛЮК, В.Н. КРАСИЛИНЕЦ, Г.Д. ПУГА, И.И. ТУРОК, В.Ю. ЛОЯ

Рентгенолюминесценция и уровни энергии ионов Tb3+ в стеклообразном и поликристаллическом тетраборате лития, активированном ТbО2

12
355.6 KiB
670 Downloads
Details

В.С. БОХІНЮК, В.І. ЖАБА, О.М. ПАРЛАГ

До питання про енергетичну залежність перерізу реакції (,’)

В.М. МАЗУР, Д.М. СИМОЧКО, З.М. БІГАН, П.С. ДЕРЕЧКЕЙ

Переріз реакції (γ,n) на ядрі 120Те в області Е1-гігантського резонансу

14
170.8 KiB
705 Downloads
Details

М.В. СТЕЦЬ, Н.Н. КОРОЛЬ, О.М. ПОП, В.Т. МАСЛЮК

Розробка алгоритму отримання узгоджених значень періодів напіврозпаду радіоактивних ядер

15
162.3 KiB
636 Downloads
Details

В.Ф. ГЕДЕОН

Розсіяння електронів на іоні Si

16
771.4 KiB
678 Downloads
Details

Л.В. МЕСАРОШ, О.К. ШУАІБОВ, М.П. ЧУЧМАН

Дослідження емісійних характеристик лазерної плазми алюмінію

17
101.9 KiB
630 Downloads
Details

Р.Ч. КОВДУШ

Розрахунки перерізів збудження кремнію електронним ударом

18
658.2 KiB
726 Downloads
Details

Р.В. ГРИЦАК, О.К. ШУАІБОВ, О.Й. МИНЯ, З.Т. ГОМОКІ

Лампа бар’єрного розряду на сумішах інертних газів з парою важкої води

19
433.2 KiB
588 Downloads
Details

М.І. МИГОВИЧ, В.А. КЕЛЬМАН, Ю.О. ШПЕНИК

Фотолюмінесценція гліцину під дією лазерного збудження

20
170.3 KiB
698 Downloads
Details

Л.О. БАНДУРИНА, В.Ф. ГЕДЕОН

Резонансна структура перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю

21
544.7 KiB
638 Downloads
Details

І.Ю. КРИВСЬКИЙ, Т.М. ЗАЯЦЬ, В.М. СИМУЛИК, І.Л. ЛАМЕР

Про бозонні розв’язки рівняння Дірака для вільного поля

22
217.6 KiB
699 Downloads
Details

С.Ю. МЕДВЕДЄВ, І.Ф. ГАЛАМБА

Про деякі наслідки з перетворень Тангерліні

23
207.7 KiB
718 Downloads
Details

В.Ю. ЛАЗУР, В.В. ПОП, О.К. РЕЙТІЙ, С.І. МИГАЛИНА

Вплив симетрії на обмін одним і двома електронами при повільних зіткненнях від’ємного іона водню з протоном

24
219.0 KiB
544 Downloads
Details

І.С. ПОТОКІ

Параметричний опис абсолютної ефективності напівпровідникових детекторів для виміру активності об’ємних проб

25
831.0 KiB
622 Downloads
Details

П.В. МАРКЕВИЧ, В.М. РІЗАК

Встановлення залежності загасання сигналу в одномодовому оптичному волокні типу G652 за умов наближених до експлуатаційних на довжинах хвиль 1310 нм і 1550 нм

26
264.1 KiB
839 Downloads
Details

І.І. ТРИКУР, І.І. САКАЛОШ, Г.Т. ГОРВАТ, М.Ю. СІЧКА, С.О. КОРПОШ, Й.П. ШАРКАНЬ, В.М. РІЗАК

Вплив параметрів оточуючого середовища на характеристики нанокомпозитних плівкових структур золь-гельна SiO2 матриця – бактеріородопсин – квантові точки CdSe/ZnS

27
342.5 KiB
707 Downloads
Details

В.М. СИМУЛИК

Професор Кривський Іван Юрійович. До 80-річчя від дня народження

28
132.5 KiB
633 Downloads
Details