М.В.ВАВРУХ, С.Б.СЛОБОДЯН

Багаточастинкові динамічні кореляційні функції електрон-плазмонної моделі у теорії електронної рідини

 
V17 01
241.4 KiB
664 Downloads
Details

М.В.ШЛЬОНЗАК

Застосування методу континуального інтегрування в релятивістській статистичній механіці заряджених частинок

V17 02
97.8 KiB
705 Downloads
Details

O.V.CHARKINA, M.M.BOGDAN

Internal modes of oscillations of topological solitons in highly dispersive media

 
V17 03
167.8 KiB
612 Downloads
Details

О.А.ПОЛІТАНСЬКА

Вплив Х-опромінення на фотоелектричні параметри гетероструктур оксид–InSe

V17 04
198.4 KiB
671 Downloads
Details

В.РИЖИКОВ, Н.СТАРЖИНСЬКИЙ, К.КАТРУНОВ, В.ТАРАСОВ, О.ВЯГІН, О.ЗЕЛЕНСЬКА

Використання сцинтиляторів на основі селеніду цинку в комбінованих детекторах для реєстрації змішаних потоків випромінювань

V17 05
111.6 KiB
653 Downloads
Details

О.В.ДУДЯК

Нові катоди для літієвих елементів на основі CuPbBiSe3

 
V17 06
121.0 KiB
656 Downloads
Details

З.М.БІГАН, Д.М.СИМОЧКО

Вивчення ізомерного відношення для ядра 113m In в реакції (γ,γ′) m

V17 07
334.9 KiB
660 Downloads
Details

О.О.БУЛГАКОВ, О.В.КОСТИЛЬОВА

Модовий склад хвиль для хвилевода з шарувато-періодичними стінками

V17 08
589.7 KiB
630 Downloads
Details

М.О.ВАСИЛЬЄВ, Г.Г.ГАЛСТЯН

Дослідження поверхні аморфного сплаву Fe75Ni4Si2Mo3B16 методами ЕОС та РФЕС

V17 09
132.0 KiB
717 Downloads
Details

Б.Я.МЕЛЕХ, Н.В.ГАВРИЛОВА

Розрахунок газопилових оптимізованих фотоіонізаційних моделей світіння планетарних туманностей

V17 10
168.8 KiB
734 Downloads
Details

Є.В.ОВЧАРЕНКО

Збудження спектрального переходу 5p2 3 P2→5s5p 3 P o 1 іона In+ при електрон- іонних зіткненнях

V17 11
108.3 KiB
653 Downloads
Details

A.A.BOROVIK (Jr.), F.F.CHIPEV

Contributions of autoionizing states to the near-threshold electron impact ionization cross-section of selenium atoms

V17 12
122.4 KiB
612 Downloads
Details

О.М.ВОДІН, Л.П.КОРДА, І.В.УШАКОВ

Ізовекторні електромагнітні переходи в ядрі 27Al

V17 13
138.1 KiB
678 Downloads
Details

М.О.ВАСИЛЬЄВ, П.А.ГУРІН, В.С.ФІЛАТОВА

Зміна фізико-хімічного стану поверхні стоматологічних сплавів після лазерної обробки

V17 14
77.1 KiB
606 Downloads
Details

Р.Я.ШОПА, І.С.ГІРНИК, О.С.КУШНІР, Я.І.ШОПА

Спонтанна поляризація і теплове розширення кристалів ДТГС

V17 15
110.3 KiB
719 Downloads
Details

О.М.СИДОР

n + – n-InSe – n + фототранзистор на основі симетричного гетеропереходу

V17 16
101.5 KiB
621 Downloads
Details

О.С.КУШНІР, О.В.СИДОР, П.О.НЕК

Багатопроменева інтерференція світла і оптична активність кристалів

V17 17
116.5 KiB
712 Downloads
Details

І.А.ПЕТРУШКО, М.І.СУХОВІЯCтруктурні перетворення в молекулах компонентів нуклеїнових кислот при аніоноутворенні та їх біологічне значення

