У четвер, 30 травня, відбулося чергове засідання Вченої ради УжНУ. На ньому було розглянуто низку питань, які стосувалися міжнародної діяльності університету, організації роботи медичного факультету № 2, конкурсні та атестаційні справи, інші питання розвитку університету. 

      На початку засідання ректор Володимир Смоланка вручив почесні відзнаки та грамоти працівникам університету та привітав членів Вченої ради, які в святкують в травні дні народження. 

    Після урочистої частини члени Вченої ради заслухали звіт проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Мирослави Лендьел про міжнародну діяльність університету та участь у міжнародних рейтингах.

      Про підготовку іноземних громадян в УжНУ та перспективи розвитку медичного факультету №2 розповів його декан Василь Калій. «Медичний факультет №2 розпочинав навчання іноземних студентів з 15 країн. Сьогодні ми маємо студентів з 40 країн світу. При чому, це зростання ми маємо за рахунок долучення студентів з країн Близького Сходу, Європи та Північної Америки. Наразі ми маємо 1275 іноземних студентів» – зазначив Василь Калій.

     Факультет також упроваджує  міжнародний іспит для студентів-медиків IFOM, який визнається  у 29 країнах світу, відповідно престиж диплому УжНУ зростає  на міжнародному ринку. Крім цього, факультет має серйозні спортивні досягнення – у 2019 році команда студентів медфаку №2 стала чемпіоном у Прем’єр-лізі України із крикету.

     За результатами розгляду атестаційних справ Вчена рада прийняла рішення присвоїти вчене звання професора по кафедрі кібернетики і прикладної математики Миколі Маляру, доцента по кафедрі політології і державного управління Стелласу Асланову, доцента по кафедрі адміністративного, фінансового та інформаційного права Сандрі Болдіжар, доцента по кафедрі стоматології дитячого віку Володимиру Бородачу, доцента по кафедрі анатомії людини та гістології Тетяні Гарапко, доцента по кафедрі дитячих хвороб Олені Дебрецені, доцента по кафедрі іноземних мов Надії Кіш, доцента по кафедрі кримінального права та процесу Антоніні Мацолі, доцента по кафедрі внутрішніх хвороб Мар’яні Ростоці-Резніковій, доцента по кафедрі адміністративного, фінансового та інформаційного права Олександру Сливці, доцента по кафедрі фізіології та патофізіології  Ярославі Сливці, доцента по кафедрі стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології Юлії Слинько, доцента по кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Оксані Товканець та доцента по кафедрі фізико-математичних дисциплін Мирославу Шафраньошу.  

     Крім цього, розглянули конкурсні справи, обрали на посаду завідувача кафедри античності, середньовіччя та історії України домодерної доби Ігоря Ліхтея, завідувача кафедри археології, етнології та культурології Надію Керецман, завідувача кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту Олесі Дюгованець, завідувача кафедри модерної історії України та зарубіжних країн Ігоря Шніцера, професора кафедри хірургічних хвороб Василя Русина, а також  прийняли рішення перейменувати кафедру туристичної інфраструктури та сервісу, що входить до структури факультету туризму та міжнародних комунікацій, на кафедру туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства, затвердили Стратегію інтернаціоналізації ДВНЗ «Ужгородський національний університет», схвалили до друку низку наукових видань, уточнили теми дисертаційних досліджень.

      Також Вчена рада схвалила  кандидатуру на  присвоєння звання «Почесного доктора Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» доктора фізико-математичних наук, професора Карлового університету в Празі (Чехія) Владіміра Матоліна.

Професор Владімір МАТОЛІН – видатний вчений,  який отримав світове визнання за особисті високі наукові досягнення та вагомий вклад у справу виховання,  навчання  і  підготовку  фахівців  у галузі фізики.

          Владімір Матолін   закінчив магістратуру   (1976р.) і в 1982р. захистив кандидатську дисертацію у Карловому університеті (м.Прага). У 1987р. одержав диплом PhD з фізики поверхні в Університет Aix-Marseille III (Франція) , а з 1995р. – доктор наук Карлового університету (м.Прага). У 1989-1985 рр. – доцент Університет Aix-Marseille III (Франція), з  1985 по 1992 рр. – науковий співробітник факультету математики та фізики Карлового університету (Чехія) і університету Aix-Marseille III (Франція). З 1992 року займається науково-педагогічною діяльністю на посаді доцента факультету математики та фізики Карлового університету (1992-1997рр.), професора університету Клермон-Ферран (1993-2002рр. ), а з 1997р. – професор факультету математики та фізики Карлового університету.

