Л.Л. ШИМОН

10 років Академії наук вищої школи України та академіки-фізики УжНУ

 
1St Sh 5-6
301.7 KiB
107 Downloads
Details

Р.М. ГОЛОМБ, В.М. МІЦА
Резонансні спектри КР стекол As-S та частотні спектри кластерів AsnSm розраховані методом „AB SNSTIO”

1 Голомб
202.5 KiB
115 Downloads
Details

І.І. ІВАНИЦЬКИЙ
Формування інтерференційних функцій в області середнього порядку аморфних речовин

І.В. ХІМІЧ
Механізми утворення збуджених станів парно-парних ядер

2 Хіміч
109.0 KiB
105 Downloads
Details

Н.П. ФРОЛОВА, О.І. КОРПОШ, З.І. БАТОРІ-ТАРЦІ, І.Й. ЦЬОМА,
В.В. ЯРОШ, М.Ю. СІЧКА
Плівкові структури на базі бактеріородопсину, чутливі до змін вологості

3 Фролова
137.8 KiB
88 Downloads
Details

З.Т. ГОМОКІ, В.-Ф.З. ПАПП, М.М. ПОВЧ, Л.Л. ШИМОН, І.І. САБОВ
Випромінювання плазми поперечного розряду на сумішах аргону з SF6

4 Гомокі
167.0 KiB
100 Downloads
Details

М.М. СТЕЦЬ, М.В. СТЕЦЬ, В.Т. МАСЛЮК, О.О. БРИКОВ
Гамма-спектрометричне дослідження сорбції деяких нуклідів закарпатськими
клиноптилолітами в квазидинамічному режимі

 
5 Стець
141.3 KiB
94 Downloads
Details
М.В. СТЕЦЬ, Д.І. СІКОРА
Енергетичні залежності активаційних інтегралів (nγ)– та (np)– компонент потоку
нейтронів  із конверторів “γ–квант-фотонейтрон “ в інтервалі енергій електронів
14-24 МеВ мікротрону М-30
І.І. КАЧУРИК
Модифікований імпульсний простір у релятивістській квантовій теорії: „плоскі хвилі”
 
6 Качурик
203.8 KiB
98 Downloads
Details
В.М. МАЗУР, З.М. БІГАН, М.В. ГОШОВСЬКИЙ, Й.Й. ГАЙНІШ,
В.І. ПІТЧЕНКО
Перерізи збудження ізомерних станів в реакціях  (γ, n) для ізотопів ртуті-197, 199
 
7 Мазур
351.1 KiB
88 Downloads
Details
Р.Б. РІЙВЕС, В.А. КЕЛЬМАН, Ю.В. ЖМЕНЯК, Ю.О. ШПЕНИК,
С.П. УЛУСОВА
Лазер на парі міді із домішкою срібла
 
8 Рійвес
157.3 KiB
104 Downloads
Details
В.Ю. ЛАЗУР, Ю.Ю. МАШІКА
Асимптотичний підхід до задачі двох кулонівських центрів з сильно відрізняючимися задачами
9 Лазур
225.1 KiB
112 Downloads
Details
М.І. КОЗАК, І.М. МИГОЛИНЕЦЬ, Н.В. ЮРКОВИЧ
Аналіз розсіювання світла на нерегулярній поверхні халькогенідних склоподібних
тонких плівок в рамках статистичного підходу
 
10 Козак
255.7 KiB
90 Downloads
Details
Ю.Ю. МАШІКА
Перезарядка атомів водню на ядрах багатозарядних іонів
 
11 Машіка
133.2 KiB
104 Downloads
Details
Т.А. СНІГУРСЬКА, М.О. МАРГІТИЧ, І.І. ШАФРАНЬОШ
Перерізи збудження спектральних переходів SrII  з атомних метастабільних станів
електронами
Ю.І. ТЯГУР
П’єзоелектричні властивості монокристалів Sn2P2S6
І.І. МОТРУНИЧ, В.У. КЛІМИК, К.А. КУДАК, Г.М. МАЦО, О.Є. СТАРОДУБЦЕВА
Прогнозування руху геосинхронних об’єктів для ототожнення результатів їх спостережень
 
12 Мотрунич
137.0 KiB
91 Downloads
Details
В.У. КЛІМИК, К.А. КУДАК, А.М. МАЦО, О.Є. СТАРОДУБЦЕВА
Дрейф геостаціонарних супутників
В.М. КРИШЕНИК                                                                                             
Нанонеоднорідність як універсальний прояв самоорганізації структури аморфних халькогенідів
В.С. БОХІНЮК, А.І. ГУТІЙ, О.М. ПАРЛАГ, М.Т. САБОЛЧІЙ,
І.В. СОКОЛЮК, І.В. ХІМІЧ
Ефективний переріз ізомерного стану ядра 115In в реакції (g,g¢’)
 
13 Бохінюк
194.8 KiB
119 Downloads
Details
Ю.Ю. ЖИГУЦ
Властивості карбідосталей синтезованих СВС та металотермією
 
14 Жигуц
1.6 MiB
89 Downloads
Details
В.В. МІКЛА, В.І. МІКЛА, В.М. КРИШЕНИК
Фото чутливі середовища на основі аморфних шарів селену
 
15 Мікла
105.7 KiB
86 Downloads
Details
І.І. ШАФРАНЬОШ (ювілеї)
Педагог, науковець, організатор
 
16 Шафраньош (ювілей Шимона)
113.4 KiB
86 Downloads
Details
О.Б. ШПЕНИК, В.А. КЕЛЬМАН, Л.Л. ШИМОН
Пам’яті В.П. Стародуба (До 60-річчя від дня народження)
 
17 Шпеник Пам’яті Стародуба
134.8 KiB
85 Downloads
Details