Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»

Навчання студентів в університеті здійснюється за такими формами: – денна; – заочна; – екстернатна; – дистанційна. формами є наступними: Денна форма: ОКР молодший спеціаліст, молодший бакалавр – 3-4 роки Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни […]