Ужгородський національний університет щиро вітає головного редактора Наукового вісника УжНУ. Серія «Фізика» –  Василя Михайловича Різака

та всю його редакційну команду  із заслуженим міжнародним визнанням – входженням  наукового збірника до однієї із найрейтинговіших світових наукометричних баз Scopus.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» – це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн, теми яких охоплюють широкий спектр актуальних питань фізико-математичних дисциплін. Тематика журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» охоплює: фізику конденсованих систем, ядерну фізику, атомну та молекулярну фізику, теорію поля та фізику елементарних частинок, астрофізику, фізичну електроніку, прикладну фізику, міждисциплінарну фізику та суміжні галузі науки, техніки, історії фізики, хроніку, персоналії та бібліографію.

https://uzhnu.edu.ua/uk/news/naukovij-visnik-seriya-fizika-uvijshov-do-Scopus.htm