Д.І. БЛЕЦКАН, В.В. ФРОЛОВА, К.Є. ГЛУХОВ

Eлектронна структура 2Н-SnS2

1 Blets
1.5 MiB
509 Downloads
Details

В.С. БІЛАНИЧ, В.Б. ОНИЩАК, І.М. РІЗАК, K. ЧАХ, K. ФЛАХБАРТ, В.М. РІЗАК

Дослідження стекол GexAsySe100-xy методом диференціальної скануючої калориметрії

2 Bilan
415.5 KiB
405 Downloads
Details

І.М. ШКИРТА, І.І. НЕБОЛА

Аналіз перетворень структури та фононних спектрів в кристалічних утвореннях з -надґраткою при трансформації кубічна фаза – тетрагональна фаза

3 Neb
181.3 KiB
371 Downloads
Details

Е.І. БОРКАЧ, В.П. ІВАНИЦЬКИЙ, В.С. КОВТУНЕНКО, В.І. САБОВ

Типи ближнього порядку атомної сітки аморфних плівок системи GeSbSe

4 Bork
241.1 KiB
417 Downloads
Details

В.Ю. БІГАНИЧ, І.Ю. КУРИЦЯ, В.С. ШУСТА, О.І. ГЕРЗАНИЧ

Край поглинання та фазова р,Т-діаграма сегнетиелектрика CuInP2(Se0.1S0.9)6

5 Big
232.7 KiB
332 Downloads
Details

Д.І. БЛЕЦКАН, В.М. КАБАЦІЙ, О.Р. ЛУК’ЯНЧУК

Cпектри фотопровідності кристалічного і склоподібного SnGeS3

6 Blet
167.1 KiB
726 Downloads
Details

І.І. ТУРЯНИЦЯ, В.В. ЦИГИКА

Фоторезистивні шари на основі стекол системи AsS

7 Turian
109.6 KiB
322 Downloads
Details

I.Е. КАЧЕР, Ю.Я. ТОМАШПОЛЬСКИЙ, М.П. ЧУЧМАН, О.К. ШУАІБОВ, Л.В. МЕСАРОШ

Дослідження мікростехіометричного складу тонких плівок YBa2Сu3O7, отриманих у різних режимах лазерного напилення

8 Kach
166.3 KiB
420 Downloads
Details

М.І. ЛІНТУР, М.В. ПРИХОДЬКО, Л.М. МАРКОВИЧ, С.С. ПОП

Електрон-фотонна емісія As2S3

9 Lin
768.3 KiB
714 Downloads
Details

Ю.І. ТЯГУР, В.В. ЩЕННІКОВ

Дослідження залежностей електричного опору від тиску кристалів

в діамантовій камері

10 Tyag
184.5 KiB
297 Downloads
Details

М.В. СТЕЦЬ, Д.І.СІКОРА, М.В. ГОШОВСЬКИЙ, Г.Ф. ПІТЧЕНКО

Зарядові залежності жорсткості інтегрального енергетичного спектру нейтронів із конверторів “гамма-квант-фотонейтрон”

11 Stet
120.0 KiB
355 Downloads
Details

О.І. ЛЕНДЄЛ, О.О. ПАРЛАГ, В.Т. МАСЛЮК

Напівемпіричне описання абсолютної ефективності Ge(Li)- ТА HPGe- детекторів для фотоподільних експериментів

12 Len
117.2 KiB
370 Downloads
Details

М.В. СТЕЦЬ, Д.І. СІКОРА, М.В. ГОШОВСЬКИЙ, Г.Ф. ПІТЧЕНКО

Просторові розподіли потоків нейтронів із конверторів

“гамма-квант-фотонейтрон”

13 Stets
124.7 KiB
351 Downloads
Details

С.І. МИГАЛИНА

Резонансна передача квантової інформації на далекі відстані від одного атома-кубіта до іншого

