Штатні працівники

Прізвище І.Б. Посада Науковий ступінь і
наукове звання
Email
1Різак В. М.завідувач кафедри, професордоктор фіз-мат. наук, професорvrizak@uzhnu.edu.ua
2Мар’ян М.І.професордоктор фіз-мат. наукmichail.marjan@teib.info
3Пуга П.П. професордоктор фіз-мат. наук, професорpavlo.puha@teib.info
4Панаіт Т.І.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентtamara.panait@teib.info
5Пинзеник В.П.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентvasyl.pynzenyk@teib.info
6Попович Н.І.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентnatalia.popovuich@teib.info
7Пуга Г.Д.доценткандидат фіз-мат. наук,доцентhalyna.puga@teib.info
8Росола І.Й.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентivan.rosola@teib.info
9Січка М.Ю.доценткандидат фіз-мат. наук, с.н.с michail.sichka@teib.info
10Суховія М.І.доценткандидат біолог. наук, доцентmaria.suchovia@teib.info
11Чобаль О.І. доценткандидат фіз-мат. наукalexander.chobal@teib.info
12Шипляк М.М.доценткандидат фіз-мат. наук, с.н.с.miroslav.shyplak@teib.info
13Юркович Н.В.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентnatalia.jurkovic@teib.info
14Горват Г.Т.викладачgalina.horvat@teib.info
15Мисло Ю.М.викладачjulia.myslo@teib.info
16Петрушко І Авикладачкандидат фіз-мат. наукirina.pertushko@teib.info

Сумісники

Прізвище І.Б.ПосадаНауковий ступінь і наукове звання Email
1Міца В.М.професордоктор фіз-мат. наук, професорvolodymyr.mitsa@teib.info
2Пагіря М.М.професордоктор фіз-мат. наук, доцентmichail.pahirya@teib.info
3Снігурська Т.А.доцентканд. фіз-мат. наук, доцент
4Самохвалов М.П.ст.викл.
5Маркевич П.В.викладач

Наукові співробітники

Прізвище І.Б.ПосадаНауковий ступінь і
накове звання
Email
1Цьома І.Й.н.с.ivan.cjoma@teib.info
2Трикур І.І.с.н.с.кандидат фіз-мат. наук ivan.trykur@teib.info

Навчально-допоміжний персонал

Прізвище І. Б.ПосадаEmail
1Любка Я.Ю.зав.лабораторіямиyaroslav.lybka@teib.info
2Макауз І.І.провідний інженерivan.makauz@teib.info
3Микуланинець Ю.В.провідний інженер yurii.mykulanets@teib.info
4Пирогов А.В.провідний інженерanatoliy.pirogov@teib.info
5Шпирко Л.С.інженер 1 категорії ludmila.shpyrko@teib.info
6Яскін М.К.інженер 1 категоріїnikolai.yaskin@teib.info
7Неймет Б.Ю.інженерvasyl.kuzma@teib.info
8Шапран О.Г.інженерalexander.shapran@teib.info
9Бузін І. І.інженер 2 категоріїigor.byzin@teib.info

Аспіранти

Прізвище І.Б.РікEmail
1Пішковцій Ольга-Маріяаспірант 1 курсу денної форми навчання
2Гелетей Й.аспірант 1 курсу вечірньої форми навчання
3 Біланич В.В. аспірант 2 курсу денної форми навчання
4Густі В.аспірант 2 курсу вечірньої форми навчання
5Буковецький В. аспірант 2 курсу заочної форми навчання
5Біланич Б.В.аспірант 4 курсу денної форми навчання
7 Ковальов О. аспірант 4 курсу вечірньої форми навчання
8Пирогов О. аспірант 4 курсу вечірньої форми навчання