М.В.ВАВРУХ, С.Б.СЛОБОДЯН

Багаточастинкові динамічні кореляційні функції електрон-плазмонної моделі у теорії електронної рідини

 
V17 01
241.4 KiB
426 Downloads
Details

М.В.ШЛЬОНЗАК

Застосування методу континуального інтегрування в релятивістській статистичній механіці заряджених частинок

V17 02
97.8 KiB
469 Downloads
Details

O.V.CHARKINA, M.M.BOGDAN

Internal modes of oscillations of topological solitons in highly dispersive media

 
V17 03
167.8 KiB
383 Downloads
Details

О.А.ПОЛІТАНСЬКА

Вплив Х-опромінення на фотоелектричні параметри гетероструктур оксид–InSe

V17 04
198.4 KiB
445 Downloads
Details

В.РИЖИКОВ, Н.СТАРЖИНСЬКИЙ, К.КАТРУНОВ, В.ТАРАСОВ, О.ВЯГІН, О.ЗЕЛЕНСЬКА

Використання сцинтиляторів на основі селеніду цинку в комбінованих детекторах для реєстрації змішаних потоків випромінювань

V17 05
111.6 KiB
442 Downloads
Details

О.В.ДУДЯК

Нові катоди для літієвих елементів на основі CuPbBiSe3

 
V17 06
121.0 KiB
448 Downloads
Details

З.М.БІГАН, Д.М.СИМОЧКО

Вивчення ізомерного відношення для ядра 113m In в реакції (γ,γ′) m

V17 07
334.9 KiB
434 Downloads
Details

О.О.БУЛГАКОВ, О.В.КОСТИЛЬОВА

Модовий склад хвиль для хвилевода з шарувато-періодичними стінками

V17 08
589.7 KiB
402 Downloads
Details

М.О.ВАСИЛЬЄВ, Г.Г.ГАЛСТЯН

Дослідження поверхні аморфного сплаву Fe75Ni4Si2Mo3B16 методами ЕОС та РФЕС

V17 09
132.0 KiB
463 Downloads
Details

Б.Я.МЕЛЕХ, Н.В.ГАВРИЛОВА

Розрахунок газопилових оптимізованих фотоіонізаційних моделей світіння планетарних туманностей

V17 10
168.8 KiB
499 Downloads
Details

Є.В.ОВЧАРЕНКО

Збудження спектрального переходу 5p2 3 P2→5s5p 3 P o 1 іона In+ при електрон- іонних зіткненнях

V17 11
108.3 KiB
440 Downloads
Details

A.A.BOROVIK (Jr.), F.F.CHIPEV

Contributions of autoionizing states to the near-threshold electron impact ionization cross-section of selenium atoms

V17 12
122.4 KiB
367 Downloads
Details

О.М.ВОДІН, Л.П.КОРДА, І.В.УШАКОВ

Ізовекторні електромагнітні переходи в ядрі 27Al

V17 13
138.1 KiB
440 Downloads
Details

М.О.ВАСИЛЬЄВ, П.А.ГУРІН, В.С.ФІЛАТОВА

Зміна фізико-хімічного стану поверхні стоматологічних сплавів після лазерної обробки

V17 14
77.1 KiB
387 Downloads
Details

Р.Я.ШОПА, І.С.ГІРНИК, О.С.КУШНІР, Я.І.ШОПА

Спонтанна поляризація і теплове розширення кристалів ДТГС

V17 15
110.3 KiB
454 Downloads
Details

О.М.СИДОР

n + – n-InSe – n + фототранзистор на основі симетричного гетеропереходу

V17 16
101.5 KiB
417 Downloads
Details

О.С.КУШНІР, О.В.СИДОР, П.О.НЕК

Багатопроменева інтерференція світла і оптична активність кристалів

V17 17
116.5 KiB
466 Downloads
Details

І.А.ПЕТРУШКО, М.І.СУХОВІЯCтруктурні перетворення в молекулах компонентів нуклеїнових кислот при аніоноутворенні та їх біологічне значення