14 Myg
166.9 KiB
344 Downloads
Details

О.М. КАРБОВАНЕЦЬ, М.І. КАРБОВАНЕЦЬ, В.Ю. ЛАЗУР, М.В. ХОМА

Обмінна взаємодія іона з дипольно-зв’язаним аніоном

15 Karb
164.5 KiB
321 Downloads
Details

В.Ф. ГЕДЕОН

Енергетичні та кутові залежності диференціального перерізу пружного розсіяння електронів на атомі магнію

16 Ged V
1.0 MiB
403 Downloads
Details

С.В. ГЕДЕОН, В.Ю. ЛАЗУР

Розрахунки перерізів розсіяння електронів на атомі Са

17 Ged
833.5 KiB
362 Downloads
Details

І.І. ГАЙСАК, В.І. ЖАБА, П. МУРІН

Аналітичне рішення квантовомеханічної системи із зв’язаними каналами

18 Gays
171.6 KiB
432 Downloads
Details

Є.А. НОДЬ

Перерізи розсіяння електронів на атомі Sr

19 Nagy
392.0 KiB
401 Downloads
Details

А.А. ГЕНЕРАЛ, В.А. КЕЛЬМАН

Газорозрядна лампа на суміші парів води та перекису водню

20 Gen
1.1 MiB
348 Downloads
Details

М.С. КЛЕНІВСЬКИЙ, В.А. КЕЛЬМАН, Ю.В. ЖМЕНЯК, Ю.О. ШПЕНИК

Оптичні характеристики імпульсно-періодичного розряду в суміші ксенону з парою хлориду цезію

 
Документ Microsoft Word (2)
413.4 KiB
403 Downloads
Details

В.М. СИМУЛИК, І.Ю. КРИВСЬКИЙ

Про розв’язки і симетрії рівняння Дірака та комплексного рівняння

Дірака – Кейлера у представленні Фолді – Вотхойзена

22 Sim
216.2 KiB
404 Downloads
Details

І.Ю. КРИВСЬКИЙ, В.М. СИМУЛИК, Р.В. ТИМЧИК

Про лагранжевий підхід та динамічні змінні для спінорного поля у канонічному представленні Фолді – Вотхойзена

23 Kriv
243.1 KiB
390 Downloads
Details

В.У. КЛІМИК, В.П. ЄПІШЕВ, В.І. КУДАК, Г.М. МАЦО

Врахування тіньової функції при дослідженні впливу тиску сонячної радіації на рух геосинхронного супутника

24 Clim
183.0 KiB
305 Downloads
Details

Р.Л. ШВАБ, М.І. ШАФРАНЬОШ, В.В. СТЕЦОВИЧ, М.І. СУХОВІЯ, І.І. ШАФРАНЬОШ

Про утворення позитивних і негативних іонів молекул аденіну, викликане повільними електронами

25 Shvab
1.2 MiB
456 Downloads
Details

Р.О. ФЕДОРКО, Т.А. СНІГУРСЬКА, М.О. МАРГІТИЧ, І.І. ШАФРАНЬОШ

Про збудження електронами атомів кадмію із метастабільних станів

26 Fed
649.7 KiB
376 Downloads
Details

М.І. ШАФРАНЬОШ

Перерізи дисоціативної іонізації в процесах зіткнень електронів з молекулами тиміну та урацилу

27 Shafr
145.4 KiB
401 Downloads
Details

І.М. СОРОКА, І.Є. МИТРОПОЛЬСЬКИЙ, В.С. БУКСАР

Смуги в спектрі випромінювання кристалу LiF при бомбардуванні іонами K+

28 Sor
534.6 KiB
387 Downloads
Details

М.М. ЕРДЕВДІ, В.В. ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ

Збудження молекули тиміну повільними електронами

29 Erdev
235.9 KiB
419 Downloads
Details

О.Б. ШПЕНИК

Академік АН вищої школи України Л.ЛШимон

30 Shpen
254.2 KiB
404 Downloads
Details

В.Ю. ЛАЗУР

До 85-річчя з дня народження професора Ю.М. Ломсадзе

 
Документ Microsoft Word
71.5 KiB
487 Downloads
Details