Бурхливий розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зростання кількості інформації все більше визначають сутність нашої епохи, наближаючи її до ери інформаційного суспільства. Новітні інформаційно-комунікаційні технології роблять величезний перетворювальний вплив на всі сфери сучасного суспільства як у межах національних кордонів, так і у світі в цілому.

Нині інформація – це все: влада, сила, джерело багатства, технологія, наука. Таким чином, інформація стає одним із головних чинників прогресу людської цивілізації і одночасно – суттєвим фактором загрози цьому розвитку, бо зростає небезпека можливості використання інформації з відверто антигуманними, злочинними намірами.

Останнє загострює проблему несанкціонованого доступу до інформації. У зв’язку з цим питання захисту інформації піднялось на якісно новий рівень у глобальному й  локальному масштабах.  Питання забезпечення інформаційної безпеки сьогодні для України стоять на одному рівні з захистом суверенітету.

У світлі останніх подій у світі питання кібербезпеки та інформаційних війн, активним учасником яких стала Україна, зазнали значного загострення. Зважаючи на унікальне  геополітичне розміщення на перехресті економічних, туристичних і транспортних шляхів, багатонаціональне Закарпаття  частіше за інші регіони піддається впливу інформаційних атак ворога.

ДВНЗ «УжНУ» – єдиний навчальний заклад у регіоні, що успішно готує фахівців на кафедрі твердотільної електроніки та інформаційної безпеки за освітньо-професійними напрямками «СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»  І «БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ», які відповідають спеціальності «Кібербезпека».

   Для студентів цих спеціальностей на кафедрі запроваджено спецкурси з програмування розподілених інформаційних систем з використанням сучасних мов: C++, Java, PHP, Ruby on Rails, HTML, JavaScript, CSS.  Значне покращення матеріально-технічної бази комп’ютерних класів кафедри, створення швидкісної комп’ютерної мережі та мережі Wi-Fi сприяло введенню нових курсів вивчення інформаційних та інноваційних освітніх технологій.

Лабораторії базової кафедри оснащені науково-методичною і нормативною  документацією, довідковою літературою та сучасною апаратурою технічного захисту  інформації.  Але, враховуючи стійке зростання попиту на висококваліфікованих фахівців, здатних адекватно реагувати на стрімкий ріст загроз кібербезпеці як Закарпатської області, так і країни в цілому, науковці УжНУ спільно з фахівцями облдержадміністрації при активній підтримці голови Закарпатської ОДА Москаля Г.Г. та голови Закарпатської обласної ради Рівіса М.М. працюють над обласною програмою «Підвищення якості фахової підготовки та кваліфікації фахівців з кібербезпеки в ДВНЗ «УжНУ» на 2016 − 2018 роки».

У рамках програми планується завершення технічного забезпечення регіонального центру (навчальної лабораторії) захисту інформації та  оснащення  його найсучаснішим обладнанням; проведення зустрічей, тренінгів, майстер-класів та дистанційної форми навчання кращими фахівцями галузі; проведення  науково-практичних конференцій, стажування студентів та викладачів ДВНЗ «УжНУ» в європейських вишах; проходження студентами навчальних, виробничих та технологічних практик на базі організацій, що працюють у галузі інформаційної безпеки; розроблення та видання науково-методичних посібників й монографій  у співавторстві з кращими фахівцями з кібербезпеки України, у тому числі на електронних носіях.

У 2007 році для студентів кафедри започатковано науково-практичні тренінг-семінари висококваліфікованими ІТ-фахівцями провідної американської фірми у галузі новітніх інформаційних технології «SWAN». Науково-практичним полігоном для студентів-магістрантів і аспірантів кафедри є Управління СБУ та Держспецзв’язку України, експертно-криміналістичний центр УМВС України  та Ужгородський науково-технічний центр матеріалів оптичних носіїв інформації ІПРІ НАН України. Зазначені структури оснащені сучасними технічними засобами електроніки, телекомунікацій та захисту інформації: вимірювальними лініями, вольтметрами, вимірювачами КСХН панорамними, радіовиявлювачами вимірювальними, що відповідає чинним вимогам до забезпечення навчального процесу.

Фахівці інформаційної безпеки працевлаштовуються у  спеціальних підрозділах Управління СБУ та МВС України, установах і підприємствах сфери управління Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації України, компаніях інформаційного та телекомунікаційного напрямку, державних і приватних структурах, де використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології в сфері підприємницької та банківської діяльності.

За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка:

м.Ужгород, вул.Волошина, 54, фізичний факультет ДВНЗ “УжНУ”,

кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (каб. 221),

е-mail: teib@teib.info, kaf-teib@uzhnu.edu.ua, vasyl.rizak@teib.info