Штатні працівники

Прізвище І.Б. Посада Науковий ступінь і
наукове звання
Email
1Різак В. М.завідувач кафедри, професордоктор фіз-мат. наук, професорvasyl.rizak@teib.info
2Мар’ян М.І.професордоктор фіз-мат. наукmichail.marjan@teib.info
3Міца В.М.доцентдоктор фіз-мат. наук, професорvladimir.mitsa@teib.info
4Кондрат О.Б.доценткандидат фіз-мат. наукб с.н.с.olexandr.kondrat@teib.info
5Панаіт Т.І.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентtamara.panait@teib.info
6Пинзеник В.П.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентvasyl.pynzenyk@teib.info
7Попович Н.І.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентnatalia.popovuich@teib.info
8Пуга Г.Д.доценткандидат фіз-мат. наук,доцентhalyna.puga@teib.info
9Росола І.Й.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентivan.rosola@teib.info
10Січка М.Ю.доценткандидат фіз-мат. наук, с.н.с michail.sichka@teib.info
11Снігурська Т.А.доценткандидат фіз-мат. наук, с.н.с tatyana.snihurska@teib.info
12Суховія М.І.доценткандидат біолог. наук, доцентmaria.suchovia@teib.info
13Чобаль О.І. доценткандидат фіз-мат. наукalexander.chobal@teib.info
14Шипляк М.М.доценткандидат фіз-мат. наук, с.н.с.miroslav.shyplak@teib.info
15Юркович Н.В.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентnatalia.jurkovic@teib.info
16Гребенніков В.В.ст.викл.vadim.grebennikov@teib.info
17Трефілов Ю.К.ст.викл.yuri.trefilov@gmail.com
18Горват Г.Т.викладачgalina.horvat@teib.info
19Мисло Ю.М.викладачjulia.myslo@teib.info
20Петрушко І Авикладачкандидат фіз-мат. наукirina.pertushko@teib.info
21Кузьма В. Васистентvasyl.kuzma@teib.info
22Зизич В.М.асистент vitaliy.zyzych@teib.info

Сумісники

Прізвище І.Б.ПосадаНауковий ступінь і наукове звання Email
1Пуга П.П.професордоктор фіз-мат. наук, професорpavlo.puga@teib.info
2Снігурський О.В.професордоктор фіз-мат. наук, с.н.с alex.snihurskyy@teib.info
3Конопльов О.М.доцентдоцентoleksandr.konoplov@teib.info
4Пагіря М.М.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентmichail.pahirya@teib.info
5Самохвалов М.П.ст.викл.michael.samokhvalov@teib.info
6Маркевич П.В.викладачpeter.markevich@teib.info
7Дзямко А.Ю.викладачanatoliy.dzyamko@teib.info

Наукові співробітники

Прізвище І.Б.ПосадаНауковий ступінь і
накове звання
Email
1Цьома І.Й.н.с.ivan.cjoma@teib.info
2Сакалош І.І.н.с.igor.sakalosh@teib.info
3Трикур І.І.с.н.с.кандидат фіз-мат. наук ivan.trykur@teib.info

Навчально-допоміжний персонал

Прізвище І. Б.ПосадаEmail
1Любка Я.Ю.зав.лабораторіямиyaroslav.lybka@teib.info
2Макауз І.І.провідний інженерivan.makauz@teib.info
3Микуланинець Ю.В.провідний інженер yurii.mykulanets@teib.info
4Пирогов А.В.провідний інженерanatoliy.pirogov@teib.info
5Терпак Н.І.інженер 1 категоріїnadiya.terpak@teib.info
6Шпирко Л.С.інженер 1 категорії ludmila.shpyrko@teib.info
7Яскін М.К.інженер 1 категоріїnikolai.yaskin@teib.info
8Барта А.А.інженерalbert.barta@teib.info
9Шапран О.Г.інженерalexander.shapran@teib.info
10Бузін І. І.інженер 2 категоріїigor.byzin@teib.info

Аспіранти

Прізвище І.Б.РікEmail
1Данилюк П.Саспірант 3 курсу денної форми навчанняpavlo.danyluk@teib.info
2Халус А.М.аспірант 2 курсу денної форми навчанняalina.khalus@teib.info
3Фролов А.О.аспірант 3 курсу заочної форми навчанняartem.frolov@teib.info
4Павлик Т.І.аспірант 2 курсу денної форми навчанняtetyana.pavlyk@teib.info