Штатні працівники

Прізвище І.Б. Посада Науковий ступінь і
наукове звання
Email
1Різак В. М.завідувач кафедри, професордоктор фіз-мат. наук, професорvrizak@uzhnu.edu.ua
2Мар’ян М.І.професордоктор фіз-мат. наукmichail.marjan@teib.info
3Пуга П.П. професордоктор фіз-мат. наук, професорpavlo.puha@teib.info
4 Пагіря М.М.професордоктор фіз-мат. наук, доцентmykhaylo.pahirya@uzhnu.edu.ua
5Пинзеник В.П.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентvasyl.pynzenyk@teib.info
6Попович Н.І.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентnatalia.popovuich@teib.info
7Росола І.Й.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентivan.rosola@teib.info
8Січка М.Ю.доценткандидат фіз-мат. наук, с.н.с michail.sichka@teib.info
9Суховія М.І.доценткандидат біолог. наук, доцентmaria.suchovia@teib.info
10Чобаль О.І. доценткандидат фіз-мат. наукalexander.chobal@teib.info
11Юркович Н.В.доценткандидат фіз-мат. наук, доцентnatalia.jurkovic@teib.info
12Мисло Ю.М.доценткандидат фіз-мат. наук, julia.myslo@teib.info
13Горват Г.Т.викладачgalina.horvat@teib.info
15Фролов А.асистентartem.frolov@uzhnu.edu.ua

Сумісники

Прізвище І.Б.ПосадаНауковий ступінь і наукове звання Email
1Давиденко А.професордоктор технічних наук, професорdavidenkoan@gmail.com
2Маркевич П.В.викладач markevychpetro@gmail.com

Наукові співробітники

Прізвище І.Б.ПосадаНауковий ступінь і
накове звання
Email
1Цьома І.Й.н.с.ivan.cjoma@teib.info
2Трикур І.І.с.н.с.кандидат фіз-мат. наук ivan.trykur@teib.info

Навчально-допоміжний персонал

Прізвище І. Б.ПосадаEmail
1Любка Я.Ю.зав.лабораторіями
2Пирогов А.В.провідний інженер
3Неймет Б.Ю..інженер
4Шапран О.Г..інженер
5Легеза Яінженер
6 Барта А.інженер

Аспіранти

Прізвище І.Б.РікEmail
1Легеза П.аспірант 1 курсу денної форми навчання
2Різак М.аспірант 2 курсу денної форми навчання
3Калкутін С.аспірант 2 курсу денної форми навчання
4Матьовка Ю.аспірант 2 курсу денної форми навчання
5Боценюк Л. аспірант 2 курсу денної форми навчання
5Пішковцій Ольга-Маріяаспірант 3 курсу денної форми навчання
7Гелетей Й. аспірант 3 курсу денної форми навчання
8 Біланич В.В. аспірант 4 курсу денної форми навчання
Густі В. аспірант 4 курсу денної форми навчання
Буковецький В. аспірант 4 курсу денної форми навчання