         Проф. Матолін Владімір має величезний досвід міжнародної співпраці, зокрема проходив чотирьохмісячне пост-докторське стажування у Федеральному інституті технологій Швейцарії (1990р.), одержав стипендію в 2005 р. для зарубіжних співробітників від Національного інституту матеріалознавства   Японії і пройшов восьмимісячне стажування у цьому ж інституті .

          Поряд із науково-педагогічною діяльністю він докладає чимало зусиль для організації   науки та підтримки пріоритетних наукових напрямків, а також інтенсивного залучення молоді до дослідницької діяльності. Проф.Матолін В. – віце-президент Чеського вакуумного товариства (1995р.); редактор Центрально-Європейського журналу фізики (2002-2007рр.); керівник наукового проекту в Національному інституті матеріалознавства, Tsukuba, Японія (2004р.); член “Council of Partner”  на синхротроні Elettra, Італія (2008р.); член експертної групи P 04 Програми передових грантів ERC (2008-2014рр.); член експертної комісії програми KONTAKT Міністерства освіти Чехії (2008); член комітету проекту COST MP0903 «Наносплави»(2011р.); член комітету проекту COST CM1104 «Відновні оксиди» (2012 р.); член комітету проекту ЄС 7FP Marie Curie-FUNPROB (2011-2015рр.); координатор проекту 7FP NMP проекту chipCAT (2011-2016рр. ); член Ради директорів Європейського консорціуму дослідницької інфраструктури CERIC-ERIC (2014р. – до цього часу).

          Його особистий здобуток: автор або співавтор статей, індексованих у WOS – 393, кількість цитат (WOS) – 5450, а індекс Гірша – 38.  Своєю науковою діяльністю сприяв становленню багатьом магістрам та кандидатам фізико-математичних наук, у тому числі і випускникам фізичного факультету УжНУ. За свої заслуги проф.Матолін Владімір нагороджено у 2012р. Золотою медалю факультету математики і фізики Карлового університету,  обрано почесним громадянином міста Абілене штату Техас у США (1995р.) та присвоєно почесне звання «Почесний доктор університету Блеза Паскаля» у Франції (2002р).

         Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки звернулася  до Вченої  Ради фізичного факультету  з проханням про клопотання перед Вченою Радою УжНУ  про присвоєння професору Владіміру МАТОЛІНУ звання  «Почесний доктор Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», оскільки він не знаходиться у трудових відносинах з УжНУ і  виступає з доповідями та лекціями перед науково-педагогічними працівниками та студентами нашого університету, а також сприяє зміцненню міжнародного  співробітництва  вчених  УжНУ  і  зарубіжних  країн  у галузі освіти і науки.
З його ініціативи та при його безпосередній активній участі зараз у Карловому університеті, що є безсумнівним лідером серед університетів Центрально-Східної Європи, працює добрий десяток фізиків, які здобули вищу освіту в Ужгороді.  Як вищенаведено, професор Матолін В. входить у раду директорів європейського консорціуму університетів CERIC-ERIC, який в останні кілька років почав активно розширюватися. Спочатку зі вступом Румунії до ЄС до нього приєдналися румунські фізики, а буквально 3 роки тому – і польські. У Владіміра Матоліна виникла ідея залучити й Україну, а форпост консорціуму створити саме в УжНУ. Завдяки консолідованій позиції проф. Матоліна В. та ректора УжНУ проф. Смоланки В.І. договір між CERIC-ERIC і УжНУ був підписаний, що у свою чергу сприяло тому, що  фізики УжНУ стали одним із перших колективів українських вчених, що увійшли у “Горизонт 2020”. Наступним кроком назустріч ужгородським фізикам  з боку проф. Матоліна В. була безоплатна передача обладнання для створення лабораторії Оже-спектроскопії і магнетронного напилення плівок на кафедрі твердотільної електроніки та інформаційної безпеки УжНУ в якості гуманітарної допомоги. Він також  забезпечив приїзд  фахівців від консорціуму СЕRІС-ЕRІС для налаштування і підготовки до роботи високотехноологічного  фізичногоо обладнання.

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/vchena-rada-uzhnu-analizuvala-mizhnarodnu-diyalnist-universytetu.htm