Програми навчання повинні бути практично орієнтовані та відповідати посадовим інструкціям

 

Питання підготовки бакалаврів спеціальності «Кібербезпека» в умовах сучасних викликів та розвитку глобального інформаційного простору обговорили учасники круглого столу, що відбувся під головуванням Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич 3 жовтня 2016 року. У круглому столі також узяли участь заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, заступник Міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, представники науково-методичної комісії МОН по розробці стандартів вищої освіти; вищих навчальних закладів, роботодавців.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич підкреслила актуальність підготовки фахівців з кібербезпеки, особливо під час російської агресії, коли гостро відчувається потреба в таких спеціалістах. Окрім того, Закон України «Про вищу освіту» має враховувати нові стандарти вищої освіти, у тому числі з підготовки бакалаврів спеціальності 125 «Кібербезпека», яка належить до галузі знань 12 «Інформаційні технології».

«Ми маємо можливість показати новий підхід до творення стандарту вищої освіти. Це потрібно робити не тільки в освітянському середовищі, а в першу чергу, через діалог з роботодавцями і тими, хто формує своє замовлення на відповідні професійні кваліфікації», – зауважила Міністр.

Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків зазначив, що кібербезпека – одне із пріоритетних завдань держави, що визначене в багатьох стратегічних документах. На думку Дмитра Шимківа, майбутні спеціалісти повинні нестандартно мислити, добре володіти іноземною мовою для того, щоб спілкуватися зі своїми колегами з інших країн, розумітися на надсучасних технологіях і практиках. Саме тому програми навчання фахівців у сфері інформаційних технологій повинні готуватися на базі університетів у співпраці з бізнесом.

«Синергія бізнесу і освіти, а також держави об’єднує освіту з практичною наукою», – наголосив Дмитро Шимків.

Як зазначив перший заступник Міністра Володимир Ковтунець, освітні послуги повинні відповідати потребам ринку праці: «Вища освіта має орієнтуватися на професійні стандарти, за винятком фундаментальних наук».

Технічний директор компанії IT Specialist Дмитро Пертащук розповів, що щороку українські університети випускають 1,5 тисячі бакалаврів спеціальності «Кібербезпека». Однак ці випускники не мають достатніх практичних навичок, їм потрібно 2 – 3 роки, щоб орієнтуватися в галузі та виконувати практичні завдання. Причина такої ситуації полягає в тому, що програми підготовки сьогоднішніх спеціалістів не дають тих навичок, які потрібні на робочому місці. «Програми навчання потрібно розробляти наближеними до практичних потреб галузі у співробітництві з бізнесом, замовником спеціалістів і, враховуючи міжнародні вимоги для спеціалістів кіберзахисту», –  пояснив Дмитро Пертащук.

Директор американської інвестиційної компанії  Rayter INC Грегорі Рейтер повідомив, що програма підготовки бакалаврів спеціальності «Кібербезпека» має бути практично орієнтована та спиратися на посадові інструкції, що покладені в основу сертифікаційних програм професійних асоціацій.

На його переконання, для якісної підготовки фахівців з кібербезпеки необхідно розробити такі навчальні програми, які б ґрунтувалися на класичному навчанні та вимогах сертифіката міжнародних професійних асоціацій. Окрім того, потрібна стандартизація програм у всіх університетах, які готують фахівців з кібербезпеки, адже це допоможе вирівняти якість їх підготовки в різних ВНЗ країни. «Базою всього є сертифікація спеціалістів з інформаційної безпеки (СІSSP), законодавство, світові методології, посадові інструкції»,- зазначив директор американської компанії.

Грегорі Рейтер також зазначив, що важливу роль у національній системі підготовки спеціалістів з кібербезпеки в Україні відіграє дуальне навчання. В основі підготовки повинні бути закладені, насамперед, практично орієнтовані предмети, посилена підготовка з іноземної мови, а вже потім – загальні дисципліни.