Хто володіє інформацією – той володіє світом

Натан Ротшильд

      Бурхливий розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зростання кількості інформації все більше визначають сутність нашої епохи, наближаючи її до ери інформаційного суспільства. Новітні інформаційно-комунікаційні технології роблять величезний перетворювальний вплив на всі сфери сучасного суспільства як у межах національних кордонів, так і у світі в цілому. Нині інформація – це все: влада, сила, джерело багатства, технологія, наука. Таким чином, інформація стає одним із головних чинників прогресу людської цивілізації і одночасно – суттєвим фактором загрози цьому розвитку, бо зростає небезпека можливості використання інформації з відверто антигуманними, злочинними намірами. Останнє загострює проблему несанкціонованого доступу до інформації. У зв’язку з цим питання захисту інформації піднялось на якісно новий рівень як в глобальному, так і локальному масштабах.  Питання забезпечення інформаційної безпеки сьогодні для України стоять на одному рівні з захистом суверенітету.

1

 

У світлі останніх подій у світі питання кібербезпеки та інформаційних війн, активним  учасником яких стала Україна, зазнали значного загострення. Зважаючи на унікальне    геополітичне розміщення на перехресті економічних, туристичних і транспортних  шляхів багатонаціональне Закарпаття  частіше за інші регіони піддається впливу  інформаційних атак ворога.

 ДВНЗ «УжНУ» – єдиний навчальний заклад у регіоні, що успішно готує фахівців на  кафедрі твердотільної електроніки та інформаційної безпеки за освітньо-професійними  напрямками „Системи технічного захисту інформації”,  іБезпека інформаційних та комунікаційних систем”, які відповідають спеціальності «Кібербезпека».

2

  Для студентів цих спеціальностей на кафедрі запроваджено спецкурси з програмування     розподілених інформаційних систем з використанням сучасних мов: C++, Java, PHP,      Ruby on Rails, HTML, JavaScript, CSS.  Значне покращення матеріально-технічної бази    комп’ютерних класів кафедри, створення швидкісної комп’ютерної мережі та мережі Wi-  Fi сприяло введенню нових курсів вивчення інформаційних та інноваційних освітніх  технологій.

 Лабораторії базової кафедри оснащені науково-методичною і нормативною    документацією, довідковою літературою та сучасною апаратурою технічного захисту    інформації.  Але враховуючи стійке зростання попиту на висококваліфікованих фахівців здатних адекватно реагувати на стрімкий ріст загроз кібербезпеці як Закарпатської області, так і країни в цілому науковці УжНУ спільно з фахівцями облдержадміністрації при активній підтримці голови Закарпатської ОДА Москаля Г.Г. та голови Закарпатської обласної ради Рівіса М.М. працюють над обласною програмою «Підвищення якості фахової підготовки та кваліфікації фахівців з кібербезпеки в ДВНЗ «УжНУ» на 2016 − 2018 роки».  У рамках даної програми планується завершення технічного забезпечення регіонального центру (навчальної лабораторії) захисту інформації та  оснащення  його нассучаснішим обладнанням; проведення зустрічей, тренінгів, майстер-класів та дистанційної форми навчання кращими фахівцями галузі; проведення  науково-практичних конференцій, стажування студентів та викладачів ДВНЗ „УжНУ в європейських вузах; проходження студентами навчальних, виробничих та технологічних практик на базі організацій, що працюють у галузі інформаційної безпеки; розроблення та видання науково-методичних посібників й монографій  у співавторстві з кращими фахівцями з кібербезпеки України, у тому числі на електронних носіях.

         У 2007 році для студентів кафедри започатковано науково-практичні тренінг-семінари висококваліфікованими ІТ-фахівцями провідної американської фірми у галузі новітніх інформаційних технології “SWAN”. Науково-практичним полігоном для студентів-магістрантів і аспірантів кафедри є Управління СБУ та Держспецзв’язку України, експертно-криміналістичний центр УМВС України  та Ужгородський науково-технічний центр матеріалів оптичних носіїв інформації ІПРІ НАН України. Зазначені структури оснащені сучасними технічними засобами електроніки, телекомунікацій та захисту інформації: вимірювальними лініями, вольтметрами, вимірювачами КСХН панорамними, радіовиявлювачами вимірювальними, що відповідає чинним вимогам до забезпечення навчального процесу.

Фахівці інформаційної безпеки працевлаштовуються у  спеціальних підрозділах Управління СБУ та МВС України, установах і підприємствах сфери управління Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації України, компаніях інформаційного та телекомунікаційного напрямку, державних і приватних структурах, де використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології в сфері підприємницької та банківської діяльності.

 

За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка:

м.Ужгород, вул.Волошина, 54, фізичний факультет ДВНЗ “УжНУ”,

кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (каб. 221),

сайт: teib.info;

е-mail: teib@teib.info, kaf-teib@uzhnu.edu.ua, vasyl.rizak@teib.info