Ю. О. Семеренко, В. Д. Нацик

Спектроскопія кристалів з випадковим розподілом структурних дефектів (спотворень) для випадку релаксацій Дебая та Коіви-Хасігуті

Шопа Р., Гірник І., Климович Ю., Кушнір О., Цюмра В.

Нелінійна апроксимація критичної поведінки діелектричної проникності та теплоємності у сегнетоелектричних кристалах з фазовими переходами другого роду.

завантаження
690.1 KiB
872 Downloads
Details

Медулич М. М., Майор М. М., Когутич А. А., Мотря С. Ф.

Низькотемпературна діелектрична релаксація в кристалах типу Sn2P2S6.

 Козак М. И., Биланич Р. М., Жихарев В. Н.

Эллипсометрическое исследование оптических параметров сегнетоэлектрических твердых растворов (PbуSn1-y)2P2S6

Біланчук В. В., Раті Й. Й., Студеняк І. П., Баніс Ю.

Електрична провідність та край поглинання кристалів Cu7SiS5I

Мар’ян М. I., Юркович Н. В.

Процеси самоорганізації та формування фракталів у некристалічних тілах.

Поп М. М., Шпак І. І., Перечинський С. І., Височанський Ю. М., Риган М. Ю.

Релеївське і мандельштам-бріллюенівське розсіювання в хальконідних сплавах системи As-Sb-S

Lovas G., Mitsa V., Holomb R., Rosola I., Borkach E.

The room temperature visible photoluminescence in g-As2S3 and Ge-based glasses.

Горват А. А., Кришеник В. М., Кріштофорій А. Е., Мінькович В. В., Молнар О. А.

Енергія активації релаксаційних процесів у халькогенідних стеклах

Козусенок О. В., Горіна О. В., Мар’ян В. М., Горват Ю. А., Туряниця І. І., Рубіш В. М.

Механізм кристалізації аморфних плівок Sb2Se3

Трикур І. І., Сакалош І. І., Баторі-Тарці З. І., Корпош О. І., Шаркань Й. П., Січка М. Ю., Цьома І. Й., Різак В. М.

Вплив штаму галобактерій та методики очистки на оптичні характеристики плівок бактеріородопсину

Горват Г. Т., Поп М. М., Романюк В. Р., Різак В. М.

Oптичні властивості плівок Ge–S(Se)–In.

Petretskyi S., Holomb R., Mitsa V., Kondrat O., Popovych N., Lovas G., Loja V.

Structural studies of flash evaporated a-Ge2S3 thin films nanolayers by high resolution X-ray- and synchrotron radiation photoelectron spectroscopy.

Миронюк Д. В., Романюк A. С., Скуратов В. О., Тімофеєва І. І., Лашкарьов Г. В., Лазоренко В. Й., Стрельчук В. В., Коломис О. Ф., Хомяк В. В.

Вплив швидких важких іонів Xe26+ на властивості плівок оксиду цинку, осаджених на підкладки сапфіру

Шевченко О. С., Ранюк Ю. Н., Довбня А. Н., Маслюк В. Т., Парлаг О. А., Гончаров И. Г.

Исследование долгоживущих продуктов деления 181Та

Поп О. М., Пеняк П. С., Стець М. В.

 Метод стандартних множин та метод ізохрон для визначення подій у зразках кераміки.

Адам И., Бхатия Ч., Гайсак И., Густов С. А., Заворка Л., Киш Ю., Кумар В., Мирохин И. В., Пронских В. С., Солнышкин А. А.

Измерение скоростей реакций natU с вторичными нейтронами, возникающими при облучении массивной свинцовой мишени протонами с энергией 660 МэВ

Карбованець О. М., Карбованець М. І., Лазур В. Ю., Хома М. В.

 Двоелектронний обмін при повільних зіткненнях іонів з полярними молекулами.

Келемен В. І., Довганич М. М., Ремета Є. Ю.

 Спінова обмінна асиметрія в пружному розсіюванні електрона на атомі європію.

Роман В. І., Грицько В. В., Боровик О. О.

Енергетичні спектри розсіяних електронів на атомах рубідію.

Микита М. І., Завілопуло А. М., Милимко А. М.

Мас-спектрометрія парів сірки.

Маркуш П. П.

 Іонізація парів селену повільними електронами.

Овсиюк Е. М., Веко О. В., Казмерчук К. В., Шелест А. И.

Квантовая механика частицы со спином 1 в потенциале магнитного монополя, нерелятивистское приближение.

Мигович М. І., Кельман В. А.

Фотолюмінесценція аланіну під дією лазерного опромінення.

Гомонай О. І.

Розширення можливостей одноколірної трифотонної резонансної спектроскопії високозбуджених парних станів атома самарію.

Боровик О. О.

 Резонансне збудження автоіонізаційних станів атомів лужних металів електронним ударом.

Кулиш В. В., Лысенко А. В., Ромбовский М. Ю., Коваль В. В., Волк Ю. Ю.

К теории формирования широкого мультигармонического спектра в двухпотоковом релятивистском электронном пучке.

Негрійко А. М., Мацнєв І. В., Ходаковський В. М., Яценко Л. П.

Вузькі оптичні резонанси у лазерній спектроскопії та метрології.

Крылова Н. Г., Грушевская Г. В., Липневич И. В., Ореховская Т. И., Семенкова Г. Н., Васильев Н. В.

Импедансный сенсор на эффекте экранирования для детектирования функционального состояния клеточных монослоев

Barsuk S., Burmistrov L., Variola A., Monard H., Attie D., Chaus A., Colas P., Titov M., Fedorchuk O., Bezshyyko O.

New versatile platform based on the low energy electron beam delivered by the PHIL photoinjector.

Велигура A. A., Егоров А. С., Егорова В. П., Крылова Г. В., Липневич И. В., Шулицкий Б. Г.

Тушение флуорофора в олигонуклеотидных слоях, самоорганизованных на углеродных нанотрубках.

Потокі І. С.

Радіоекологічний моніторинг ґрунтів Ужгорода.

Гасникова К. Ю.

Распределенная установка для регистрации широких атмосферных ливней “Русалка”.

Сакалош І. І., Трикур І. І., Шаркань Й. П., Січка М. Ю., Корпош О. І., Цьома І. Й., Ярош В. В., Різак В. М.

Oдержання плівок бактеріородопсину в органічних та неорганічних матрицях на торці оптичного волокна.