uznu_title

Тематика: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна та молекулярна фізика, теорія поля та фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, фізико-технологічні проблеми забезпечення інформаційної безпеки, міждисциплінарна фізика та суміжні галузі науки, техніка, історія фізики, хроніка, персоналії та бібліографія
Засновники: Ужгородський національний університет, фізичний факультет, Закарпатське фізичне товариство
Рік заснування: 1998
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.
Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/8 від 22.12.2010 р.
Спеціальність ДАК: фізичні науки
Головний редактор: Різак Василь Михайлович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Заступники головного редактора: Мар’ян Михайло Іванович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професор кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки, доктор фізико-математичних наук, професор
Відповідальний секретар: Попович Наталія Іванівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доцент кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки, кандидат фізико- математичних наук, доцент
Редколегія: 1. Баніс Юрас (Jūras Banys), Вільнюський університет,завідувач кафедри радіофізики, доктор фізико-математичних наук, професор

2. Вереш Микола (Veres Miklos), зав. відділом прикладноїоптики Інституту фізики твердого тіла і оптики Вігнеровського фізичного дослідного центру Угорської академії наук, кандидат фізико-математичних наук

3. Височанський Юліан Миронович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри фізики напівпровідників, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

4. Гуранич Павло Павлович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри оптики, кандидат фізико математичних наук, доцент

5. Зубек Маріуш (Mariusz Zubek), Політехнічний університет (Гданськ, Польща), доктор фізико-математичних наук, професор

6. Карбованець Мирослав Іванович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри теоретичної фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

7. Копчанський Петер (Peter Kopčanský), директор Інституту експериментальної фізики Словацької АН (Кошіце, Словаччина), відділення теоретичної фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

8. Краньчец Младен (Mladen Kranjčec), Університет Норд (Вараждін, Хорватія), доктор наук, професор

9. Лазур Володимир Юрійович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», декан фізичного факультету, доктор фізико математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

10. Матолін Владімір (Vladimír Matolin), Карлів університет у Празі, завідувач кафедри фізики поверхні і плазми, доктор фізико-математичних наук, професор

11. Небола Іван Іванович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри прикладної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор

12. Сливка Олександр Георгійович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», проректор з навчально- наукової роботи УжНУ, доктор фізико-математичних наук, професор,Заслужений працівник освіти України

13. Студеняк Ігор Петрович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», проректор з наукової роботи ДВНЗ «УжНУ», доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

14. Фегер Олександр (Alexandr Feher), Кошицький університет ім. Шафарика, директор Інституту фізики, доктор фізико-математичних наук, професор

15. Шафраньош Іван Іванович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри квантової електроніки, доктор фізико-математичних наук, професор

16. Шпеник Отто Бартоломійович, Інститут електронної фізики НАН України, директор, академік НАН України,доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

17. Щебень Владімір (Vladimír Šebeň), Пряшівський університет (Пряшів, Словаччина), завідувач кафедри фізики, математики і техніки, кандидат педагогічних наук, доцент

18. Янєв Ратко (Ratko Janev), Дослідницький центр Юліха (Німеччина), Інститут енергії та кліматичних досліджень, відділення фізики плазми, доктор фізико-математичних наук, професор

 

Адреса вул. Волошина, 54, м. Ужгород, 88000, Україна
E-mail visnykuzhnufizyka@gmail.com
Телефон (03122) 3-20-24

За рішенням вищої атестаційної комісії Науковий вісник УжНУ (Cерія Фізика) залишається в переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Spysok Naukovykh Vydan' 2015(2)
20.6 KiB
982 Downloads
Details