ПРОГРАМА Конференції

 

 

Місце проведення:    Велика фізична аудиторія (181), фізичний факультет ДВНЗ „УжНУ”, вул. Волошина, 54, м. Ужгород

 

 

УЖГОРОД – 2017

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Морозов А. О. – Почесний голова, д. техн. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України;

Різак В. М. – Голова, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова Закарпатського фізичного товариства;

Студеняк І. П. – д. фіз-мат. н., професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ ”УжНУ”, Заслужений діяч науки і техніки України;

Романовський В. М. – полковник, Начальник Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області ;

Повідайчик М. М. – к. ек. н., декан математичного факультету ДВНЗ „УжНУ”;

Повхан І. Ф. – к. техн. н., декан факультету інформаційних технологій ДВНЗ „УжНУ”;

Туряниця І. І. – к. фіз-мат. н., декан інженерно-технічного факультету ДВНЗ „УжНУ”;

Пагіря М. М. – к. фіз.-мат. н., доцент кафедри природничих дисциплін та інформаційних технологій МДУ;

Юркович Н. В. – к. фіз-мат. н., доцент кафедри ТЕІБ ДВНЗ „УжНУ”;

Халус А. – аспірантка УжНУ;

Минда Г. студентка УжНУ.

 

ЖУРІ

Морозов А. О. – Почесний голова, д. техн. н., професор, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Різак В. М. – Голова, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Голова Закарпатського фізичного товариства;

Пагіря М. М. – к. фіз.-мат. н., доцент кафедри природничих дисциплін та інформаційних технологій МДУ;

Млавець Ю. Ю. – к. фіз.-мат. н., заступник декана з наукової роботи математичного факультету УжНУ;

Кут В. І. – к.техн.н., доцент УжНУ;

Сватюк О. Я.- старший викладач УжНУ;

Попович Н. І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Юркович Н. В. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Чобаль О. І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;

Барта А. А. – викладачУжНУ;

Маркевич П. В. – викладач УжНУ;

Мисло Ю. М. – викладач УжНУ;

Каменца Є. – – аспірантУжНУ;

Парлаг В. – аспірант ІЕФ НАН України;

Пірогов О. – аспірант УжНУ;

Халус А. – аспірантка УжНУ;

Минда Г. – студентка УжНУ.

 

Головуючий: Різак В. М. – д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Голова Закарпатського фізичного товариства;

          Секретар: Минда Г. студентка фізичного факультету.

 

09:00 Відкриття конференції – Різак В.М., д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки ДВНЗ „УжНУ”. Вітальне слово Смоланки В.І. – д. мед. н., професора, ректора ДВНЗ ”УжНУ”,  Студеняка І. П. – д. фіз-мат. н., професора, проректора з наукової роботи ДВНЗ ”УжНУ”, Бабинця Ю. Ю. – головного спеціаліста департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА.
09:30 Біланич Богдан Віталійович. Використання халькогенідних плівок для виготовлення захисних елементів за технологією електронно- променевої літографії.
09:45 Роспопа Петро Михайлович. Система безпровідного керування температурним режимом приміщення на базі технології BLE та термостату.
10:00 Фоменко Ярослава Ярославівна, Кризина Маріанна Сергіївна. Проектування, фізичне підключення та програмне налаштування комп’ютерного кластеру кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки УжНУ.
10:15 Гайсак Андрій Іванович. Особливості конфігурації багатосистемних ПК
10:30 Шпонтак Іван Ярославович. Актуальні проблеми кіберзлочинності для сучасної України.
10:45 Фучко Катерина Павлівна. Розробка системи планування ресурсів (ERР-система) для автоматизації обліку успішності студентів.
11:00 Кузнєцов Юрій Олександрович, Пляцко Наталія Володимирівна. Система керування мікрокліматом сушильної камери.
11:15 Калинич Юлінна. Стартап з AR. Анімація для книг.
11:30 Кава брейк.

