Зміни  у «ВИМОГАХ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ»

       Редакція «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія Фізика» інформує, що з 2019р. (випуск   № 45 ) внесено  зміни до Вимог до подання статей для публікації у журналі:

 Автори статей повинні обов’язково вказувати унікальний ідентифікатор ORCID

 Мінімум 80% джерел у пристатейних списках містять DOI

 Статті для публікацій  прийматимуться у форматі LaTeX. Для цього автори можуть використовувати сервіс Overleaf (https://www.overleaf.com), куди вони  повинні залити файли шаблону та писати статтю в онлайні,  або ж можна використовувати програму MikTeX (https://miktex.org/).

 

Оформлення REFERENCES згідно міжнародних стандартів

References
52.0 KiB
253 Downloads
Details

УГОДА ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Authors Agreement
37.0 KiB
194 Downloads
Details

Основні вимоги до Abstract

Abstract
44.5 KiB
203 Downloads
Details

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

2016 Vym Scopus
98.0 KiB
294 Downloads
Details

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ

Приклади оформлення
123.2 KiB
212 Downloads
Details

Офіційна транслітерація українського алфавіту латиницею

Translit Ua Eng
71.0 KiB
182 Downloads
Details

 

 

References
52.0 KiB
253 Downloads
Details
Authors Agreement
37.0 KiB
194 Downloads
Details
Abstract
44.5 KiB
203 Downloads
Details
2016 Vym Scopus
98.0 KiB
294 Downloads
Details
Приклади оформлення
123.2 KiB
212 Downloads
Details
Translit Ua Eng
71.0 KiB
182 Downloads
Details