КАФЕДРА ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДВНЗ „УжНУ”

УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО

АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

19 грудня 2017 року

Шановні студенти та молоді вчені!

Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (ТЕІБ)
фізичного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет” проводить
IV регіональну науково-практичну конференцію

 “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЖИТТІ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ 

НАУКОВЦІВ ЗАКАРПАТТЯ”
 
Напрямки роботи конференції:

• методи та засоби протиборства в інформаційному та кібернетичному просторі;
• фундаментальні та прикладні дослід¬ження в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
• нові наукові і практичні результати застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
• ІТ-інновації для науки та освіти;
• мікропроцесорні інформаційні системи;
• методи і засоби обробки сигналів і зображень;
• веб-технології;
• комп’ютерні системи та мережі;
• високопродуктивні обчислювальні системи;
• паралельні та розподілені обчислення;
• захист інтелектуальної власності;
• нові форми навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Морозов А.О. – Почесний Голова, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України;
Різак В.М. – Голова, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова Закарпатського фізичного товариства;
Студеняк І.П. – д. ф.-м. н., професор, проректор з наукової роботи УжНУ, Заслужений діяч науки і техніки України;
Романовський В.М. – полковник, Начальник Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області ;
Повідайчик М.М. – к.е.н., декан математичного факультету УжНУ;
Повхан І.Ф. – к.т.н., декан факультету інформаційних технологій УжНУ;
Туряниця І.І. – к.ф.-м.н., декан інженерно-технічного факультету УжНУ;
Пагіря М.М. – к.ф.-м.н.  доцент Мукачівського Державного університету;
Юркович Н.В. – к.ф.-м.н., доцент УжНУ;
Халус А. – аспірантка УжНУ;
Минда Г.– студентка УжНУ.

ЖУРІ

Морозов А.О. – Почесний Голова, д.т.н., професор, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Різак В.М. – Голова, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Голова Закарпатського фізичного товариства;
Пагіря М.М. – к.ф.-м.н., доцент Мукачівського Державного університету;
Млавець Ю.Ю. – к.ф.-м.н., заступник декана з наукової роботи математичного факультету УжНУ;
Кут В. І. – к.т.н., доцент УжНУ;
Сватюк О. Я.– старший викладач УжНУ;
Попович Н.І. – к.ф.-м.н., доцент УжНУ;
Юркович Н.В. – к.ф.-м.н., доцент УжНУ;
Чобаль О.І. – к.ф.-м.н., доцент УжНУ;
Барта А.А. – викладач УжНУ;
Маркевич П.В. – викладач УжНУ;
Мисло Ю.М. – викладач УжНУ;
Каменца Є. – – аспірант УжНУ;
Парлаг В. – аспірант ІЕФ НАН України;
Пірогов О. – аспірантУжНУ;
Халус А. – аспірантка УжНУ;
Минда Г.– студентка УжНУ. 

Регламент роботи конференції:

 Місце проведення – м. Ужгород , вул. Волошина, 54, ауд.181.

Робочі мови конференції – українська, англійська.
Форма участі – усна доповідь (до 15 хвилин).
Матеріали конференції – планується публікація тез та матеріалів конференції.
Участь у конференції – для включення до програми конференції Ваших матеріалів необхідно подати до Оргкомітету заявку на участь у роботі конференції та назву доповіді.

Прохання надіслати до 01 грудня 2017р. заповнену реєстраційну заявку на
е-mail: teib@teib.info або kaf-teib@uzhnu.edu.ua або vasyl.rizak@teib.info

 ЗАЯВКА 

на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по- батькові
_________________________________________________________________________

Організація
_______________________________________________________________________

Поштова адреса
_________________________________________________________________________

e-mail: __________________________________________________________________

моб.тел.________________________________________________________________

Назва доповіді___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________


P.S. Ми будемо вдячні, якщо Ви доведете цю інформацію до відома своїх колег і всіх, кого вона може зацікавити.