І.І.ШМАНЬКО

Етапи на шляху поступального розвитку (1950-1960 роки)

5-20 St Shm
1.5 MiB
533 Downloads
Details

І.В.ХІМІЧ

Вільгельм Ілліч Фущич – член-кореспондент національної академії наук

України

21-23 St Kh
251.3 KiB
651 Downloads
Details

В.Ю.СЛИВКА, Ю.М.ВИСОЧАНСЬКИЙ,Л.Л.ШИМОН, В.Ю. ЛАЗУР

Пам’яті професора В.І. Лендьєла (17.04. 1934 – 21.01.2000)

24-26 St Sl
290.8 KiB
541 Downloads
Details

V.І.МІКLА, V.V.МІКLА, V.YU.SLIVКА

Effects of sрасе сhаrgе as determined from the trаnsіеnt рhоtосurrеnt wave forms

27-31 St Mik
371.2 KiB
568 Downloads
Details

І.П.СТУДЕНЯК, В.В.МИТРОВЦІЙ, Д.Ш.КОВАЧ, .А.МИКАЙЛО,

М.І.ГУРЗАН, Ю.М. ВИСОЧАНСЬКИЙ

Дослідження краю оптичного поглинання в кристалах Sn2Р2S6 та SnP2S6

32-39 St St
610.7 KiB
567 Downloads
Details

Р.І. КОСТИК

Механізм збудження локальних п’ятихвилинних коливань в атмосфері Сонця

40-47 St Kos
562.8 KiB
600 Downloads
Details

А.А. ГОРВАТ (мол.), В.Ю. ЛАЗУР, О.К. РЕЙТІЙ

Релятивістська сферична модель ефекту Штарка у водневоподібному іоні

48-61 St Hor
847.6 KiB
539 Downloads
Details

І.І.ОПАЧКО

Четвертьстолітній етап лазерно-плазмових досліджень Ужгородському держуніверситеті

62-75 St Op
1.0 MiB
573 Downloads
Details

О.І.ГЕРЗАНИЧ, О.Г СЛИВКА, П.П.ГУРАНИЧ, В.С.ШУСТА,

В.М.КЕДЮЛИЧ, П.М.ЛУКАЧ

Фазові переходи і критичні явища в кристалах групи АIV2BV2СVI6 при високих тисках

76-93 St Ger
1.4 MiB
604 Downloads
Details

В.В. САГАРДА

Кабінет методики викладання фізики і підготовка вчителів фізики в умовах університету

94-97 St Sag
380.6 KiB
587 Downloads
Details

М.В. БРАТІЙЧУК, А.Г.КИРИЧЕНКО, В.П.ЄПІШЕВ

Спостереження штучних супутників Землі в УжДУ: прикладні і фундаментальні аспекти

98-112 St Br
1.1 MiB
583 Downloads
Details

Е.П.БУЛЕЦА, І.І.НЕБОЛА, О.Ф.ІВАНЯС, В.Я.КІНДРАТ

Композиційні особливості твердих розчинів сполук із структурою типу шпінелі та їх прояв в динаміці ґратки

113-118 St Bul
354.7 KiB
577 Downloads
Details

В.М.МАЗУР

Збудження метастабільних станів ядер при непружньому розсіюванні гамма-квантів

119-129 St Maz
836.6 KiB
569 Downloads
Details

С.В.МИКУЛАНИНЕЦЬ, Й.П.ШАРКАНЬ, Я.В.ЧОНКА, І.С.ЛЕМКО, М.Ю.СІЧКА, С.С.БОЧКАЙ

Масспектрометричний аналіз складу повітря та газових включень в соляних пластах підземного відділення Української алергологічної лікарні