V17 18
128.7 KiB
449 Downloads
Details

Б.М.ГУНДА, В.М.КРАСИЛИНЕЦЬ, В.М.ГОЛОВЕЙ, П.П.ПУГА

Рентгено- та катодолюмінесценція монокристалів Li2B4O7:Cu

V17 19
84.4 KiB
385 Downloads
Details

О.С.КУШНІР, Р.Я.ШОПА, П.О.НЕК, І.І.ПОЛОВИНКООптичне двопроменезаломлення кристалів дейтерованого тригліцинсульфату

V17 20
101.2 KiB
583 Downloads
Details

І.І.ГАЙСАК, Р.І.СЕЛЯНЧИН

Синглет-триплетне змішування в qQ -системах

V17 21
200.5 KiB
435 Downloads
Details

В.О.ГОРЯШКО, Б.П.ЄФІМОВ, К.В.ІЛЬЄНКО

Умови синхронізму в гібридному убітроні

V17 22
192.3 KiB
467 Downloads
Details

Л.А.КІЗМАН, В.М.ФЕЙЕР, Т.Ю.ПОПИК

Особливості зворотного розсіювання повільних електронів поверхнею n-GaAs(111)

V17 23
232.5 KiB
424 Downloads
Details

В.М.ВОЛОСЬКИЙ, В.В.ЧУМАК

Інтеркалібрування індивідуальних дозиметрів у змішаних нейтронних та гамма- полях

V17 24
490.8 KiB
991 Downloads
Details

V.O.BOROVIK, H.G.BOHACHOV

Search for radiative decay of the 6s6p2 autoionizing states of thallium atom excited by electron impact

V17 25
167.8 KiB
328 Downloads
Details

М.В.МІШУСТІН, І.В.ХІМІЧ

Електромагнітні переходи в парно–парних ядрах в адіабатичній тричастинковій моделі

V17 26
88.6 KiB
439 Downloads
Details

С.ЮРЧЕНКО, Ю.ОНІЩУК, В.ЯЩУК, С.РЕПЕЦЬКИЙ, К.КУШНІР, Ю.ПИРЯТИНСЬКИЙ

Фізичні властивості полімерів як твердотільних трекових детекторів ядерних частинок

V17 27
137.3 KiB
560 Downloads
Details

В.О.ТОКАЧ

Закономірності випаровування металевих мішеней лазерними імпульсами мілісекундної тривалості

V17 28
390.8 KiB
387 Downloads
Details

Р.М.ПАСТЕРНАК

Дослідження процесів розсіювання та дифузії іонів у монокристалі дийодиду свинцю методом перехідних струмів

V17 29
110.4 KiB
421 Downloads
Details

С.ЮРЧЕНКО, Ю.ОНІЩУК, С.ГОРБАЧОВ

Розробка підходу до альфа-спектрометрії з використанням твердотільних трекових детекторів

V17 30
190.9 KiB
414 Downloads
Details

Ю.В.ГАСЬМАЄВ, О.З.КАЛУШ, А.В.ФЕДОСОВ

Одержання і дослідження електрофізичних властивостей монокристалів PbІ2

V17 31
134.2 KiB
572 Downloads
Details

П.Б.АРЯСОВ, В.В.ЧУМАК

Загальний підхід до ретроспективного визначення доз опромінення на кришталик ока методом Монте-Карло для умов ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

V17 32
174.1 KiB
421 Downloads
Details

І.В.РОГОЗІН

Люмінесцентні властивості плівок GaN:Mg та GaN:Zn, відпалених в атмосфері атомарного азоту

V17 33
110.9 KiB
411 Downloads
Details

К.О.ЗАРУБІНА, Ю.Ф.ШМАЛЬКО, Е.В.КЛОЧКО

Метод дослідження збуджених станів десорбованих з металогідридів молекул водню

V17 34
204.0 KiB
400 Downloads
Details