Викладачі кафедри

Прізвище І.Б. Посада Науковий ступінь і
наукове звання
Email
1Різак В. М.завідувач кафедри, професордоктор фіз-мат. наук, професорvrizak@uzhnu.edu.ua
2Мар’ян М.І.професордоктор фіз-мат. наукmichail.marjan@teib.info
3Пуга П.П. професордоктор фіз-мат. наук, професорpavlo.puha@teib.info
4 Пагіря М.М.професордоктор фіз-мат. наук, доцентmykhaylo.pahirya@uzhnu.edu.ua
5Давиденко А.M.професордоктор технічних наукdavidenkoan@gmail.com
6Попович Н.І.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентnatalia.popovuich@teib.info
7Росола І.Й.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентivan.rosola@teib.info
8Січка М.Ю.доценткандидат фіз-мат. наук, с.н.с michail.sichka@teib.info
9Суховія М.І.доценткандидат біолог. наук, доцентmaria.suchovia@teib.info
10Чобаль О.І. доценткандидат фіз-мат. наукalexander.chobal@teib.info
11Юркович Н.В.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентnatalia.jurkovic@teib.info
12Мисло Ю.М.доценткандидат фіз-мат. наук, julia.myslo@teib.info
13Маркевич П.В.викладачmarkevychpetro@gmail.com
14Горват Г.Т.викладачgalina.horvat@teib.info
15Фролов А.асистентartem.frolov@uzhnu.edu.ua

Навчально-допоміжний персонал

Прізвище І. Б.ПосадаEmail
1Любка Я.Ю.зав.лабораторіями
2Пирогов А.В.провідний інженер
3Неймет Б.Ю..інженер
4Шапран О.Г..інженер
5Легеза Яінженер
6 Барта А.інженер

Аспіранти

Прізвище І.Б.РікEmail
1Маліцький Б. Васпірант 1 курсу денної форми навчання
2Білак Д. В.аспірант 1 курсу денної форми навчання
3Данилюк П. С. аспірант 1 курсу денної форми навчання
4Неймет Б. Ю. аспірант 1 курсу денної форми навчання
5Яковець В. В.аспірант 1 курсу денної форми навчання
6Черепов О.С. аспірант 1 курсу денної форми навчання
7Легеза П.аспірант 1 курсу денної форми навчання
8Різак М. В.аспірант 2 курсу денної форми навчання
9Калкутін С.аспірант 2 курсу денної форми навчання
10Ігнатоля П. М.аспірант 2 курсу денної форми навчання
11Матьовка Ю.аспірант 2 курсу денної форми навчання
12Боценюк Л. аспірант 2 курсу денної форми навчання
13Білич М.В.аспірант 3 курсу денної форми навчання
14Пішковцій Ольга-Маріяаспірант 4 курсу денної форми навчання
15Гелетей Й. аспірант 4 курсу денної форми навчання