КАФЕДРА ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УжНУ
УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВОАКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК
       

Шановні студенти та молоді вчені!
Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (ТЕІБ) фізичного факультету ДВНЗ „УжНУ”, Закарпатське відділення Українського фізичного товариства (ЗВ УФТ) і Академія технологічних наук (АТН) України
30 листoпада 2023 року проводитимуть

 VII регіональну науково-практичну конференцію

 “Інформаційні технології у житті студентів та молодих науковців Закарпаття”

 

Напрямки роботи конференції:

 • методи та засоби протиборства в інформаційному та кіберпросторі;
 • фундаментальні та прикладні дослід­ження в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • нові наукові і практичні результати застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ІТ-інновації для науки та освіти;
 • мікропроцесорні інформаційні системи;
 • методи і засоби обробки сигналів і зображень;
 • веб-технології;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • високопродуктивні обчислювальні системи;
 • паралельні та розподілені обчислення;
 • захист інтелектуальної власності;
 • нові форми навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Морозов А.О. – Почесний Голова, д.тех.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України;

Смоланка В.І. – Голова, д. мед. н., професор, ректор  УжНУ, Заслужений лікар України, президент Української асоціації нейрохірургів, член тренувального комітету Європейської асоціації нейрохірургічних товариств;

Різак В.М. – заступник голови, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, член Американського фізичного товариства i Голова ЗВ УФТ, академік та керівник Закарпатського осередку АТН України;

Корченко О.Г. –  д.т.н., професор, проректор з навчальної роботи Державного університету «Київський авіаційний інститут», Заслужений діяч науки і техніки України,  Президент ГО  “Асоціація спеціалістів кібербезпеки”  ;

Маркевич П.В. – Начальник Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області ;

Танчинець М. М. – заступник начальникa відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України;

Рубіш В. М. – д.ф.-м.н., професор, завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та фотоніки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Академік  Академії технологічних наук України;

Повхан І.Ф. – д. т. н., декан факультету інформаційних технологій УжНУ;

Пагіря М.М. – д.фіз.-мат. н., професор кафедри ТЕІБ, член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Давиденко А.М. – д. тех. н., професор кафедри ТЕІБ ;

Різак М.В. – д.юр. н.,   член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Біланич В.С. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ, Академік  Академії технологічних наук України;

Пригара М.П. – к. тех. н., доцент кафедри ТЕІБ ;

Попович Н.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Матьовка Т.В. – к.ек.н., доцент УжНУ;

Мисло Ю.М. – к. ф.-м. н., доцент УжНУ;

Анткевич В. – студентка УжНУ.

 ЖУРІ

Морозов А.О. – Почесний Голова, д.техн.н., професор, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Смоланка В.І. – Голова, д. мед. н., професор, ректор  УжНУ, Заслужений лікар України, президент Української асоціації нейрохірургів, член тренувального комітету Європейської асоціації нейрохірургічних товариств;

Різак В.М. – заступник голови, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, член Американського фізичного товариства i Голова ЗВ УФТ, академік та керівник Закарпатського осередку АТН України;

Пагіря М.М. – д.фіз.-мат.н., професор кафедри ТЕІБ, член-кореспонде́нт  Академії технологічних наук України;

Матьовка Т.В. – к.ек.н., доцент УжНУ;

Кут В. І. – к.тех.н., доцент УжНУ;

Сватюк О. Я.- старший викладач УжНУ;

Біланич В.С. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ, Академік  Академії технологічних наук України;

Попович Н.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Чобаль О.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Мисло Ю.М. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Маліцький Б. – аспірант УжНУ;

Черепов О. – аспірант УжНУ;

Пішковцій Марія-Ольга – аспірантка УжНУ;

Анткевич В. – студентка УжНУ;

Паламарчук О. – студент УжНУ.


Регламент роботи конференції:

Місце проведення – м. Ужгород , вул. Волошина, 54, ауд.181.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі – усна доповідь (до 15 хвилин).

Матеріали конференції – планується публікація тез та матеріалів конференції.

Участь у конференції – для включення до програми конференції Ваших матеріалів необхідно подати до Оргкомітету заявку на участь у роботі конференції та назву доповіді.

 

Прохання надіслати до 15 листопада 2023р. заповнену реєстраційну заявку на
е-mail: 
 kafteib@uzhnu.edu.ua і/або vrizak@uzhnu.edu.ua

 

ЗАЯВКА
на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по- батькові
__________________________________________________________________________
Організація
__________________________________________________________________________
Поштова адреса
__________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
моб.тел.___________________________________________________________________
Назва доповіді___________________________________________________________________
 

З програмою  конференції можна ознайомитися тут   

Автори кращих робіт отримають цінні призи