КАФЕДРА ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДВНЗ „УЖНУ”

ЗАКАРПАТСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО

АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

imagІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Інформаційні технології у житті студентів

та молодих науковців Закарпаття”

17 листопада 2015 року

 

Шановні студенти та молоді вчені!
Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (ТЕІБ)

фізичного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет” проводить

ІІІ регіональну науково-практичну конференцію

“Інформаційні технології у житті студентів та молодих науковців Закарпаття”

Напрямки роботи конференції:

 • фундаментальні та прикладні дослід­ження в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;

 • нові наукові і практичні результати застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

 • ІТ-інновації для науки та освіти;

 • мікропроцесорні інформаційні системи;

 • методи і засоби обробки сигналів і зображень;

 • веб-технології;

 • комп’ютерні системи та мережі;

 • високопродуктивні обчислювальні системи;

 • паралельні та розподілені обчислення;

 • захист інтелектуальної власності;

 • нові форми навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

 • інформаційне право.

Регламент роботи конференції:

Місце проведення – м. Ужгород , вул. Волошина, 54, ауд.181.

Робочі мови конференції – українська, англійська.
Форма участі – усна доповідь (до 15 хвилин).
Матеріали конференції – планується публікація тез та матеріалів конференції.
Участь у конференції – для включення до програми конференції Ваших матеріалів необхідно подати до Оргкомітету заявку на участь у роботі конференції та назву доповіді.
Прохання надіслати до 01 листопада 2015 заповнену реєстраційну картку на е-mail: teib@teib.info або kafteib@uzhnu.edu.ua

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по- батькові __________________________________________________________________

Організація ________________________________________________________

Поштова адреса ___________________________________________________________________

E – mail : _____________________________моб.тел._______________________

Назва доповіді_______________________________________________________

P.S. Ми будемо вдячні, якщо Ви доведете цю інформацію до відома своїх колег і всіх, кого вона може зацікавити.


Організаційний комітет

Морозов А.О. – Почесний голова, д.техн.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України;

Різак В.М. – Голова, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова Закарпатського фізичного товариства;

Шебень Владімір – канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри фізики, математики і техніки Пряшівського університету (Словаччина);

Король І.І. – д. фіз-мат. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ”УжНУ”;

Повхан І.Ф. – к. техн. н., декан факультету інформаційних технологій ДВНЗ „УжНУ”;

Король І. Ю. – канд. фіз.-мат. н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж ДВНЗ „УжНУ”;

Пагіря М.М.к.фіз.-мат.н., доцент кафедри природничих дисциплін та інформаційних технологій МДУ;

Юркович Н.В. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Чобаль О.І. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Головко В.П. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Галас М. І. – асистент кафедри ТЕІБ;

Данилюк П.С. аспірант кафедри ТЕІБ;

Фролов А.С. аспірант кафедри ТЕІБ.

 

Журі

Морозов А.О. – Почесний голова, д.техн.н., професор, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Різак В.М. – Голова, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Голова Закарпатського фізичного товариства;

Шебень Владімір – канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри фізики, математики і техніки Пряшівського університету (Словаччина);

Пагіря М.М.к.фіз.-мат.н., доцент кафедри природничих дисциплін та інформаційних технологій МДУ;

Головко В.П. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Юркович Н.В. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Чобаль О.І. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ;

Маркевич П.В. аспірант кафедри ТЕІБ;

Галас М. І. – асистент кафедри ТЕІБ;

Данилюк П. С. аспірант кафедри ТЕІБ;

Фролов А. С. аспірант кафедри ТЕІБ;

Ійбер Р. І.  – студентка фізичного факультету.