Карбованець Мирослав Іванович

  1. Завідувач кафедри теоретичної фізики, заступник декана фізичного

факультету.

  1. Канд. фіз.-мат. наук, доцент.
  2. Службова адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 54.
  3. Фізичний факультет
  4. Телефон: сл. +38 (0312) 61-21-93

E-mail: kaf-teorphys@uzhnu.edu.ua ,   m.karbovanets@gmail.com

Коротка біографія:

Народився 1 січня 1955 року в м. Ужгороді. У 1972 році закінчив із золотою медаллю Ужгородську середню школу №1 ім. Т.Г. Шевченка, а в 1977 році – з відзнакою фізичний факультет Ужгородського державного університету (УжДУ) за спеціальністю “Фізик. Викладач фізики”. Згідно розподілу працював інженером Науково-дослідного сектору УжДУ. У 1978-1981 р.р. навчався в стаціонарній аспірантурі при кафедрі теоретичної фізики УжДУ, де під керівництвом проф. Лендьєла В.І. займався дослідженнями у галузі квантової теорії розсіяння. Ним був розроблений квазікласичний варіант асимптотичної теорії атомних зіткнень для описання непружних одно- та двоелектронних процесів із перерозподілом частинок у зіткненнях багатозарядних іонів з атомами, а також з двоатомними та полярними молекулами. Це дозволило з єдиної точки зору описати широкий клас непружних процесів двоелектронної перезарядки, а також перезарядки із збудженням іонів у низькоенергетичних іон-атомних та іон-молекулярних зіткненнях. Для іонізації атомних частинок у сталому однорідному електричному полі ним було виявлено і вивчено новий процес – двоелектронний Оже-розпад від’ємних іонів, обумовлений корельованими електронними переходами.

Після закінчення аспірантури Карбованець М.І. працював науковим співробітником кафедри теоретичної фізики Ужгородського державного університету. У 1984 р. закінчив спеціальний факультет по перепідготовці кадрів по новим, перспективним напрямкам науки і техніки Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова.

16 квітня 1987 року Карбованець М.І. захистив на спеціалізованій вченій раді Ленінградського державного університету (тепер Санкт-Петербурзький державний університет) кандидатську дисертацію на тему: “Двоелектронні процеси перезарядки та розпаду атомних частинок” і 6 січня 1988 року йому присвоєно вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук.

У 1989 році Карбованець М.І. був обраний старшим науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії фізичної електроніки, де проводив теоретичні дослідження за Державною науково-технічною програмою “Фізика високих енергій”. В межах цієї Програми ним досліджувалися механізми порушення кірально-калібрувальних динамік, лептонні розпади нейтральних каонів, зокрема, важливість ролі векторних і аксіально-векторних станів в низькоенергетичній фізиці гадронів.

З вересня 1999 року Карбованець М.І працював старшим викладачем кафедри теоретичної фізики. На посаді доцента працює з 01 лютого 2001 року. У 2003 році був обраний за конкурсом доцентом кафедри теоретичної фізики Ужгородського національного університету (УжНУ). Вчене звання доцента кафедри теоретичної фізики присвоєно у 2008 році (атестат 12 ДЦ № 021074). З вересня 2009 р. по даний час виконує обов’язки заступника декана з навчальної роботи фізичного факультету УжНУ. У травні 2017 року обраний за конкурсом завідувачем кафедри теоретичної фізики УжНУ. Відмінник освіти України.

За період з 2007-2019 р.р. брав участь у 19 міжнародних наукових та науково-методичних конференціях. Член редколегії наукового журналу Вісник УжНУ, серія “Фізика”.

За значні заслуги у реалізації державної політики у галузі національної освіти доц. Карбованець М.І. відзначений почесними грамотами Закарпатської обласної державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України.

Доц. Карбованець М.І. є автором двох монографії з квантової теорії розсіяння атомних часток і понад 80 наукових праць та навчально-методичних посібників.

m.karbovanets@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4982-816X
https://scholar.google.com/citations?user=z7kWQeYAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504527188