Зміни  у «ВИМОГАХ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ»

       Редакція «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія Фізика» інформує, що з 2019р. (випуск   № 46 ) внесено  зміни до Вимог до подання статей для публікації у журналі:

 Автори статей повинні обов’язково вказувати унікальний ідентифікатор ORCID

 Мінімум 80% джерел у пристатейних списках містять DOI

 Статті для публікацій  прийматимуться у форматі LaTeX. Для цього автори можуть використовувати сервіс Overleaf (https://www.overleaf.com), куди вони  повинні залити файли шаблону( українська версія, англійська версія, російська версія) та писати статтю в онлайні,  або ж можна використовувати програму MikTeX (https://miktex.org/).

 

Оформлення REFERENCES згідно міжнародних стандартів

українська версія

УГОДА ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

українська версія

Основні вимоги до Abstract

українська версія

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

українська версія

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ

українська версія

Офіційна транслітерація українського алфавіту латиницею

українська версія

 

 

References
52.0 KiB
734 Downloads
Details
Authors Agreement
37.0 KiB
614 Downloads
Details
Abstract
44.5 KiB
679 Downloads
Details
2016 Vym Scopus
98.0 KiB
927 Downloads
Details
Приклади оформлення
123.2 KiB
599 Downloads
Details
Translit Ua Eng
71.0 KiB
590 Downloads
Details