У четвер, 24 січня, відбулось засідання Вченої ради УжНУ, на якому було обговорено й затверджено важливі рішення. Основним питанням  розгляду були результати наукової роботи за 2018 рік та завдання на 2019 рік. З доповіддю виступив проректор з наукової роботи Ігор Студеняк.

Серед здобутків наукової роботи минулого року можна виокремити: 21 виконаний науковий проект (за рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом фінансування 8 млн. 120 тис. 290 грн.); створення Центру колективного користування науковим обладнанням “Лабораторія експериментальної та прикладної фізики” (на фінансування якого було виділено кошти з державного бюджету в розмірі 3 млн. 500 тис. грн.), перемога  2 проектів колективів молодих науковців від УжНУ у Конкурсі наукових проектів молодих вчених, який проводив МОН України.

 У 2018 році науковці УжНУ спільно, з європейськими колегами, продовжили  виконання ґранту програми “Горизонт 2020”. Фінансування за ґрантовою угодою Н2020-EU (ID-73112) “Посилення провідних європейських науково-дослідних інфраструктур” (науковий керівник  проф. В.М. Різак) у 2018 році за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу, становило 604,3 тис. грн. Також в університеті упродовж року активно працював Національний контактний пункт Рамкової програми “Горизонт 2020” (науковий керівник Т.М. Симочко).

За звітний період науковці університету підготували 66 монографій, видали 158 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, 69 збірників наукових праць, з яких 41 Науковий вісник УжНУ з 13-ти серій, підготували 7 словників, 4 довідники, уклали 2 бібліографічні покажчики, опублікували 1385 наукових статей, 1803 тези доповідей на наукових конференціях.

В Ужгородському національному університеті протягом 2018 року проведено 69 наукових заходів, а саме: всеукраїнських конференцій – 2; міжнародних конференцій – 19; всеукраїнських конференцій молодих учених та студентів – 4; міжнародних конференцій молодих учених та студентів – 2; семінарів  – 16; круглих столів – 11; шкіл  – 7; симпозіумів – 2; конкурсів – 6.

Національна Академія наук України, разом із всесвітньовідомою компанією Clarivate Analytics, нагородили УжНУ відзнакою Web of Science Award 2018 у номінації “Установа з найвищою ефективністю наукових досліджень у 2018 році”.

Також у доповіді Ігоря Студеняка йшлося про: кількість зареєстрованих користувачів, обслуговування, книговидачу в Науковій бібліотеці УжНУ та книгообмін УжНУ; продовження доступу до наукових баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету; отримання науково-педагогічними працівниками УжНУ патентів України на винахід та корисну модель; функціонування спеціалізованих вчених рад та інше.

Інформаційно-видавничий центр