 

12:00 Попович Дмитро Петрович. Автоматичний іоноселективний аналізатор електролітів біологічних розчинів
12:15 Русин Павло Богданович. Створення захищеної корпоративної мережі із застосуванням технологій VPN.
12:30  Повханич Оксана Павлівна. Комп’ютерна система керування гравіювальним верстатом.
12:45 Пішковцій Марія-Ольга Іванівна. Виявлення вразливостей 0-day у Wi-Fi адаптерах.
13:00 Габор Іван, Дулішкович Георгій. Розробка інформаційної

системи «Карта діалектів України».

13:15 Кастровська Надія Юріївна. Розробка захищеної мікросервісної архітектури з використання механізмів контейнеризації та overlay мереж як інформаційно-комунікаційної системи.
13:30 Чопей Євген Володимирович. Проблеми захисту соціальних мереж.
13:45 Бабіля Петро Вікторович. Символьне кодування з використанням алгоритмів самоорганізації нейроних мереж Хебба та їх модифікації в системі Auto CAD.
14:00 Ігнатко Марія Іванівна. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як запорука інноваційного розвитку агропромислового виробництва України.
14:15 Кравець Євген Володимирович. Проектування, монтаж та конфігурування захищеної мережі IP-телефонії кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки.
14:30 Харук Сергій Сергійович. Розробка мобільного додатку Android та всеуніверситетської бази даних успішності студентів для автоматизованого обчислення їх семестрового рейтингу та визначення стипендіатів.
14:45 Єдінак Олександр Вікторович. Розробка інтелектуально-робочої станції на багатоядерних і графічних процесорах для вирішення науково-технічних завдань.
15:00 Шиченко Віталій Васильович. Розробка багатофункціонального сховища персональних даних для Android.
15:15 Деяк Степан Степанович. Розробка централізованого засобу дистанційного навчання для вищої освіти
15:30 Кава брейк
15:45 Буковецький Василь Іванович. Класифікація та обхід текстових версій «CAPTCHA»
16:00 Росоха Сергій Сергійович. ANDROID – додаток для обліку відвідування занять та успішності учнів.
16:15 Ямкова Владіслава Ярославівна. Комплексна система захисту інформації для об’єкта інформаційної діяльності на прикладі державної установи м. Хуст
16:30 Герей Тетяна Мирославівна. Розширення функціональних можливостей і сфер застосування інформаційних систем. Проектування бази даних за допомогою інструмента MySQL Workbench.
16:45 Планчак Олександр Іванович. Фотоіндуковані зміни мікро- і нанотвердості використовуваних у голографічному захисті інформації плівок системи Ge-As-Se.
17:00 Матей Анастасія Олексіївна. Особливості систем захисту інформації на мові програмування Swift на мобільних пристроях IPhone.
17:15 Дурдинець Ярослав Олександрович. Розробка програмного додатку для комплексного моніторингу стану системи на мобільних пристроях під управлінням ОС Android.
17:30 Галас Сергій Сергійович. Розвиток WEB технологій.
17:45 Пухляк Світлана Володимирівна. Створення PWA при розробці електронної комерції з використанням платформи Mobify.
18:00 Кондрат Олександр Олександрович. Моделювання та дослідження наношарів    як сучасних і перспективних матеріалів для засобів захисту інформації.
18:15 Кейс Владислав Сергійович. Створення антивірусної програми.
18.30 Барта Адальберт Адальбертович. Ковальов Олександр Олександрович, Минда Ганна Юріївна. Моделювання поверхні TiO2 в квантово-хімічній програмi Quantum Espresso.
18:45 Пирогов Олексій Олександрович. Аналіз можливостей злому RFID систем та розробка захисту.
19.00 Липчей Мар’яна В’ячеславівна. Інформаційна технологія функціонування захищеної системи обміну даними в умовах кібернетичного протиборства.
19.15 Стародубов Дімітар Олексійович, Густі Владислав Володимирович, Хома Петро Петрович. Застосування оптичних захисних елементів (голограм) як ефективного і надійного методу захисту інформації.
19.30 Рокосовик Віталій Олександрович. Розробка сайту кафедри ТЕІБ та системи його захисту.
19.45 Григоревський Віктор Вікторович, Григоревський Станіслав Вікторович. Безпека WEB-ресурсів: XSS і CSRF атаки та методи захисту від них.
20.00 Урочисте закриття конференції, оголошення переможців, вручення нагород.