V17 18
128.7 KiB
681 Downloads
Details

Б.М.ГУНДА, В.М.КРАСИЛИНЕЦЬ, В.М.ГОЛОВЕЙ, П.П.ПУГА

Рентгено- та катодолюмінесценція монокристалів Li2B4O7:Cu

V17 19
84.4 KiB
629 Downloads
Details

О.С.КУШНІР, Р.Я.ШОПА, П.О.НЕК, І.І.ПОЛОВИНКООптичне двопроменезаломлення кристалів дейтерованого тригліцинсульфату

V17 20
101.2 KiB
815 Downloads
Details

І.І.ГАЙСАК, Р.І.СЕЛЯНЧИН

Синглет-триплетне змішування в qQ -системах

V17 21
200.5 KiB
690 Downloads
Details

В.О.ГОРЯШКО, Б.П.ЄФІМОВ, К.В.ІЛЬЄНКО

Умови синхронізму в гібридному убітроні

V17 22
192.3 KiB
686 Downloads
Details

Л.А.КІЗМАН, В.М.ФЕЙЕР, Т.Ю.ПОПИК

Особливості зворотного розсіювання повільних електронів поверхнею n-GaAs(111)

V17 23
232.5 KiB
629 Downloads
Details

В.М.ВОЛОСЬКИЙ, В.В.ЧУМАК

Інтеркалібрування індивідуальних дозиметрів у змішаних нейтронних та гамма- полях

V17 24
490.8 KiB
1355 Downloads
Details

V.O.BOROVIK, H.G.BOHACHOV

Search for radiative decay of the 6s6p2 autoionizing states of thallium atom excited by electron impact

V17 25
167.8 KiB
541 Downloads
Details

М.В.МІШУСТІН, І.В.ХІМІЧ

Електромагнітні переходи в парно–парних ядрах в адіабатичній тричастинковій моделі

V17 26
88.6 KiB
666 Downloads
Details

С.ЮРЧЕНКО, Ю.ОНІЩУК, В.ЯЩУК, С.РЕПЕЦЬКИЙ, К.КУШНІР, Ю.ПИРЯТИНСЬКИЙ

Фізичні властивості полімерів як твердотільних трекових детекторів ядерних частинок

V17 27
137.3 KiB
818 Downloads
Details

В.О.ТОКАЧ

Закономірності випаровування металевих мішеней лазерними імпульсами мілісекундної тривалості

V17 28
390.8 KiB
603 Downloads
Details

Р.М.ПАСТЕРНАК

Дослідження процесів розсіювання та дифузії іонів у монокристалі дийодиду свинцю методом перехідних струмів

V17 29
110.4 KiB
663 Downloads
Details

С.ЮРЧЕНКО, Ю.ОНІЩУК, С.ГОРБАЧОВ

Розробка підходу до альфа-спектрометрії з використанням твердотільних трекових детекторів

V17 30
190.9 KiB
630 Downloads
Details

Ю.В.ГАСЬМАЄВ, О.З.КАЛУШ, А.В.ФЕДОСОВ

Одержання і дослідження електрофізичних властивостей монокристалів PbІ2

V17 31
134.2 KiB
800 Downloads
Details

П.Б.АРЯСОВ, В.В.ЧУМАК

Загальний підхід до ретроспективного визначення доз опромінення на кришталик ока методом Монте-Карло для умов ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

V17 32
174.1 KiB
620 Downloads
Details

І.В.РОГОЗІН

Люмінесцентні властивості плівок GaN:Mg та GaN:Zn, відпалених в атмосфері атомарного азоту

V17 33
110.9 KiB
645 Downloads
Details

К.О.ЗАРУБІНА, Ю.Ф.ШМАЛЬКО, Е.В.КЛОЧКО

Метод дослідження збуджених станів десорбованих з металогідридів молекул водню

V17 34
204.0 KiB
599 Downloads
Details