М.Т.І. СОСКИДА, Л.Л. ШИМОН

Експериментальне дослідження випромінювання кластерів водних розчинів

при збудженні в полумї водню

 
1St Sos 5-11
411.7 KiB
547 Downloads
Details

Т.М. ЗАЯЦЬ

Пряма іонізація гелію електронним ударом в області вище порогу утворення

збуджених іонів

  
2St Zaj 12-20
924.4 KiB
553 Downloads
Details

Г.М. ГУЙВАН, П.М. ЛУКАЧ, О.Г. СЛИВКА, О.І. ГЕРЗАНИЧ,

В.М.КЕДЮЛИЧ

Вплив гідростатичного тиску на анізотропію діалектричних властивостей

кристалів KDP

  
3St Gui 21-24
326.4 KiB
558 Downloads
Details

Ю.В. АНДРАШКО, І.I. ТРИКУР, І.І. ЦЬОМА , І.Й. ШАРКАНЬ,

В.В. ЯРОШ, Н.П.ФРОЛОВА

Особливості спектрів поглинання лізатів галофільних бактерій різних штамів

  
4St And 25-28
367.2 KiB
542 Downloads
Details

Д.І. БЛЕЦКАН, О.Д. БЛЕЦКАН, О.Р. ЛУКЯНЧУК, В.О. СТЕФАНОВИЧ

Вплив неконтрольованих домішок у сапфіровій підкладці на спектри

випромінювання світодіодів на основі гетероструктур INGANLGАN/GАN

  
5St Blet 29-37
949.5 KiB
575 Downloads
Details

М.В. СТЕЦЬ, В.Т. МАСЛЮК, І.І. НЕБОЛА

Гамма-спектронометрія зразків довкілля карпатського регіону (донні

відкладення р.Латориця, 2000-2001 рр.)

