Л.Л. ШИМОН

10 років Академії наук вищої школи України та академіки-фізики УжНУ

 
1St Sh 5-6
301.7 KiB
622 Downloads
Details

О.І. ГЕРЗАНИЧ

Фазові перетворення в твердих тілах, індуковані високими тисками

  
2St Ger 7-22
1.1 MiB
651 Downloads
Details

В.М. МАЗУР, З.М. БІГАН

Енергетична залежність ізомерних відношень одержаних в реакціях (γ, n) для ядер

197Pt I 197Hg

  
3St Maz 23-27
333.6 KiB
592 Downloads
Details

Т.М. ЗАЯЦЬ, А.І.ОПАЧКО

Парціальні характеристики автоіонізаційних станів, які збігаються до третього

порогу атома гелію

  
4St Zaj 28-31
275.2 KiB
613 Downloads
Details

П.С. ШВИДКИЙ, З.П. ГАДЬМАШІ, В.М. КАМЕНЩИКОВ,

Л.М. СУСЛИКОВ

Кутова апертура оптичного фільтра на кристалі тіоголату кадмія

  
5St Shv 32-37
380.3 KiB
602 Downloads
Details

О.Р. ЛУК’ЯНЧУК

Інфрачервоні спектри поглинання нелегованих та легованих кристалів

сапфіра, одержаних різними методами

  
6St Luk 38-41
259.3 KiB
567 Downloads
Details

О.І. ПАГУЛИЧ, І.Й. РОСОЛА, І.М. МИГОЛИНЕЦЬ

Дисперсія в стеклах (Аs2Sе3)x(GеSе2)1-x

  
7St Pah 42-45
243.8 KiB
583 Downloads
Details

Н.В. ЮРКОВИЧ

Фізичні властивості модифікованих структур на основі склоподібного Gе2S3

  
8St Yur 46-51
551.6 KiB
622 Downloads
Details

В.-Ф.З. ПАПП

Утворення 4s° вакансії при зіткненні атому КrІ з електронами

  
9St Pap 52-54
227.5 KiB
580 Downloads
Details

Т.М. ЗАЯЦЬ

Дослідження залежностей параметрів Фано ρ2 та q-індексів від переданого імпульса

в повних та парціальних (на n=2 та n=1 стани залишкового іона Не) кривих узагальнених сил осцилятора переходу в континуум гелію

  
10St Zay 55-66
1.0 MiB
565 Downloads
Details

М.В. СТЕЦЬ, В.М. БУЗАШ*, М.М.СТЕЦЬ*

Інструментальний активаційний аналіз нуклідного та елементного складу руд при певних обмеженнях на апріорну інформацію

  
11St Stet 67-75
713.4 KiB
595 Downloads
Details

О.О. ПАРЛАГ, В.Т. МАСЛЮК, В.М. БУЗАШ*, С.Ю. ЧУНДАК

Порівняльний аналіз продуктів фотоядерної активації солей Мертвого моря та озера Кунігунда

  
12St Par 76-81
374.8 KiB
561 Downloads
Details

В.П. ІВАНИЦЬКИЙ, В.І. САБОВ

Формування інтеренційних функцій аморфних речовин в області ближнього порядку

  
13St Ivan 82-89
557.7 KiB
605 Downloads
Details

Ю.Ю. ЖИГУЦ, Ю.Ю.СКИБА, Я.П. ЛЕГЕТА

Методика розрахунку термодинамічного стану сплавів із використання координат

Скрейнемакерса

  
14St Zhyg 90-94
374.3 KiB
585 Downloads
Details

В.М. ЖИХАРЕВ, І.Д. СЕЙКОВСЬКИЙ

Квантово-механічні розрахунки зарядового стану атомів у монокристалах Сd2Р3Сlr,І)

  
15St Zhik 95-105
1.9 MiB
608 Downloads
Details

В.М. МАЗУР

Ядерний гігантський дипольний резонанс

  
16St Maz 106-123
1.4 MiB
576 Downloads
Details

Л.Л.ШИМОН

ЖИТТЯ ЗАПОВНЕНЕ САМОВІДДАЧЕЮ

  
17St Shim 124-128
563.8 KiB
555 Downloads
Details

І.І. НЕБОЛА

Завідувачу кафедри оптики УжНУ професору Омеляну Івановичу

Герзаничу — 65

  
18St Neb 129-130
544.1 KiB
596 Downloads
Details

Л.Л.ШИМОН

Професор Сагарда В.В. – фізик, педагог, відомий освітянин

  
19St Shim 131-133
350.7 KiB
631 Downloads
Details