130-135 St Mik
1.0 MiB
594 Downloads
Details

М.ГАЙСАК, М.НАДЬ, В.ОНИСЬКО

Опис екзотичних тричастинкових атомних систем у методі гіперсферичних

координат

136-144 St Hay
618.4 KiB
610 Downloads
Details

В.Ю. ЛАЗУР, Л.М. ХАЛУС

Перше борнівське наближення із спотвореними хвилями

145-154 St Laz
686.3 KiB
540 Downloads
Details

I.I. ОПАЧКО

Про ефективність іонізації плазми лазерно-стимульованим електронним

пучком в наближенні білого шуму

155-163 St Op
677.0 KiB
575 Downloads
Details

Н.В. ЮРКОВИЧ, М.І. МАР’ЯН, І.М. МИГОЛИНЕЦЬ

Структурні неоднорідності некристалічних матеріалів та їх моделювання

164-168 St Yur
372.7 KiB
562 Downloads
Details

В.І. САБОВ, М.Я. ЄВИЧ, Ю.І. МАГА

Маси псевдоскалярних мезонів в низькоенергетичній квантовій

хромодинаміці

169-174 St Sab
383.4 KiB
651 Downloads
Details

П.П. ПОПОВИЧ, В.В. БУНДА, В.Ю.СЛИВКА

Флуктуаційні ефекти у високотемпературних надпровідниках системи

YBa2Cu3O7-δFx

175-181 St Pop
554.6 KiB
541 Downloads
Details

І.І. КАЧУРИК

Тричленні рекурентні співвідношення для коефіцієнтів рака квантової алгебри

Uq(su2)

182-190 St Kac
403.7 KiB
557 Downloads
Details

П.М. ЛУКАЧ

Динамічний зсув температур фазових переходів у сегнетоелектриках

(Sn1-xІn2/3x)2Р2S6 при високих гідростатичних тисках

191-192 St Luc
167.8 KiB
579 Downloads
Details

М.І.ДОВГОШЕЙ, О.Б.КОНДРАТ, Н.І.ПОПОВИЧ, І.Е.КАЧЕР

Формування границі підкладка – плівка складних халькогенідів та властивості їх гетероструктур

193-206 St Dov
1.1 MiB
564 Downloads
Details

А.V.SNЕGRSKY, А.N.ZАVILOPULO

Electron-impact ionization of D2O molecule: single-ionization partial cross section

207-210 St Sn
336.1 KiB
659 Downloads
Details

В.М.МІЦА, В.В.ХИМИНЕЦЬ

Динамічна стійкість і розміри ланцюгових кластерів в широкозонних некристалічних напівпровідниках

211-220 St Mit
753.6 KiB
550 Downloads
Details

Д.І.БЛЕЦКАН, О.Д.БЛЕЦКАН, О.Р.ЛУК’ЯНЧУК, A.І.МАШКОВ,Я.М.ПЕКАР,В.І.ЦИФРА

Промислове вирощування монокристалів сапфіру видозміненим методом Кіропулоса

221-240 St Bl
1.6 MiB
614 Downloads
Details

Д.І.БЛЕЦКАН, Ю.В.ВОРОШИЛОВ, Й.Й.МАДЯР

Полиморфизм и механизм фазовых превращений в соединениях типа АIVВVI

241-258 St Bl
957.8 KiB
583 Downloads
Details

І.І.ШАФРАНЬОШ, І.А.ПЕТРУШКО, В.М.СЛАВІК, М.І.СУХОВІЯ

Структурні зміни азотистих основ нуклеїнових кислот, викликані низько-

енергетичними електронами

259-263 St Sh
432.8 KiB
547 Downloads
Details

Л.M.СУСЛІКОВ, З.П.ГАДЬМАШІ

Особливості двозаломлення кристалів твердих розчинів CuGа(S1-хSех)2

264-268 St Sus
365.0 KiB
629 Downloads
Details

ЗАВІДУВАЧУ КАФЕДРИ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ, ПРОФЕСОРУ ІВАНОВІ ВАСИЛЬОВИЧУ ХІМІЧУ – 65

269-270 St Laz
263.0 KiB
583 Downloads
Details

ДОЦЕНТУ МІЦІ ВОЛОДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ – 50

271 St Dov
116.5 KiB
584 Downloads
Details