Л.Л. ШИМОН

Фізичний факультет на порозі третього тисячоліття

1St Sh 5-20
1.3 MiB
529 Downloads
Details

Ю.В. ПОПИК, О.В. ЛУКША

Його життя – цілюще джерело (Туряниця Іван Дмитрович

23.02.1937-30.06.1993)

2St Pop 21-24
608.7 KiB
584 Downloads
Details

О.В. ЛУКША

Фірцак Юрій Юрійович (01.06.1944 – 02.05.1992)

3St Luk 25-27
415.1 KiB
613 Downloads
Details

З.П. ГАДЬМАШІ, Л.М. СУСЛІКОВ, В.В. ПАНЬКО, Є.Ю.ПЕРЕШ, В.О. СТЕФАНОВИЧ

Особливості краю власного поглинання монокристалів Нg3Те2Сl2

4St Gad 28-31
409.2 KiB
602 Downloads
Details

Р.В. КАБАЛЬ, П.П. ГУРАНИЧ, О.I. ГЕРЗАНИЧ

Двопроменезаломлення в кристалах Sn2P2S6 при високих гідростатичних тисках.

 
5St Kab 32-35
487.1 KiB
503 Downloads
Details

А.Г. КИРИЧЕНКО

Визначення періодичних складових зміни тривалості доби

 
6St Kir 36-40
329.6 KiB
518 Downloads
Details

В.У. КЛІМИК

Автоматизація астрометричної обробки, ототожнення зірок негатива в методі Тернера для геостаціонарних обєктів.

 
7St Kl 41-45
392.8 KiB
546 Downloads
Details

В.Г. ДРОБНИЧ, В.О. ЄСАУЛОВ, І.С. ШАРОДІ

Поверхневі плазмони та взаємодія зарядів із їх електричними зображеннями в системіметал-атом”.

 
8St Dr 46-51
351.5 KiB
563 Downloads
Details

І. КАЧУРИК

Розклади хвильової функції частинки змінної маси по незвідних представленнях групи де Сітера SO (1,4) (редукція SO (1,4) ІSO (3))

 
9St Kach 52-57
339.6 KiB
520 Downloads
Details

В.М. РУБІШ, П.П. ШТЕЦЬ, В.В. РУБІШ, Д.Г. СЕМАК

Структура ближнього порядку у склах системи Sb2S3SbI3

 
10St Rub 58-62
369.3 KiB
504 Downloads
Details

Є.Е. КОНТРОШ, К.Є. КОНТРОШ, О.Ь ЛЕНДЕЛ

Кривизна у високо енергетичному рр та рр розсіянні.

 
11St Kon 63-69
513.4 KiB
548 Downloads
Details

В.Ю. ЛАЗУР, О.К. РЕЙТІЙ, А.В. КАТЕРНОГА

Асимптотичні методи в релятивістських задачах з невідокремлювальними змінними

 
12St Laz 70-76
457.8 KiB
501 Downloads
Details

М.В. ХОМА, В.Ю. ЛАЗУР, М.І. КАРБОВАНЕЦЬ

Функція Гріна квантовомеханічної задачі двох кулонівських центрів

 
13St Kh 77-82
305.7 KiB
519 Downloads
Details

А.М. МАЦО, О.Є. СТАРОДУБЦЕВА, Т.В. УЖВА

Визначення постійної та періодичної складової систематичних похибок зоряних

каталогів для геостаціонарної зони

 
14St Mat 83-88
411.9 KiB
557 Downloads
Details

Б.М. ШАРГА, Р. ДАУГЕЛАВИЧУС, Е. БАКІЕНЕ

Вплив антимікробної речовини bacillus subtilis ВS 934 на проникну залежність,

хемотаксис, мембранний вольтаж та рух іонів клітин Еrvіnіа Аmylоvorа.

 
15St Sh 89-97
805.4 KiB
534 Downloads
Details

Р.М. ЄВИЧ, О.О. ГРАБАР, Ю.М. ВИСОЧАНСЬКИЙ

Динаміка ґратки шаруватого кристалу SnР2S6.

 
16St Yev 98-104
438.3 KiB
515 Downloads
Details

А.А. ГОРВАТ, Д.І. КАЙНЦ, Ю.С. НАКОНЕЧНИЙ

Динаміка доменних границь у сегнетоелектричних кристалах

 
17St Hor 105-108
294.5 KiB
508 Downloads
Details

Ю.В. ПОПИК, В.Н. ЖИХАРЕВ

Электронное состояние поверхности и ее влияние на свойства сегнетоэлектриков –

полупроводников

 
18St Pop 109-122
1.2 MiB
505 Downloads
Details

В.І. МІКЛА, Ю.Ю. НАДЬ

Струми терморозрядження аморфних фото провідників SbxSe1-x.

 
19St Mik 123-126
225.7 KiB
504 Downloads
Details

А.В. ПОЛЯК, М.М. ГУЙВАН, О.М. МАЛІНІН

Чисельна оптимізація парціальних тисків робочої суміші ексимерної НgВrgІ лампи

 
20St Pol 127-130
282.5 KiB
522 Downloads
Details

М.М. ГУЙВАН, О.М. МАЛІНІН

Збудження ексимерних молекул НgВr та НgСl в плазмі височастотного розряду через діелектрик

 
21St Guiv 131-139
627.3 KiB
509 Downloads
Details

В.С. БІЛАНИЧ

β – релаксація в халькогенідах мишяку

 
22St Bil 140-144
379.1 KiB
528 Downloads
Details

М. ГНАТИЧ, М. СТЕГЛИК, М. ЮРЧИШИН

Квантово-полевые методы в теории развитой турбулентности

 
23St Gn 145-150
402.1 KiB
551 Downloads
Details

П.П. ПОПОВИЧ

Визначення тензора електропровідності для мультитермінальних вимірювань у випадку інжекції струму по осі С

 
24St Pop 151-154
198.5 KiB
564 Downloads
Details

М.М. КАПУСТЕЙ, Р.М. ПЛЕКАН, В.Ю. ПОЙДА, І.В. ХІМІЧ

Розрахунок спектру ядер 6Не та 18Ne в адіабатичній моделі ядра

 
25St Kap 155-160
440.5 KiB
538 Downloads
Details

Д.І. БЛЕЦКАН, О.Д. БЛЕЦКАН, О.Р. ЛУК’ЯНЧУК, А.І. МАШКОВ, Я.М. ПЕКАР

Механічна обробка кристалів сапфіра та виготовлення підкладок із них

 
26St Bl 161-173
1.0 MiB
537 Downloads
Details

М.М. ЧАВАРГА

Відносний рух солітонів у світлоносному ефірі Дискусії

 
27St Ch 174-194
1.6 MiB
526 Downloads
Details

Завідувачу кафедри електронних систем,

доценту ЛУКШІ ОЛЕГУ ВАСИЛЬОВИЧУ – 50

 
28St Neb 195
128.8 KiB
586 Downloads
Details