  
6St St 38-44
414.2 KiB
609 Downloads
Details

Л.Ю. ХАРХАЛІС, А.І. БЕРЧА, О.Б. МІТІН, О.О. ГРАБАР

Енергетична структура кристалів типу SnРS при деформаціях та матеріальні

параметри

  
7St Khar 45-52
896.8 KiB
554 Downloads
Details

П.П. БОБОНИЧ, Е.П. БОБОНИЧ

Використання фотоперетворювачів електричного струму

  
8St Bob 53-55
266.2 KiB
551 Downloads
Details

В.С. БОХІНЮК, А.П. ОСИПЕНКО, О.М. ПАРЛАГ, М.Т. САБОЛЧІЙ,

І.В. СОКОЛЮК, І.В. ХІМІЧ

Дослідження ефективних перерізів реакцій Аg(,n) Аg, Аg (,n) Аg

  
9St Boh 56-60
501.5 KiB
552 Downloads
Details

Д.І. БЛЕЦКАН, В.М. КАБАЦІЙ, Т.О. САКАЛ, М.Ю. СІЧКА

Фотолюмінесценсія кристалічних і склоподібних твердих розчинів GеSSe

  
10St Blet 61-65
489.6 KiB
558 Downloads
Details

Е.П. БУЛЕЦА, І.І. НЕБОЛА

Особливості концентраційних залежностей фононних частот у твердому

розчині СuМgСr2О

  
11St Bul 66-71
571.8 KiB
588 Downloads
Details

Т.М. ЗАЯЦЬ

Метод взаємодіючих конфігурацій у зображенні комплексних чисел в задачі

іонізації атомів електронним ударом в області вище порогу утворення

збуджених іонів

  
12St Zaj 72-86
1.2 MiB
593 Downloads
Details

В.М. РУБІШ, П.П. ШТЕЦЬ, В.В. РУБІШ, В.І. МАЛЕШ, Д.Г. СЕМАК

Особливості діаграм „властивість-склад стекол системи SbS

  
13St Rub 87-91
537.6 KiB
549 Downloads
Details

П.А. СЕЛИЩЕВ

Стохастический аспект образования диссипативных структур радиационных

дефектов

  
14St Sel 92-101
1.0 MiB
564 Downloads
Details

В.В. МІКЛА, В.Ю. СЛИВКА, В.І. МІКЛА

Кінетика утворення фотонаведених метастабільних дефектів в аморфних

халькогенідах

  
15St Mik 102-105
366.5 KiB
963 Downloads
Details

В.М. КРИШЕНИК, В.І. МІКЛА, І.П. МИХАЛЬКО

Фотостимульована анізотропія в тонких плівках аморфних халькогенідів

  
16St Krys 106-110
427.1 KiB
534 Downloads
Details

М.В. ВОДЯНЧУК, О.Г. ОКУНЄВ, А.П. ОСИПЕНКО,

В.А. ПИЛИПЧЕНКО, О.М. ФРАДКІН, І.В. ХІМІЧ, О.В. ЯЦЕНКО

Про енергетичну залежність незалежного виходу Nb при фотоподілі торію

  
17St Vod 111-115
332.8 KiB
553 Downloads
Details

С.В. ОХРІМЕНКО

Особливості використання методу і техніки доплеровської томографії для

здійснення безеталонного надвисокочутливого кількісного елементного аналізу

матеріалів

  
18St Okh 116-125
1.0 MiB
557 Downloads
Details

Ю. ТЯГУР, М. ПРОКОПОВА, Л. БУРІАНОВА, А. КОПАЛ, Л. МАХОНСЬКИЙ, П. ГАНА

Одержання і фізичні властивості п’єзокомпозитів на основі матеріалу SnРS

  
19St Tya 126-135
939.8 KiB
562 Downloads
Details

Р.М. ГОЛОМБ, В.М. МІЦА, Н.І. МАТЕЛЕШКО

НЧ КР спектри стекол АsS, коливальні спектри кластерів АsS,

розрахованих методом “АВ INIТІО”, та розподіл кластерів по довжинам

  
20St Hol 136-140
454.3 KiB
552 Downloads
Details

В.В. БУНДА, С.М. ГАСИНЕЦЬ, М.І. ГУРЗАН, О.А. МИКАЙЛО Тензиметричні дослідження кристалів SnРS

  
21St Bun 141-145
341.3 KiB
542 Downloads
Details

Й.Я. ДАНЬКІВ, Л.І. МАКСИМЧУК

Інтеграція регіону в інформаційне суспільство через інформатизацію вищого навчального закладу

  
22St Dan 146-150
598.8 KiB
588 Downloads
Details

І. ГАЙСАК, Ю. ФЕКЕТЕ, В. МОРОХОВИЧ, С. ХАЛУПКА, М. САЛАК

Врахування змішування у векторних мезонах методом накладання конфігурацій

  
23St Hay 151-156
668.8 KiB
586 Downloads
Details

Н.І. МАТЕЛЕШКО

КР спектри плівок АsSe та коливні спектри кластерів АsSe

  
24St Mat 157-160
338.8 KiB
557 Downloads
Details

Л.І. КОЗИЧ, Н.П. ФРОЛОВА, Й.П. ШАРКАНЬ

Установка для дослідження фотоіндукованих змін

  
25St Koz 161-163
301.5 KiB
542 Downloads
Details

І.В. СОКОЛЮК, Т.М. ЗАЯЦЬ

Ізомер Нf178m(16+), як робоче тіло для реалізації гама-лазера

  
26St Sok 164-170
823.4 KiB
588 Downloads
Details

О.О. ПАРЛАГ, В.Т. МАСЛЮК, О.І. ЛЕНДЕЛ, В.А. ПИЛИПЧЕНКО

Особливості виміру кумулятивних виходів уламків фотоподілу актинідних ядер

  
27St Par 171-176
626.5 KiB
536 Downloads
Details

Н.Н. ЧАВАРГА

К вопросу о физическом смысле – функции волнового уравнения

(дискуссия)

  
28St Cha 177-188
1.1 MiB
598 Downloads
Details